เกษตรกร เงินเยียวยาโควิด-19 โควิด-19

ขั้นตอน ปรับปรุงทะเบียน/ตรวจสอบสถานะ เกษตรกร ได้รับกระทบไวรัสโควิด-19

การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติมาตราการเยียวยาออกมาแล้วจ่าย 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน 10 ล้านครัวเรือน เริ่ม พ.ค.- ก.ค. 2563…

Home / NEWS / ขั้นตอน ปรับปรุงทะเบียน/ตรวจสอบสถานะ เกษตรกร ได้รับกระทบไวรัสโควิด-19

การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติมาตราการเยียวยาออกมาแล้วจ่าย 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน 10 ล้านครัวเรือน เริ่ม พ.ค.- ก.ค. 2563 ใช้วงเงินจาก พ.ร.ก. เงินกู้ทั้งหมด 1.5 แสนล้านบาท ทั้งนี้จะต้องทำการ ปรับปรุง/ลงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปฯ Farmbook เพื่อรับเงินเยียวยา โดยมีขั้นตอนและเงื่อนไขโดยสรุปดังต่อไปนี้

การรับเงินเยียวยา ผ่านแอปฯ Farmbook ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ก่อนที่จะไปถึง 6 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอปฯ Farmbook มี 3 ข้อหลักที่ควรทำความเข้าใจกันก่อน

1. เงื่อนไข เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ

 • เกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม (หมายถึง ก่อนหน้านี้คนที่ทำอาชีพเกษตรกรจะมีข้อมูลที่เคยขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่แล้ว โดยตรวจสอบกับฐานข้อมูลของ ธ.ก.ส.)
 • ทั้งนี้ท่านเข้าไปปรับปรุงข้อมูลหรือลงทะเบียนเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า Farmbook ได้
สแกนคิวอาร์โค้ดในภาพเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Farmbook ได้เลย

2. ข้อมูล 4 ประเภทที่จะแจ้งใน Farmbook

 1. แจ้งปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกเฉพาะแปลงเดิม ที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมา ข้อมูลเอกสารสิทธิ เช่น เนื้อที่ / ที่ตั้ง / พิกัด
  กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย ชนิด / พันธุ์พืช/ วันที่ปลูก/วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื้อที่ปลูก/ ปีเพาะปลูก/ ประเภทการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน
 2. การติดตามผล แสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานะ
  ทั้งนี้หากจะแก้ไขหรือลบข้อมูล
  – แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอปฯ Farmbook ลบ/แก้ไขได้ผ่านแอพ แต่สถานะการแจ้งปลูกต้องยังไม่จัดชุด
  – แปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบ / แก้ไข ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้น
 3. การติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร แสดงรายการโครงการที่เข้าร่วมและผลการโอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ
 4. การคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ แสดงรายละเอียด ช่วงวันที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดการณ์ผลผลิต คาดการณ์กำไร และราคาขาย

3. ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน

 • เข้าเว็บไซต์ farmer.doae.go.th
 • ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • คลิกคำว่า “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมา

6 ขั้นตอน ปรับปรุงทะเบียนผ่านแอปฯ Farmbook สำหรับเกษตรกรรายเดิม

 1. ดาวน์โหลด >> แอปพลิเคชั่น Farmbook | IOS คลิกที่นี่ และ Android คลิกที่นี่
 2. กดเลือกเมนู >> แจ้งปลูก
 3. เลือกแปลงปลูก >> ที่ต้องการแจ้งหรือปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร
 4. เลือกพืช >> ที่ต้องการแจ้งปรับปรุง
 5. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบ อาทิ ข้อมูลเอกสารสิทธิ เช่น เนื้อที่ / ที่ตั้ง / พิกัดกิจกรรมการเกษตร ชนิด / พันธุ์พืช/ วันที่ปลูก/ วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เป็นต้น
 6. สุดท้ายอย่าลืม กดบันทึก เพื่ออัปเดตข้อมูล