ตลาดหลักทรัพย์ เศรษฐีไทย

50 อันดับ อภิมหาเศรษฐีไทย ปี 2563

คัดลอก URL แล้ว

นิตยสารฟอร์บส์ ไทยแลนด์ ได้จัดอันดับ 50 อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2563 จากการใช้ข้อมูลการถือหุ้นและการเงินที่ได้รับจากตระกูลและบุคคลต่าง ๆ ตลาดหลักทรัพย์และนักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแล โดยทำเนียบนี้ได้นับรวมทรัพย์สินของตระกูล ทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกันในเครือญาติตระกูลใหญ่ที่มีสมาชิกหลายรุ่น

ฟอร์บส์ทำการคำนวณทรัพย์สินของบริษัทมหาชนโดยอิงกับราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ส่วนทรัพย์สินของบริษัทเอกชนจะประเมินมูลค่าโดยเทียบกับบริษัทอื่นที่คล้ายกันซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้การคำนวณทรัพย์สินจากเหรียญสหรัฐฯ มาเป็นสกุลเงินไทย ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 32.663 บาทต่อเหรียญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

50 อภิมหาเศรษฐีไทย ปี 2563 มีดังนี้

 1. พี่น้องเจียรวนนท์ มูลค่าทรัพย์สิน 8.92 แสนล้านบาท
 2. เฉลิม อยู่วิทยา มูลค่าทรัพย์สิน 6.6 แสนล้านบาท
 3. เจริญ สิริวัฒนภักดี มูลค่าทรัพย์สิน 3.43 แสนล้านบาท
 4. ตระกูลจิราธิวัฒน์ กลุ่มเซ็นทรัล มูลค่าทรัพย์สิน 3.1 แสนล้านบาท
 5. สารัชถ์ รัตนาวะดี มูลค่าทรัพย์สิน 2.22 แสนล้านบาท
 6. อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา มูลค่าทรัพย์สิน 1.24 แสนล้านบาท
 7. ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ มูลค่าทรัพย์สิน 1.01 แสนล้านบาท
 8. ตระกูลโอสถานุเคราะห์ มูลค่าทรัพย์สิน 9.8 หมื่นล้านบาท
 9. วานิช ไชยวรรณ ประธานกรรมการ มูลค่าทรัพย์สิน 9.15 หมื่นล้านบาท
 10. ชูชาติ เพ็ชรอำไพ-นางดาวนภา เพชรอำไพ มูลค่าทรัพย์สิน 8.66 หมื่นล้านบาท
 11. นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ มูลค่าทรัพย์สิน 8.49 หมื่นล้านบาท
 12. Harald Link มูลค่าทรัพย์สิน 7.51 หมื่นล้านบาท
 13. กฤตย์ รัตนรักษ์ มูลค่าทรัพย์สิน 7.35 หมื่นล้านบาท
 14. คีรี กาญจนพาสน์ มูลค่าทรัพย์สิน 6.20 หมื่นล้านบาท
 15. สันติ ภิรมย์ภักดี มูลค่าทรัพย์สิน 6.07 หมื่นล้านบาท
 16. ทักษิณ ชินวัตร มูลค่าทรัพย์สิน 6.04 หมื่นล้านบาท
 17. วิชัย ทองแตง มูลค่าทรัพย์สิน 5.88 หมื่นล้านบาท
 18. สมโภชน์ อาหุนัย มูลค่าทรัพย์สิน 5.72 หมื่นล้านบาท
 19. ฤทธิ์ ธีระโกเมน มูลค่าทรัพย์สิน 5.39 หมื่นล้านบาท
 20. ศุภลักษณ์ อัมพุช มูลค่าทรัพย์สิน 5.23 หมื่นล้านบาท
 21. ประยุทธ มหากิจศิริ 1.55 พันล้านเหรียญ / 5.06 หมื่นล้านบาท
 22. ฉัตรชัย แก้วบุตตา 1.2 พันล้านเหรียญ / 3.92 หมื่นล้านบาท
 23. William Heinecke 1.15 พันล้านเหรียญ / 3.76 หมื่นล้านบาท
 24. อนันต์ อัศวโภคิน 1.12 พันล้านเหรียญ / 3.66 หมื่นล้านบาท
 25. ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 1.1 พันล้านเหรียญ / 3.59 หมื่นล้านบาท
 26. Aloke Lohia 1.09 พันล้านเหรียญ / 3.56 หมื่นล้านบาท
 27. อิสระ ว่องกุศลกิจ 1 พันล้านเหรียญ / 3.27 หมื่นล้านบาท
 28. สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 980 ล้านเหรียญ / 3.20 หมื่นล้านบาท
 29. พรเทพ พรประภา 915 ล้านเหรียญ / 2.99 หมื่นล้านบาท
 30. ตระกูลวิริยะพันธุ์ 885 ล้านเหรียญ / 2.89 หมื่นล้านบาท
 31. บัณฑูร ล่ำซำ 860 ล้านเหรียญ / 2.81 หมื่นล้านบาท
 32. เสถียร เศรษฐสิทธิ์ 850 ล้านเหรียญ / 2.78 หมื่นล้านบาท ล
 33. วิทูร สุริยวนากุล 815 ล้านเหรียญ / 2.66 หมื่นล้านบาท
 34. ชาติศิริ โสภณพนิช 720 ล้านเหรียญ / 2.35 หมื่นล้านบาท
 35. ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ 660 ล้านเหรียญ / 2.15 หมื่นล้านบาท
 36. บุญชัย เบญจรงคกุล 640 ล้านเหรียญ / 2.09 หมื่นล้านบาท
 37. พงษ์ศักดิ์ วิทยากร 635 ล้านเหรียญ / 2.07 หมื่นล้านบาท
 38. กำพล พลัสสินทร์ 610 ล้านเหรียญ / 1.99 หมื่นล้านบาท
 39. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 590 ล้านเหรียญ / 1.93 หมื่นล้านบาท
 40. วิระชัย ทรงเมตตา 585 ล้านเหรียญ / 1.91 หมื่นล้านบาท
 41. Nishita Shah 580 ล้านเหรียญ / 1.89 หมื่นล้านบาท
 42. ไกรสร จันศิริ 575 ล้านเหรียญ / 1.88 หมื่นล้านบาท
 43. ตระกูลมาลีนนท์ 530 ล้านเหรียญ / 1.73 หมื่นล้านบาท
 44. มงคล ประกิตชัยวัฒนา 525 ล้านเหรียญ / 1.71 หมื่นล้านบาท
 45. ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ 520 ล้านเหรียญ / 1.70 หมื่นล้านบาท
 46. นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ 510 ล้านเหรียญ / 1.66 หมื่นล้านบาท
 47. วรวิทย์ วีระบวรพงศ์ 500 ล้านเหรียญ / 1.63 หมื่นล้านบาท
 48. จรีพร จารุกรสกุล 480 ล้านเหรียญ/ 1.57 หมื่นล้านบาท
 49. พิชญ์ โพธารามิก 465 ล้านเหรียญ / 1.52 หมื่นล้านบาท
 50. จรรย์สมร วัธนเวคิน 460 ล้านเหรียญ/ 1.50 หมื่นล้านบาท

ที่มา : https://forbesthailand.com/forbes-lists/thailand-richest


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

X