คริสตศาสนิก โควิด-19

คริสตศาสนิกชนเข้าร่วม พิธีมิสซา ด้วยการเว้นระยะห่าง (Social Distancing)

คริสตศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีมิสซาประจำวัน โดยสวมใส่หน้ากากอนามัย พร้อมปฏิบัติตามการรักษามาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อป้องกันการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (covid-19) ซึ่งก่อนเข้าโบสถ์ทางวัดได้บังคับใช้เจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือ ทั้งนี้วัดพระพระมหาไถ่ ได้ประกาศถึงพิธีกรรมในวันเสาร์และวันอาทิยต์ปัสกาที่จะถึงนี้ ทางวัดอนุญาตเพียงคณะสงฆ์ผู้ประกอบพิธี ผู้อ่าน และเจ้าหน้าที่วัด สำหรับพี่น้องท่านอื่นๆ…

Home / NEWS / คริสตศาสนิกชนเข้าร่วม พิธีมิสซา ด้วยการเว้นระยะห่าง (Social Distancing)

คริสตศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีมิสซาประจำวัน โดยสวมใส่หน้ากากอนามัย พร้อมปฏิบัติตามการรักษามาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อป้องกันการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (covid-19) ซึ่งก่อนเข้าโบสถ์ทางวัดได้บังคับใช้เจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือ

ทั้งนี้วัดพระพระมหาไถ่ ได้ประกาศถึงพิธีกรรมในวันเสาร์และวันอาทิยต์ปัสกาที่จะถึงนี้ ทางวัดอนุญาตเพียงคณะสงฆ์ผู้ประกอบพิธี ผู้อ่าน และเจ้าหน้าที่วัด สำหรับพี่น้องท่านอื่นๆ สามารถร่วมพิธีกรรมดังกล่าวได้ผ่านทาง Facebook Live และ ช่องยูทบของทางวัด ในวันเวลาดังนี้ วันจันทร์ – วันศุกร์ ภาษาไทย เวลา 17.00 น. ภาษาอังกฤษ เวลา 07.00 น./ 08.00 น./ 17.30 น. วันเสาร์ ภาษาไทย เวลา 19.00 น. ภาษาอังกฤษ เวลา 17.30 น.วันอาทิตย์ ภาษาไทย เวลา 06.30 น./ 07.30 น./ 12.30 น./ 19.00 น.

อย่างไรก็ตามจากกรณีที่หลายสถานที่เตรียมคลายล็อกมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงเดือน พ.ค.นี้ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 63 พระคาร์ดินัล ฟรีงซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการร่วมพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณผ่านการถ่ายทอดออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรด โควิด-19 ออกไป

โดยจากการออกประกาศ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2020 ให้ทุกโบสถ์ในเขตอัครสัฆมณฑลกรุงเทพฯ งดการประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ ทั้งในวันธรรมดาและวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มี.ค. จนถึงวันเสาร์ที่ 4 เม.ย. และได้ออกประกาศขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย.ตามที่รัฐบาลได้ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วประเทศ บัดนี้ สถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุม รัฐบาลและผู้รับผิดชอบต้านสาธารณสุขได้ออกประกาศขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และได้ประกาศขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน คือ วันที่ 1 -31 พ.ค. 2020

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงขอประกาศให้ทุกโบสถ์ในเขตอัครสังฆมณฑลได้ปฏิบัติตามแนวทางการร่วมพิธีกรรมผ่านการถ่ายทอด “ออนไลน์” ต่อไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2020 หรือเป็นไปตามวันและเวลาที่ส่วนราชการทั้งส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคออกประกาศ เนื่องจากความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคนี้ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทและสภาพแวดล้อม

ขอพี่น้องคริสตชนทุกท่าน ได้ร่วมมือกันเพื่อความดีของสังคม และร่วมใจกันภาวนา และร่วมพิธีกรรมโดยผ่านการถ่ายทอดทางสื่อต่างๆ