ฝุ่นละออง ฝุ่นละออง PM2.5 ไฟป่าภาคเหนือ

อัปเดต ฝุ่นละออง – 17 เม.ย. 63 07.00 น.

สถานการณ์ไฟป่าในภาคเหนือยังคงทรงตัว โดยวานนี้ มีจุดความร้อนเกิดขึ้น 240 จุด (เพิ่มจากเมื่อวานนี้ 100+ จุด) ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ในตอนบนของภาค ฝนตกไม่มากพอที่จะดับไฟได้ การดับไฟยังคงใช้แนวทางเดิม ใช้ภาคพื้นดินร่วมกับทางอากาศ โดยทางพื้นดินเข้าลาดตระเวน ป้องกัน…

Home / NEWS / อัปเดต ฝุ่นละออง – 17 เม.ย. 63 07.00 น.

สถานการณ์ไฟป่าในภาคเหนือยังคงทรงตัว โดยวานนี้ มีจุดความร้อนเกิดขึ้น 240 จุด (เพิ่มจากเมื่อวานนี้ 100+ จุด)

  • ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ในตอนบนของภาค ฝนตกไม่มากพอที่จะดับไฟได้
  • การดับไฟยังคงใช้แนวทางเดิม ใช้ภาคพื้นดินร่วมกับทางอากาศ โดยทางพื้นดินเข้าลาดตระเวน ป้องกัน ดับไฟ ทำแนวกันไฟเพิ่ม เก็บพื้นที่แนวดำในบางจุด
  • ทางอากาศใช้ดับไฟในพท.สูงชัน ที่ทางพื้นที่เข้าถึงไม่ได้ โดยใช้ฮ.จาก 3 หน่วยเดิมคือ ฮ.ของก.ทรัพยฯ, ปภ. และทหาร เข้าร่วมปฏิบัติงาน
  • จากจุดไฟป่าที่ยังคงอยู่ ทำให้สภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือยังทรงตัว อยู่ในระดับสีแดงหลายพื้นที่
  • สถานการณ์ขณะนี้ ในภาคอีสาน ที่มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้น มีรายงานในหลายจุดว่า มีการเผา-เตรียมพื้นที่ปลูกกันอยู่ ร่วมกับสภาพอากาศที่ฝนลดลง

Top 10 อันดับค่า ฝุ่นละออง PM 2.5

ประจำวันที่ 17 เม.ย. 2563 เวลา 07.00 น.