หน้ากากอนามัย ไวรัสโคโรนา

รายชื่อ ร้านธงฟ้า จำหน่ายหน้ากากอนามัย จังหวัดในเขตภาคกลาง

คัดลอก URL แล้ว

จังหวัดในเขตภาคกลาง ที่มีร้านธงฟ้าจำหน่ายหน้ากากอนามัย ได้แก่
จ.อ่างทอง, ชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี และ จ.นครนายก

ร้านธงฟ้า จำหน่ายหน้ากากอนามัย จังหวัดในเขตภาคกลาง

การจำหน่ายหน้ากากอนามัยธงฟ้าในครั้งนี้จัดบรรจุเป็นแพ็คละ 4 ชิ้น ในราคา 10 บาท (เฉลี่ยแล้วชิ้นละ 2.50 บาท) จำกัดการซื้อได้คนละ 1 แพ็คเท่านั้น! ใครอยู่ใกล้เขตพื้นที่ไหน ลองเช็คกันค่ะ

จ. อ่างทอง

 • แต้ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ – เมืองอ่างทอง
 • เรณูซุปเปอร์เซ็นเตอร์ – โพธิ์ทอง
 • เจริญรัตน์ป่าโมก – ป่าโมก
 • ตรีณรงค์การเกษตร – ไชโย
 • เรดาร์มาร์ท – วิเศษชัยชาญ
 • จาเนียร – สามโก้
 • ทิสากร สุทนต์ – แสวงหา

จ. ชัยนาท

 • พนม – เมืองชัยนาท
 • หมอทวีศักดิ์ – มโนรมย์
 • โพธิ์ทองโอสถ – หันคา
 • ทรัพย์ขุนทอง – วัดสิงห์
 • ร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านศรีพัฒนา – หนองมะโมง
 • สิริลักษณ์เภสัช – สรรคบุรี
 • บ้านเภสัช สรรพยา – สรรพยา
 • ร้านจานงค์การเกษตร – เนินขาม
 • บจก.ฟาร์มาร์ทโมเดิร์นเทรด – เมือง
 • โพธิ์ทองโอสถ (ร้านขายยา) – หันคา
 • ทีพีช็อป – เนินขาม
 • ร้านยาโกแบด – เมืองชัยนาท
 • หมอทวีศักดิ์(ร้านขายยา) – มโนรมย์
 • สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ – วัดสิงห์

จ. อยุธยา

 • บริษัท อัมพรสรรพสินค้า จำกัด – พระนครศรีอยุธยา
 • ลักษณ์ฟิชชิ่ง บางไทร
 • บริษัทแหลมทองซูเปอร์จากัด ลาดบัวหลวง
 • ร้านยศ บางปะอิน
 • หจก.ศรีอรุณพานิช 2017 บ้านแพรก
 • อะตอม เสนา
 • ไฮโซมินิมาร์ท ภาชี
 • หมายมั่นการเกษตร มหาราช
 • แดงมินิมาร์ท อุทัย
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด พีระพงษ์สานักงานใหญ่ ท่าเรือ
 • บริษัท ดับเบิ้ลดีเทรดดิ้ง จากัด บางปะหัน
 • ร้านปรีเปรมช๊อป วังน้อย
 • นางสาวกวีวรรณ บุญธรรม บางซ้าย
 • เหรียญทอง นครหลวง
 • เทวาสังฆภัณฑ์ บางบาล
 • อุดม ดีเซล ผักไห่
 • แสงเพชร ค้าดี บางปะอิน
 • ธนวดีจามรสินชัย แบสส์ฟอร์ด อุทัย
 • บริษัท อยุธยาดีพร้อมสโตร์จากัด พระนครศรีอยุธยา
 • หจก.ดับเบิ้ลคิว สาขานครหลวง นครหลวง
 • หจก.ดับเบิ้ลคิว อุทัย อุทัย
 • ร้านรุ่งศิริ บางปะอิน
 • ศูนย์ยาเภสัชกร2 บางปะอิน
 • ร้านหนุ่มการค้า บางปะอิน

