เงินเยียวยาโควิด-19 โควิด-19

ครม. อนุมัติจ่ายเงินเยียวยา 5 พันให้เกษตรกร 10 ล้านครัวเรือน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เดือนละ 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน เพิ่มเติมเป็นไม่เกิน…

Home / NEWS / ครม. อนุมัติจ่ายเงินเยียวยา 5 พันให้เกษตรกร 10 ล้านครัวเรือน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เดือนละ 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน เพิ่มเติมเป็นไม่เกิน 16 ล้านคน และยังอนุมัติให้จ่ายเงินเยียวยาเกษตร 10 ล้านครัวเรือนด้วย

อนุมัติเงินเยียวยาจากเดิม 14 ล้านคน เพิ่มเป็นไม่เกิน 16 ล้านคน

จากเดิมที่อนุมัติเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เดือนละ 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน 14 ล้านคน ได้เพิ่มเติมเป็นไม่เกิน 16 ล้านคน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 240,000 ล้านบาท แบ่งเป็นจากงบประมาณกลางปี 2563 จำนวน 70,000 ล้านบาท และมาจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 170,000 ล้านบาท โครงการนี้ดำเนินการระหว่าง 24 มีนาคม -30 มิถุนายนนี้

จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 10 ล้านครัวเรือน ในอัตรารายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

นอกจากนี้ ครม. ยังอนุมัติให้จ่ายเงินเยียวยาเกษตร 10 ล้านครัวเรือน ในอัตรารายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยเริ่มจ่ายเดือน พ.ค.-ก.ค. 2563 ซึ่งใช้วงเงินจาก พ.ร.ก. เงินกู้ทั้งหมด 1.5 แสนล้านบาท

เบื้องต้นมีเกษตรกรที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง 8.43 ล้านครัวเรือน และอยู่ระหว่างให้เกษตรการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมอีก 1.75 ล้านครัวเรือน ภายใน 15 พ.ค. นี้

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19