ธงฟ้าราคาประหยัด ภาคเหนือ หน้ากากอนามัย ไวรัสโคโรนา

รายชื่อ ร้านธงฟ้า จำหน่ายหน้ากากอนามัย จังหวัดในเขตภาคเหนือ

คัดลอก URL แล้ว

รายชื่อร้านธงฟ้าในจังหวัดเขตภาคเหนือ ที่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน โดยการจำหน่ายหน้ากากอนามัยธงฟ้าในครั้งนี้จัดบรรจุเป็นแพ็คละ 4 ชิ้น ในราคา 10 บาท (เฉลี่ยแล้วชิ้นละ 2.50 บาท) จำกัดการซื้อได้คนละ 1 แพ็คเท่านั้น!

ร้านธงฟ้าจำหน่ายหน้ากากอนามัย จังหวัดในภาคเหนือ

จังหวัดในเขตภาคเหนือ ที่มีร้านธงฟ้าจำหน่ายหน้ากากอนามัย ได้แก่ จังหวัด เชียงราย, เชียงใหม่, กำแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง ,ลำพูน, เลย, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี

จ. เชียงราย

 • บจก.ธนพิริยะ – เมืองเชียงราย
 • ศรีเพียรพาณิชย์ – เวียงชัย
 • ปัญเจริญการค้า – เชียงของ
 • บจก.ธนพิริยะ – เทิง
 • บจก.ธนพิริยะ – พาน
 • ร้านต่ายคอสเมติก – ป่าแดด
 • บจก.ธนพิริยะ – แม่จัน
 • บจก.ธนพิริยะ – เชียงแสน
 • บจก.ธนพิริยะ – แม่สาย
 • บริษัทแอมเมอร์ สตาร์จากัด – แม่สรวย
 • ธนพิริยะ – เวียงป่าเป้า
 • ประสิทธิ์การค้า – พญาเม็งราย
 • อัมพรเภสัช – เวียงแก่น
 • ร้านทูลการค้า – แม่ฟ้าหลวง
 • นัมเบอร์วัน – แม่ลาว
 • ร้านรุ่งทรัพย์สังฆภัณฑ์ – เวียงเชียงรุ้ง
 • หจก.กาวิละ – ดอยหลวง
 • หจก.กาไลทิพ2 009 – ขุนตาล
 • เคนโมบาย – แม่สรวย
 • เช้คพ้อยต์ – เชียงแสน
 • คูณทรัพย์ซุปเปอร์ – เทิง
 • จุฑามาศ – เมืองเชียงราย
 • ชาญไชยการเกษตร – ดอยหลวง
 • บจก.เจ้เข่ง – พาน
 • บริษัท เชียงรายสหทวีกิจ(1993) จากัด – เมืองเชียงราย
 • บริษัท ธวานิช จากัด – พาน
 • บ้วนเฮงคอสเมติกส์ – เวียงป่าเป้า
 • รัตตินันท์พาณิชย์ – เมืองเชียงราย
 • ร้านถูกใจ – เวียงเชียงรุ้ง
 • ลุงเพชร – เมืองเชียงราย
 • หจก.เชียงรายเทคโนคอม – เมืองเชียงราย
 • หจก.ฉิมพลีมาร์ท – เวียงป่าเป้า
 • เภสัชใกล้บ้านิ – ป่าแดด
 • คลังยาเภสัช – เมืองเชียงราย