จ. ลพบุรี

 • หจก.บีมาร์ท – เมืองลพบุรี
 • ไซเรน ซุปเปอร์ – โคกสาโรง
 • บริษัท ธ.พัฒนมาร์ท จากัด – ชัยบาดาล
 • หนองม่วงฟาร์มาซี หนองม่วง
 • บริษัท สู่เสถียรภาพ จากัด (สาขา 6) ท่าหลวง
 • บริษัท สู่เสถียรภาพ จากัด (สาขา 3) พัฒนานิคม
 • บริษัท สู่เสถียรภาพ จากัด (สาขา 13) สระโบสถ์
 • บริษัท สู่เสถียรภาพ จากัด (สาขา 7) บ้านหมี่
 • หจก.ปัทมาอาหารสัตว์ โคกเจริญ
 • ยิ้ม ยิ้ม การเกษตร ท่าวุ้ง
 • หนองรีการเกษตร ลาสนธิ

จ.นครปฐม

 • เจ้ทิพย์ – เมืองนครปฐม
 • สถาบันการเงินชุมชนบ้านลาดหญ้าแพรก – กำแพงแสน
 • ปราณีพลาสติก ซุปเปอร์สโตร์ – นครชัยศรี
 • แอปเปิ้ลริช – ดอนตูม
 • นายพิชัย สุริยะฉาย – บางเลน
 • ร้านค้าสวัสดิการชุมชนท่าตลาด หมู่ที่ 4 – สามพราน
 • ร้านมนต์ฉัตร – พุทธมณฑล
 • เบลล์พาณิชย์ – ดอนตูม
 • ช.เจริญยิ่ง – เมืองนครปฐม
 • บริษัท บ้วนสุนโอสถ 2 จำกัด – เมืองนครปฐม
 • บัณฑิตเภสัช – พุทธมณฑล
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด หิรัญวณิชย์ – สามพราน
 • บุญ 1 – เมืองนครปฐม
 • โชคเจริญฟาร์มาซี – กำแพงแสน

จ. นนทบุรี

 • สิทธิโชค สโตร์ – ปากเกร็ด
 • บจ.สามัคยานุสรณ์กรุ๊ป (ทีซีซุปเปอร์มาร์ท) – บางบัวทอง
 • ร้านบลูช็อป ซุปเปอร์สโตร์ – ไทรน้อย
 • ร้านแม่ค้า – บางกรวย
 • นาชัยบางใหญ่ค้าส่ง – บางใหญ่
 • คลังยาบางบัวทอง – บางบัวทอง
 • สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรราชพฤกษ์จากัด – เมืองนนทบุรี
 • ร้านแสงจันทร์ – บางบัวทอง
 • ร้านถูกจัง – บางบัวทอง
 • ร้านคุณป้อม – บางบัวทอง
 • ร้านมาย มาร์ท – ปากเกร็ด
 • ร้านตรีทิพย์นิภา ทิพย์อักษร – ปากเกร็ด
 • ร้านธงฟ้าพรจิตรา – ปากเกร็ด
 • ร้านประชารัฐร่วมใจร่วมใจ (บ้านใหม่สมานฉันท์7) – ปากเกร็ด
 • อ วดีรัชต์อารยะสัมพีุนธ์ – ปากเกร็ด
 • ร้านพลอยวรรณ – ปากเกร็ด
 • เก๋เก๋บิวตี้ – ปากเกร็ด
 • ศูนย์ยาราชพฤกษ์ – บางกรวย
 • กิติมา ฟาร์มาซี – บางใหญ่
 • บางใหญ่มินิมาร์ท – บางใหญ่
 • นายสุริยะ ปุสวัสดิ์ – บางใหญ่
 • ร้านสมบัติ.คอม – ไทรน้อย
 • ร้านน้องดรีม – ไทรน้อย

