ตัดผม โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

แพทย์เตือน! รวมกลุ่มตัดผมเสี่ยง โควิด-19

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีช่างตัดผมนัดรวมกลุ่มกันไปตัดผมตามบ้านคน เนื่องจากรัฐบาลมีคำสั่งปิดร้าน ซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคโควิด-19 การปิดร้านตัดผมเนื่องมาจากไม่อยากให้คนไปรวมกลุ่มกัน เพราะร้านตัดผมส่วนใหญ่จะเป็นห้องแอร์ ถ้ามีคนอยู่รวมกันจำนวนมากก็มีโอกาส และเป็นพื้นที่ที่มีคนหลากหลายเข้าไปในพื้นที่ ตอนนี้ถึงยังไม่อนุญาตให้เปิด ส่วนการไปบริการตัดผมที่บ้าน ก็ต้องเป็นการตัดแบบ 1…

Home / NEWS / แพทย์เตือน! รวมกลุ่มตัดผมเสี่ยง โควิด-19

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีช่างตัดผมนัดรวมกลุ่มกันไปตัดผมตามบ้านคน เนื่องจากรัฐบาลมีคำสั่งปิดร้าน ซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคโควิด-19 การปิดร้านตัดผมเนื่องมาจากไม่อยากให้คนไปรวมกลุ่มกัน เพราะร้านตัดผมส่วนใหญ่จะเป็นห้องแอร์ ถ้ามีคนอยู่รวมกันจำนวนมากก็มีโอกาส และเป็นพื้นที่ที่มีคนหลากหลายเข้าไปในพื้นที่ ตอนนี้ถึงยังไม่อนุญาตให้เปิด ส่วนการไปบริการตัดผมที่บ้าน ก็ต้องเป็นการตัดแบบ 1 ต่อ 1 ไม่ใช่ไปนัดรวมกลุ่มกัน โดยแนะนำวิธีตัดผมเพื่อป้องกันโควิด-19 ดังนี้

ข้อแนะนำ การตัดผมช่วง โควิด-19

 • เน้นเรื่องของรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร แต่การตัดผมคงทำได้ยากที่จะห่างกัน ดังนั้น ช่างตัดผมและผู้ถูกตัดต้องสวมหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันตัวเอง
 • ลดการสัมผัสกันให้มากที่สุด โดยพยายามใช้เวลาในการตัดผมให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • แนะนำให้ผู้ถูกตัดผมสระผมเอง และเมื่อตัดเสร็จแล้วก็ควรไดรฟ์ผมเองเช่นกัน
 • ระหว่างตัดผมควรงดการพูดคุยกัน เน้นเรื่องของการล้างมือ
 • อุปกรณ์ที่ใช้ตัดผมต้องมีการทำความสะอาดตามมาตรฐานก่อนมาใช้กับเราหรือใช้กับคนถัดไป

สิ่งที่ต้องระวัง

 • อย่าให้จำนวนคนมากกว่าหนึ่งต่อหนึ่ง ลดเวลาและเกิดช่วงเวลาที่ใกล้ชิดกันน้อยที่สุด
 • รักษาเรื่องของความปลอดภัย หน้ากาก ล้างมือ ใช้เวลาให้สั้นที่สุด
 • ไม่ควรรวมกลุ่มกันมิเช่นนั้นปัญหาก็จะกลับไปแบบเดิม
 • ทั้งช่างและผู้ตัดผมก็ต้องเข้าใจจริง ๆ ด้วยว่า เขาไม่ได้ห้ามโดยไม่มีเหตุผล
 • คนถูกตัดผมควรจะต้องเข้าใจในสถานการณ์ตอนนี้ด้วยว่า อาจจะแค่ตัดเพื่อให้สั้นลงเท่านั้น ยังไม่ใช่ช่วงที่จะมาใช้เวลานาน ๆ เพราะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของตัวเอง
 • เมื่อช่างกลับไปแล้วก็ควรที่จะต้องเปิดประตูหน้าต่างตามหลักก็ช่วยให้เรารู้สึกสบายปลอดภัยขึ้นด้วย

หากคนในบ้านอาจตัดผมกันหลายคน

ทั้งนี้ พญ.พรรณพิมล กล่าวเพิ่มเติมว่า หากคนในบ้านอาจตัดผมกันหลายคน ก็ยึดหลักตัดผมหนึ่งต่อหนึ่งเช่นกัน แต่ควรต้องบริหารจัดการคิวให้ดี เพราะหากมารุมกันจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น และก่อนตัดผมคนถัดไปช่างก็ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือตามมาตรฐาน สำหรับช่างตัดผมที่มีการออกไปนอกบ้าน หลักปฏิบัติก็เหมือนกับคนทั่วไป คือ เมื่อกลับบ้านถอดรองเท้า ล้างมือ อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า

X