nasa วันคุ้มครองโลก อวกาศ

22 เม.ย. ครบรอบ 50 ปี วันคุ้มครองโลก NASA ปล่อยภาพสวย ๆ ของโลกที่ถ่ายจากนอกโลกให้รับชม

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี โดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program “UNEP”) ได้ประกาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน…

Home / NEWS / 22 เม.ย. ครบรอบ 50 ปี วันคุ้มครองโลก NASA ปล่อยภาพสวย ๆ ของโลกที่ถ่ายจากนอกโลกให้รับชม

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี โดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program “UNEP”) ได้ประกาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2513 เพื่อให้ทุกคนตระหนักปัญหาสิ่งแวดล้อมและช่วยกันแก้ไข และในปีนี้ถือเป็นการครบรอบ 50 ปี ของวัน Earth Day ทาง NASA จึงฉลองด้วยการปล่อยภาพถ่ายโลกในมุมที่ถ่ายภาพจากอวกาศหรือนอกโลก มีมุมสวยงามมากมายที่เราต่างไม่เคยเห็น

NASA ปล่อยภาพสวย ๆ ของโลกที่ถ่ายจากนอกโลก (อวกาศ) ให้รับชม

ภาพถ่ายโลกทั้งหมดที่ปล่อยออกมา เป็นภาพที่ได้บันทึกไว้โดยมุมจากเครื่องบิน ดาวเทียม และยานอวกาศ เราจะได้เห็นภาพสวยงามในหลาย ๆ มุมของโลกใบนี้ มีทั้งภาพพื้นผิวโลก ภาพแสงเหนือ ภาพบนท้องฟ้าก้อนเมฆ ภาพบนผืนดิน ต้นไม้ แม่น้ำ มีทั้งตอนกลางวันกลางคืน ใครที่ชอบเรื่องราวของโลกอวกาศก็ไม่ควรพลาดรับชมนะคะ แล้วจะเห็นว่าโลกใบนี้มีมุมสวย ๆ อีกมากมาย

IDL TIFF file

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ : www.nasa.gov