จ. ปทุมธานี

 • ร้านพีเจค้าดี – ธัญบุรี
 • ร้านปลาทองมินิมาร์ท (หมู่บ้านรังสิตซิตี้) – เมืองปทุมธานี
 • บลูช็อป 23/7 ม.6 ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี – ลำลูกกา
 • เจ-มินิมาร์ท – สามโคก
 • ห้างหุ่นส่วนจากัด พีซุปเปอร์สโตร์กรุ๊ป – ลาดหลุมแก้ว
 • บ. ร้านบิ๊กเต้จากัด (สาขา1) – คลองหลวง
 • ร้านเจริญเพิ่มพูนทวีทรัพย์ – หนองเสือ
 • ร้านจัสมิน ออล เซอร์วิส – เมืองปทุมธานี
 • บจ. ปูนเปิ้ลปัน – เมืองปทุมธานี
 • ร้านเอแอนด์เอมินิมาร์ท – เมืองปทุมธานี
 • ร้านสุภาภรณ์ชื่นชโลมแสน – เมืองปทุมธานี
 • ร้านตายันร้ – เมืองปทุมธานี
 • ร้านบุญเติม – ธัญบุรี
 • ร้านเพิ่มพูนทรัพย์ – ธัญบุรี
 • ร้านเจริญรุ่งเรืองทรัพย์ – ธัญบุรี
 • ร้านแขกพรีเมี่ยม – ธัญบุรี
 • ร้านตลาด AEC – คลองหลวง
 • ร้านสุณิชา – คลองหลวง
 • ร้านเจ๊ใหญ่ – คลองหลวง
 • ร้านไททวี – คลองหลวง
 • ร้านเจ๊จันทร์มินิมาร์ท – คลองหลวง
 • ร้านกุหลาบเครื่องครัว – คลองหลวง
 • ร้าน P&Y ซุปเปอร์มาร์ท – คลองหลวง
 • ร้านทุกอย่าง 20 – ลำลูกกา
 • ร้านสมคิดมินิมาร์ที – ลำลูกกา
 • ร้านเคโฟริช – ธัญบุรี
 • ร้านพูลสุข – ธัญบุรี
 • ร้านอิงอิงมินิมาร์ท – ธัญบุรี
 • ร้านรังสิตพัฒนา – ธัญบุรี
 • ร้านวันดีช๊อป – ลำลูกกา
 • ร้านปูมินิมาร์ท ลำลูกกา

จ. สมุทรปราการ

 • ดี.ดีซุปเปอร์สโตร์ท่าเรือข้ามฟากปากน้า – เมืองสมุทรปราการ
 • บริษัทอันอัน ดรักส์แอนด์มาร์ท จำกัด – บางบ่อ
 • เจ.เอ็ม.มินิมาร์ท – บางเสาธง
 • กอบกุล เกตเกษา – พระสมุทรเจดีย์
 • สุขสวัสดิ์เภสัช – พระประแดง
 • ธงฟ้าประชารัฐบ้านบางพลี – บางพลี
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ – เมืองสมุทรปราการ
 • Room 25 shop – พระสมุทรเจดีย์
 • เอื้อมินิมาร์ท – พระสมุทรเจดีย์
 • โสภิญ กัณทนะ – พระประแดง
 • ทรัพย์สมบูรณ์ผล – พระสมุทรเจดีย์
 • บริษัท พีแอนด์พีซุปเปอร์มาร์เก็ต จากัด(สาขา00001) – บางพลี
 • บัวทอง – เมืองสมุทรปราการ
 • ป๋าหนวดของชา – เมืองสมุทรปราการ
 • พัชราภรณ์ – พระประแดง
 • ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อิมพีเรียลเวิลด์สาโรง ชั้น3 – เมืองสมุทรปราการ
 • ร้านสมานฉันท์การสุรา – บางพลี
 • ร้านสวัสดิการกลุ่มออมทรัพย์บ้านหอมศีล หมู่3 – บางบ่อ
 • วันวิสาข์คงมี – บางเสาธง
 • สิงห์คอสเมติคส์ – เมืองสมุทรปราการ
 • สุขสวัสดิ์พาณิชย์ – บางบ่อ
 • ร้านค้าสวัสดิการชุมชนประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านวัดครุใน หมู่ 13 – พระประแดง