จ. เชียงใหม่

 • วิสาหกิจชุมชนตาบลข่วงเปา – จอมทอง
 • นฤมล – จอมทอง
 • ร้ายไชยาเจริญกิจ – เชียงดาว
 • ร้านน้องการ์ตูน – เชียงดาว
 • น้าเย็นพาณิชย์ – ไชยปราการ
 • เจ้หมวยไชยปราการ – ไชยปราการ
 • มินิมาร์ทบิ๊กบอส – ดอยเต่า
 • ศิริลักษณ์ – ดอยสะเก็ด
 • น้องต่ายข้าวสาร – ดอยสะเก็ด
 • ทรัพย์ไชยวงค์เภสัช – ดอยหล่อ
 • จิณณวัตร – ดอยหล่อ
 • ปันยาเภสัช – ฝาง
 • ทิพย์เสถียรมินิมาร์ท – ฝาง
 • ทรัพย์งามการค้า – ฝาง
 • โชคทวีเภสัช – ฝาง
 • พิมพ์พร – พร้าว
 • ผู้หญิงคอสเมติกส์ – พร้าว
 • อีซี่มาร์ท – เมือง
 • อร จรูญศรี – เมือง
 • อภิชาติธงฟ้า – เมือง
 • หจก.จงกาไร – เมือง
 • ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต – เมือง
 • ร้านสหกรณ์ มช. – เมือง
 • ร้านวิรงรอง – เมือง
 • ภคมนช็อป – เมือง
 • ชาลีการค้า – แม่แจ่ม
 • ฮันนี่ช็อป – แม่แตง
 • หจก.ดีดีเพิ่มพูนทรัพย์ – แม่แตง
 • พัชรากร ดวงเกิด – แม่แตง
 • น้องณดา – แม่แตง
 • ร้านชวนบริการ – แม่ริม
 • ร้านเจ้านาง – แม่ริม
 • ทีแอนด์ที – แม่ริม
 • จิราภรพาณิชย์ – แม่วาง
 • อัมพรรณ – แม่ออน
 • ร้านค้าชุมชนเพื่อการเกษตร – แม่ออน
 • ร้านพิชัยมะณีโชติ – แม่อาย
 • ผ่องพันธ์ – แม่อาย
 • แอ้น แอ่น ไอซ์ – สะเมิง
 • สุนันการค้า – สะเมิง
 • เหนือธามต์พอยท์ – สันกาแพง
 • หจก.ช.เจริญพาณิชย์ – สันกาแพง
 • ร้านแสนสุข – สันกาแพง
 • เอนกการค้า – สันทราย
 • อนันต์การค้า – สันทราย
 • วรศิลป์ – สันป่าตอง
 • รุ่งนภา(รถเร่) – สันป่าตอง
 • ร้านรักสารภี – สารภี
 • พิศกมล – สารภี
 • ผู้พันมินิมาร์ท – สารภี
 • สามยายซะป๊ะ – หางดง
 • ยายสุข – หางดง
 • วังลุงมินิมาร์ท – ฮอด
 • ร้านตุ๊กตา 2 – ฮอด
 • เปมิกา – ฮอด
 • นงลักษณ์สอนธิ – ฮอด

จ. กำแพงเพชร

 • บริษัท นิคส์แลนค์เทรดดิ้ง จำกัด – เมืองกำแพงเพชร
 • รณชัยการเกษตร – พรานกระต่าย
 • หจก.ชัยมงคลเภสัช – ขาณุวรลักษบุรี
 • บริษัท แสงฟ้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด – ปางศิลาทอง
 • รุ่งเรืองกิจ – ลานกระบือ
 • หจก.บอสซุปเปอร์ถูก (คลองลาน) – คลองลาน
 • ร้านเวิลด์เทรด มินิมาร์ท – บึงสามัคคี
 • จาปาทอง – ไทรงาม
 • ส.สิทธิชัย – คลองขลุง
 • ฐิติพร – ทรายทองวัฒนา
 • ขวัญอนัน – โกสัมพีนคร
 • ร้านเจี๊ยบ – โกสัมพีนคร
 • เจี๊ยบ – โกสัมพีนคร
 • ชวนชมเภสัช – ทรายทองวัฒนา

จ. ตาก

 • หมอยา (แม่จะเรา) แม่ระมาด
 • หจก.ชัยพร เอี้ยวฮวด 1992 (เอเซเว่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต) เมืองตาก
 • บริษัท มุกดา มาร์เก็ต จากัด แม่สอด
 • สุนีย์ อุ้มผาง
 • ซุปเปอร์มอลล์ สามเงา
 • ร้านอุบล บ้านตาก
 • เอส ซีเอ็นเตอร์ไพรส์กรุ๊ป ท่าสองยาง
 • อดิศักดิ์ ฟักแฟง วังเจ้า
 • สหฟู๊ด ควีณสโตร์ พบพระ
 • บจก.เทพธัญญะ เมืองนครสวรรค์
 • ชัยสมบูรณ์โอสถ โกรกพระ
 • เก้าเลี้ยว ซุปเปอร์มาร์เก็ต เก้าเลี้ยว
 • มา มาร์ท ลาดยาว
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์จากัด หนองบัว
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์จากัด ชุมตาบง

