เปิดประวัติ ‘อิตาเลียนไทย’ ยักษ์ใหญ่แห่งวงการก่อสร้าง

เปิดประวัติ ‘อิตาเลียนไทย’ ยักษ์ใหญ่แห่งวงการก่อสร้าง และเป็นหนึ่งในบริษัทผู้รับเหมางานด้านวิศวกรรมโยธาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (ไอทีดี ) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2501 โดยมีผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท…

Home / NEWS / เปิดประวัติ ‘อิตาเลียนไทย’ ยักษ์ใหญ่แห่งวงการก่อสร้าง
เปิดประวัติ ‘อิตาเลียนไทย’ ยักษ์ใหญ่แห่งวงการก่อสร้าง และเป็นหนึ่งในบริษัทผู้รับเหมางานด้านวิศวกรรมโยธาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (ไอทีดี ) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2501 โดยมีผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ดร.ชัยยุทธ กรรณสูต หุ้นส่วนชาวไทย และ มิสเตอร์จิโอจิโอ เบลลินเจีนรี่ หุ้นส่วนวิศวกร ชาวอิตาเลียน โดยเริ่มต้นทุนจดทะเบียนด้วยเงิน 2 ล้านบาท

ดำเนินธุรกิจรับจ้างก่อสร้างทั่วไป ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 บริษัทฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นบริษัทภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ (Royal Patronage by the King) และโปรดเกล้าพระราชทานครุฑพ่าห์ ให้เป็นศักดิ์และศรีจวบจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้บริษัทอิตาเลียนไทยฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท และด้วยผลประกอบการของบริษัทฯ ที่เจริญเติบโตเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 6,337.92 ล้านบาทและ มีทุนชำระแล้ว 5,279.84 ล้านบาท

ซึ่งผลงานที่ผ่านมาและถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นสำคัญของทางบริษัทฯ คือโครงการการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2545 กระทั่งแล้วเสร็จเมื่อปี 2549 นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 9 สถานีและอาคารอำนวยความสะดวก และโครงการอื่น เช่น โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรของ การเคหะ แห่งชาติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหมาก และบ้านภาชี – ลพบุรี ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้าง ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของสถานีย่อย ลาดพร้าว – วิภาวดี ของการไฟฟ้านครหลวง โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการสะพานพระราม 5 และโครงการรถไฟ ความเร็วสูงไต้หวัน ระยะทาง 27.3 ก.ม.

รวมทั้งโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าบีทีเอส ระยะทาง 23.5 ก.ม. โครงการรถไฟใต้ดิน ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัทญี่ปุ่น อีก 2 บริษัท จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของกิจการร่วมค้า ขึ้นมารับผิดชอบงานทางส่วนสายเหนือ ซึ่งเป็นงานครึ่งหนึ่งของโครงการ มีระยะทาง 10.50 ก.ม. ที่ประกอบด้วย งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟคู่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.7 ม. ระยะทาง 10.5 ก.ม.

อย่างไรก็ตามบริษัทอิตาเลียนไทยฯ เคยประสบกับมรสุมทางเศรษฐกิจทำให้บริษัทฯ ต้องทำการปรับปรุง โครงสร้างหนี้ และสิ้นสุดกระบวนการดังกล่าว ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2545 ซึ่งจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวทำให้บริษัทฯเริ่มมีรากฐาน ที่แข็งแกร่งพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ผลประกอบการประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2546 บริษัทฯ มีรายได้ เท่ากับ 18,330 ล้านบาท

จนทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอันดับหนึ่งในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในบริษัทผู้รับเหมางานด้านวิศวกรรมโยธาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดช่วงปี พ.ศ.2546 บริษัทฯ ได้รับงานใหม่หลายโครงการ ซึ่งมีมูลค่างาน 7,896 ล้านบาท ทำให้มูลค่างานในมือ ณ เวลานั้น ของบริษัทฯ มีมากกว่า 39,971 ล้านบาท

สำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทางบริษัทฯ 5 อันดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.60)

1.นายเปรมชัย กรรณสูต จำนวนหุ้น 785,494,526 การถือหุ้น 14.877%
2.นางนิจพร จรณะจิตต์ จำนวนหุ้น 371,698,140 การถือหุ้น 7.040%
3.นายวิชัย วชิรพงษ์ จำนวนหุ้น 258,455,100 การถือหุ้น 4.895%
4.บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวนหุ้น 168,042,613 การถือหุ้น 3.183%
5.นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา จำนวนหุ้น 144,865,500 การถือหุ้น 2.744%

ข้อมูลจาก บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด