พรก. ฉุกเฉิน เคอร์ฟิว โควิด-19

10 จังหวัด ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว มากที่สุด

(17 เม.ย. 63) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้มีมาตราการประกาศเคอร์ฟิว ห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลา 22.00 -04.00 น. โดยสถิติต่อไปนี้เป็นจังหวัดที่มีประชาชนฝ่าฝืนเคอร์ฟิวเยอะที่สุด ประชาชน ในจังหวัดที่มีการ ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว มากที่สุด ชลบุรี…

Home / NEWS / 10 จังหวัด ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว มากที่สุด

(17 เม.ย. 63) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้มีมาตราการประกาศเคอร์ฟิว ห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลา 22.00 -04.00 น. โดยสถิติต่อไปนี้เป็นจังหวัดที่มีประชาชนฝ่าฝืนเคอร์ฟิวเยอะที่สุด

ประชาชน ในจังหวัดที่มีการ ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว มากที่สุด

  1. ชลบุรี 76 ราย
  2. นนทบุรี 61 ราย
  3. ปทุมธานี 45 ราย
  4. กทม. 37 ราย
  5. สมุทรสาคร 25 ราย
  6. สมุทรปราการ 25 ราย
  7. สระบุรี 20 ราย
  8. เชียงใหม่ 20 ราย
  9. ลพบุรี 18 ราย
  10. สงขลา 18 ราย
X