จ. นครสวรรค์

 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์จากัด ชุมแสง
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์จากัด ตากฟ้า
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์จากัด ตาคลี
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์จากัด ท่าตะโก
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์จากัด บรรพตพิสัย
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์จากัด พยุหะคีรี
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์จากัด แม่วงก์
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์จากัด ไพศาลี
 • เจ๊เจี๋ยบเฟอร์นิเจอร์ แม่เปิน

จ. น่าน

 • บริษัทนราไฮเปอร์มาร์ท จากัด เมืองน่าน
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีเอสพีการค้า 2018 แม่จริม
 • หจก.ชบา ซุปเปอร์มาร์เก็ต บ้านหลวง
 • สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จากัด นาน้อย
 • หจก.ลัคกี้ซุปเปอร์สโตร์ ปัว
 • เกรทวัน ท่าวังผา
 • รัตติกรณ์ เวียงสา
 • สิริรัตน์ปัญญาภู ทุ่งช้าง
 • บริษัทแสงทองโอสถ จากัด เชียงกลาง
 • ห้างหุ้นส่วนจากัดพูนสุขมินิมาร์ท นาหมื่น
 • บัวบานการค้า สันติสุข
 • ประเสริฐ โนใจ บ่อเกลือ
 • สองแควมินิมาร์ท สองแคว
 • เอมอร ภูเพียง
 • อาไพ เฉลิมพระเกียรติ

จ. พะเยา

 • ห้างไพบูลย์เภสัช เมืองพะเยา
 • ร้านยาเชียงคาเภสัช เชียงคา
 • เทอดเกียรติเภสัช ดอกคาใต้
 • ยาเภสัชกร จุน
 • ศรีรุ่งเรืองเภสัช2 แม่ใจ
 • ภูซางฟาร์มาซี ภูซาง
 • เจริญเภสัช ปง
 • ร้านยาเภสัช เชียงม่วน
 • ธิพยาเภสัช ภูกามยาว

จ. พิจิตร

 • ร้านขายถูก ซุปเปอร์มาร์ท สาขา 2 บางมูลนาก
 • โสภณโอสถ สามง่าม
 • เมฆ ดงเจริญ
 • บริษัท สหแสงชัยมาร์เกตติ้ง จากัด สานักงานใหญ่อาเภอเมืองพิจิตร เมืองพิจิตร
 • ขายถูกซุปเปอร์มาร์ท โพทะเล
 • สหแสงชัย มาร์เก็ตติ้ง จากัด ตะพานหิน
 • เจ๊แอ็ดสปีดยนต์ ทับคล้อ
 • ระเบียบธุรกิจเกษตร โพธิ์ประทับช้าง
 • นาโน สากเหล็ก
 • บางลายโอสถ บึงนาราง
 • บิ๊กส์แชมป์พาณิชย์ วชิรบารมี
 • วงษ์สง่า มินิมาร์ท – วังทรายพูน

จ. พิษณุโลก

 • บจ.อีคอนแวร์เฮาส์ เมืองพิษณุโลก
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด แม็คมาร์ท 2 ชาติตระการ
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด ไพโรจน์อาพา (คาร์แคร์) บางระกา
 • รวมทองพานิช บางกระทุ่ม
 • รอบบรรเจิด จากัด (ท็อปมาร์ท) สาขา 42 (ตลาดพรหมพิราม) พรหมพิราม
 • สหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง เนินมะปราง
 • รอบบรรเจิด จากัด (ท็อปมาร์ท) สาขา 5 (ตลาดวังทอง) วังทอง
 • รอบบรรเจิด จากัด (ท็อปมาร์ท) สาขา 15 (วัดโบสถ์) วัดโบสถ์
 • รอบบรรเจิด จากัด (ท็อปมาร์ท) สาขา 29 (นครไทย) นครไทย
 • บจ.ท็อปแลนด์อาเขต เมืองพิษณุโลก

