ออมสินช่วยคุณ! ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อชะลอการชำระบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด

จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศไทย อาจทำให้หลายๆ คน ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และปัญหาที่หนักที่สุดนั่นก็คือ การที่รายรับน้อยลง แต่ในขณะเดียวกัน รายจ่ายก็ยังเท่าเดิม ทาง ธนาคารออมสิน ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงนี้ด้วยการให้ชะลอการชำระหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดนั่นเอง ธนาคารออมสิน ช่วยคุณโดยให้ชะลอการชำระหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด…

Home / NEWS / ออมสินช่วยคุณ! ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อชะลอการชำระบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด

จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศไทย อาจทำให้หลายๆ คน ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และปัญหาที่หนักที่สุดนั่นก็คือ การที่รายรับน้อยลง แต่ในขณะเดียวกัน รายจ่ายก็ยังเท่าเดิม ทาง ธนาคารออมสิน ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงนี้ด้วยการให้ชะลอการชำระหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดนั่นเอง

ธนาคารออมสิน ช่วยคุณโดยให้ชะลอการชำระหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด

มาตรการชะลอการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจาก ธนาคารออมสิน เป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทรุดตัว สำหรับลูกค้าที่มีประวัติดีไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน และไม่ใช่ลูกค้า โครงการ GSB Refinance ลูกหนี้ดี โดยธนาคารจะทำการชะลอการชำระหนี้สูงสุด 3 รอบบัญชีอัตโนมัติ วันสรุปยอดบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 

ซึ่งในระหว่างที่ลูกค้าเข้าร่วม มาตรการชะลอการชำระหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด นี้ ธนาคารออมสิน ยังคงคิดอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการใช้จ่ายตามปกติ

และสำหรับลูกค้า ในกรณีที่เลือกผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ (Sabaijai On Call) ก็สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ เพียงแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อสิ้นสุดมาตรการแล้ว จะต้องจ่ายยอดผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการย้อนหลังตามจำนวนรอบบัญชีที่ได้รับชะลอการชำระหนี้นั้นด้วย

ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการของ ธนาคารออมสิน ที่ช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจถดถอยในครั้งนี้ เพราะหลายๆ คน อาจจะต้องแบกรับภาระ และผิดหวังจากการโดนจ้างออกหรือถูกลดเงินเดือนโดยไม่ทันตั้งตัว และการที่ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ โดยการให้ชะลอการชำระหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดนั้น ถือเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้ทุกคน ผ่านวิกฤติทางเศรษฐกิจครั้งนี้ไปได้

ทั้งนี้สำหรับ มาตรการชะลอการชำระหนี้ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางธนาคารออมสินจะชะลอการชำระหนี้ให้อัตโนมัติ ลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์มายังธนาคาร สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.gsb.or.th หรือโทร. 0-2299-8888 

X