จ. เพชรบูรณ์

 • บริษัท พีบีเจริญรุ่งเรืองเทรดดิ้ง จากัด หล่มสัก
 • บริษัท เอส อาร์ซุปเปอร์มาร์ท จากัด (สาขา 6) บึงสามพัน
 • นิวตั้นมารวย น้าหนาว
 • บริษัท เอส อาร์ซุปเปอร์มาร์ท จากัด (สาขา 4) เมืองเพชรบูรณ์
 • ฮั่วเพ้ง ชนแดน
 • บริษัท เอ็นแอนด์เอ็ม 2018 จากัด วังโป่ง
 • รุ่งอรุณ เขาค้อ
 • บริษัท ชัยยูโร จากัด หล่มเก่า
 • ธ.พัฒนมาร์ท จากัด (สาขาที่1 ศรีเทพ) ศรีเทพ
 • ธ.พัฒนมาร์ท จากัด (สาขาที่5 วิเชียรบุรี) วิเชียรบุรี
 • ชิมโก้ 2000 หนองไผ่

จ.แพร่

 • บริษัทสมวัสดิ์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์จากัด เมืองแพร่
 • ห้างหุ้นส่วนจากัดเจแอนด์เจ อาหารสัตว์และสินค้าเบ็ดเตล็ด เด่นชัย
 • ร้านบูมแอนด์บอยมินิมาร์ท หนองม่วงไข่
 • นายอิศรานุวัฒน์เงินดวง สูงเม่น
 • พงศ์สุขรัตน์ วังชิ้น
 • นายวัชระพงศ์วิยะ ร้องกวาง
 • ายรังสรร กล่อมดวงอินทร์ สอง
 • นาตุ้มสโตร์ ลอง
 • บริษัท ธีระเภสัช 59 จากัด เมืองแพร่
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด ชิมเจริญ ลอง

จ.แม่ฮ่องสอน

 • ห้างหุ้นส่วนจากัด กาดคาพลาซ่า เมืองแม่ฮ่องสอน
 • ร้านอนุชิตเครื่องครัว ขุนยวม
 • ปายโอสถ ปาย
 • ออมสินเภสัช แม่สะเรียง
 • แสงเพชร แม่ลาน้อย
 • ลุงนัก สบเมย
 • อาภา ปางมะผ้า
 • สุภัทชาเภสัช เมืองแม่ฮ่องสอน

จ. ลำปาง

 • บริษัท ลาปางเสรีกรุ๊ป จากัด เมืองลาปาง
 • ปัญญาชูปเปอร์ค้าส่ง เมืองลาปาง
 • ช.เวชภัณฑ์ เกาะคา
 • แป๋วกิ๊ฟช๊อป เกาะคา
 • นานาช้อป งาว
 • ดีดีกิ๊ฟบูติค งาว
 • บ้วนเฮงคอสเมติกส์ งาว
 • เต็งไตรรัตน์โอสถ แจ้ห่ม
 • อณัญญาพานิช แจ้ห่ม
 • ชินฟินน์ เถิน
 • เฉลิมพล ดีถาวงศ์ เถิน
 • บริษัท ลาปางเสรีกรุ๊ป จากัด เมือง
 • ปัญญาชูปเปอร์ค้าส่ง เมือง
 • ร้านยาเล็ก เล็ก เมือง
 • ศาลายา เมือง
 • ธัญชนกการค้า เมืองปาน
 • วิรัช การค้า แม่ทะ
 • สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จากัด แม่พริก
 • ร้านคุณสุรีย์ แม่เมาะ
 • แม่วังการเกษตร วังเหนือ
 • รุ่งแสงมินิมาร์ท สบปราบ
 • สบปราบฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต สบปราบ
 • สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จากัด เสริมงาม
 • อุบลศรี เสริมงาม
 • เภสัชชุมชน ห้างฉัตร
 • สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร ห้างฉัตร

จ. ลำพูน

 • ร้านศิริรัตน์การค้า เวียงหนองล่อง
 • นิกคอสเมติก เวียงหนองล่อง
 • ร้านแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท สาขาช็อปปิ้งมอลล์ลาพูน เมืองลาพูน
 • ร้านสุรินทร์ซุปเปอร์สโตร์ ป่าซาง
 • ร้านเอ้คอสเมติคส์ บ้านโฮ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด ชัยพรพาณิชย์ลาพูน แม่ทา
 • ร้านบ้านธิสโตร์ บ้านธิ
 • ร้านนิกคอสเมติก เวียงหนองล่อง
 • ร้านใหม่พาณิชย์ ทุ่งหัวช้าง
 • ทุ่งหัวช้าง ลี้

จ. เลย

 • หจก. ส ทวีภัณฑ์สโตร์สาขา6 เมืองเลย
 • หจก.168 การเกษตร นาด้วง
 • เศรษฐีอี่หลี เชียงคาน
 • ร้านแต่งสวย ปากชม
 • สบายดีด่านซ้ายนินิมาร์ท ด่านซ้าย
 • ราชเจริญมินิมาร์ท นาแห้ว
 • ภูมณี2008 ภูเรือ
 • รวมมิตร ท่าลี่
 • หจก. บิ๊กกิม วังสะพุง
 • ภูกระดึงซุปเปอร์มาร์เก็ต ภูกระดึง
 • กองทุนหมู่บ้านศรีอุบล ภูหลวง
 • ร้านฮ่องเต้พาณิช ผาขาว
 • ร้านฐิติชญาการค้า เอราวัณ
 • หจก.โชควรรธนะ หนองหิน

จ. สุโขทัย

 • บริษัท เอ็มเอ็มสุโขทัยเอ็นเตอร์ไพร้ส ศรีสาโรง
 • ยุติธรรมเภสัชมินิมาร์ท ศรีสัชนาลัย
 • สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานีจากัด เมืองสุโขทัย
 • ร้านพรเจริญซุปเปอร์มาร์เก็ต กงไกรลาศ
 • บริษัททีมาร์เกตติ้งอินเตอร์เทรดจากัด คีรีมาศ
 • เจพีช็อป บ้านด่านลานหอย
 • ไอมาร์ท สวรรคโลก
 • สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จากัด ศรีนคร
 • ธารามินิมาร์ท ทุ่งเสลี่ยม

จ. อุตรดิตถ์

 • หจก.จิตนาพันธ์ุ(บิ๊กเจ ซุปเปอร์สโตร์) เมืองอุตรดิตถ์
 • โกดังเหรียญทอง ท่าปลา
 • สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จากัด สาขาสานักงานใหญ่ ลับแล
 • สายฝนมีเงินการค้า บ้านโคก
 • โฮมวัสดุน้าปาด น้าปาด
 • สุวิตรีการค้า (ป้าสาย) ทองแสนขัน
 • BD shop พิชัย
 • แม่กาญจนาเซเว่น ฟากท่า
 • เลมอนมินิมาร์ท ตรอน
 • บริษัท ทีทีบิซซิเนส แมเนจเมนท์จากัด(TT supermarket) เมืองอุตรดิตถ์

จ. อุทัยธานี

 • สหกรีน 2005 เมืองอุทัยธานี
 • เอฟกะบอล หนองฉาง
 • พงศธรพานิช ห้วยคต
 • ตึกเขียวประดู่ยืน ลานสัก
 • บ.ธวัชชัยเอนเตอร์ไพรส์จากัด บ้านไร่
 • เจ มาร์ท ทัพทัน
 • กลายสุข หนองขาหย่าง
 • ฮวดการค้า (น้องตา) สว่างอารมณ์
 • เภสัชกรกมล ทัพทัน

แท็ก: NEWS , , , ,
WRITER

RELATED

พอกันทีกับการใส่แมสก์แล้วสิวเห่อ มาดูสาเหตุและวิธีป้องกัน

พอกันทีกับการใส่แมสก์แล้วสิวเห่อ มาดูสาเหตุและวิธีป้องกัน

สาวๆ ใส่แมสก์แล้วมักจะมีปัญหาสิวขึ้น สิวเห่อ มาดูกันว่ามีสาเหตุมาจากอะไร รวมถึงเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรได้บ้าง..

‘ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ’ ยืนยันไม่มีการตรวจค้นหน้ากากอนามัย

‘ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ’ ยืนยันไม่มีการตรวจค้นหน้ากากอนามัย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยืนยันไม่มีการตรวจค้นหน้ากากอนามัย เนื่องจากไม่ใช่สิ่งของอันตรายห้ามขึ้น เครื่องตามที่ กพท. กําหนด

ไขข้อข้องใจ! ปัญหากวนใจที่เกิดจากการใส่แมสก์นานๆ

ไขข้อข้องใจ! ปัญหากวนใจที่เกิดจากการใส่แมสก์นานๆ

หน้ากากหรือแมสก์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เมื่อเวลาเราออกจากบ้านต้องหยิบมาใส่ทุกครั้ง ทั้งอากาศที่ร้อน ละอองจากน้ำลาย ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคไว้ภายใต้หน้ากากของเราจนเป็นสาเหตุของ..

ผลวิจัยยืนยัน ผู้ชายสวมหน้ากากสีฟ้า ทำให้หน้าตาดี มีเสน่ห์น่าดึงดูดมากขึ้น

ผลวิจัยยืนยัน ผู้ชายสวมหน้ากากสีฟ้า ทำให้หน้าตาดี มีเสน่ห์น่าดึงดูดมากขึ้น

ผลทางการวิจัยให้ข้อมูลที่ตรงกันข้ามอย่างน่าประหลาดใจ นั่นคือในขณะนี้ การสวมใสส่หน้ากากปิดบังใบหน้าครึ่งล่างส่งผลให้ผู้คนดูน่าดึงดูดมากยิ่ง

ใส่หน้ากากอนามัยยังไง ไม่ให้หน้าเหี่ยว ป้องกันหน้าเป็นรอย

ใส่หน้ากากอนามัยยังไง ไม่ให้หน้าเหี่ยว ป้องกันหน้าเป็นรอย

อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่หลายๆคนกำลังต้องเผชิญเมื่อต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดทั้งวัน เมื่อถอดหน้ากากแล้วผิวหน้าเป็นรอยเสียดสีจากหน้ากาก

5 เรื่องต้องรู้! การคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งลงถัง โดยเฉพาะขยะติดเชื้ออย่าง หน้ากากอนามัยใช้แล้ว

5 เรื่องต้องรู้! การคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งลงถัง โดยเฉพาะขยะติดเชื้ออย่าง หน้ากากอนามัยใช้แล้ว

การคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งลงถัง ยิ่งในช่วงเวลานี้ เรามีขยะติดเชื้ออย่าง หน้ากากอนามัยใช้แล้ว เพิ่มมากขึ้น ทุกคนควรใส่ใจ

เเพทย์ เตือน หน้ากากผ้า กันเชื้อออก แต่ไม่กันเชื้อเข้า

เเพทย์ เตือน หน้ากากผ้า กันเชื้อออก แต่ไม่กันเชื้อเข้า

ข้อเสียอีกประการของหน้ากากผ้าคือ ไม่มีสันโลหะที่ใช้คีบดั้งจมูก หน้ากากที่ดี ต้องสามารถปรับให้แนบกับหน้าให้มากที่สุด

กลับมาอีกครั้ง หน้ากากอนามัย จากแบรนด์ Burberry สุดลิมิเต็ด อิดิชั่น

กลับมาอีกครั้ง หน้ากากอนามัย จากแบรนด์ Burberry สุดลิมิเต็ด อิดิชั่น

กลับมาวางจำหน่ายอีกครั้ง สำหรับหน้ากากอนามัย จากแบรนด์ Burberry สุดลิมิเต็ด อิดิชั่น ที่มาในลวดลายตารางสุดวินเทจ อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์

โซเชียล ถล่มเละ หลัง ‘นายกฯ’ โพสต์ภาพประชุมแต่ไม่สวมหน้ากากอนามัย

โซเชียล ถล่มเละ หลัง ‘นายกฯ’ โพสต์ภาพประชุมแต่ไม่สวมหน้ากากอนามัย

นายกรัฐมนตรี โพสต์ภาพ การประชุมร่วมกับทีมเศรษฐกิจที่ ตึกไทยคู่ฟ้า เรื่องยกระดับการกระจายวัคซีนเป็นวาระสำคัญเร่งด่วน

X