จ. สมุทรสาคร

 • บจ.เอ็มเอ็ม ดรั๊ก (เมืองใหม่เภสัช) – เมืองสมุทรสาคร
 • บริษัท ศรีงาม สรรพสินค้า จากัด – กระทุ่มแบน
 • บริษัท บิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์จากัด สาขาบ้านแพ้ว – บ้านแพ้ว
 • บริษัท บิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์จากัด สาขาพระราม 2 – เมืองสมุทรสาคร
 • บริษัท พัชราซุปเปอร์มาเก็ต จำกัด – เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสงคราม

 • บริษัท เจริญชัยแม่กลองพัฒนา จากัด (เจริญชัยช็อปปิ้งมอลล์) – เมืองสมุทรสงคราม
 • บริษัท พรธนาพัฒน์จากัด – อัมพวา
 • จ.จิตติชัย – บางคนที

จ. สระบุรี

 • ลัดดาวัลย์เหรียญนาค (109 มินิมาร์ท) – วังม่วง
 • บริษัท เอสเค คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จากัด (เอสเค ค้าส่ง) – เมืองสระบุรี
 • อุดมลักษณ์ – แก่งคอย
 • ร้านไทยรุ่งเรืองเภสัช (เอี้ยงเต็กตึ๊ง) – หนองแค
 • เมทนีมาร์ท – วิหารแดง
 • หนองแซงเภสัช – หนองแซง
 • บีพาณิชย์ – บ้านหมอ
 • ดอนพุดเภสัช – ดอนพุด
 • โชคทวีพูนทรัพย์ – หนองโดน
 • ร้านบ้านยาเขาวง – พระพุทธบาท
 • รุ่งรัตน์ช็อป – เสาไห้
 • ไทยร่ามินิมาร์ท – มวกเหล็ก
 • โอท็อปตลาดหัวปลี – พระพุทธบาท
 • อัสนีการสุรา – แก่งคอย
 • สุนันท์การค้า – เสาไห้
 • เภสัชกรวิฑูรย์ – มวกเหล็ก
 • เจริญยิ่ง – เฉลิมพระเกียรติ
 • วีสุดา (บีดีมาร์ท ) – แก่งคอย

จ.สิงห์บุรี

 • ร้านสหกรณ์สิงห์บุรีจากัด – เมืองสิงห์บุรี
 • บริษัทเกษรซุปเปอร์เซ็นเตอร์สาขา 2 – อินทร์บุรี
 • ร้านเจ้แอ๋ว – พรหมบุรี
 • ร้านสิดาภัญฑ์เภสัช – ค่ายบางระจัน
 • ร้านเนื่องทรัพย์เภสัช – บางระจัน
 • ร้านเจ๊รัตน์(ผู้ใหญ่บ้าน) – ท่าช้าง
 • ห้างไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ – เมืองสิงห์บุรี

จ. สุพรรณบุรี

 • น.พาณิชย์ – หนองหญ้าไซ
 • ร้านผู้ใหญ่ไก่ – ด่านช้าง
 • สมบูรณ์ดี – ดอนเจดีย์
 • ร้านสมิงบ้านไร่ – ศรีประจันต์
 • บจก.บิ๊กสโตร์ – สองพี่น้อง
 • ร้านสมิงบ้านไร่ 2 – เมืองสุพรรณบุรี
 • บุญวาสนา – บางปลาม้า
 • วารินทร์การเกษตร – เดิมบางนางบวช
 • บ้านมินิมาร์ท – อู่ทอง
 • อรุณีบริการ – สามชุก

จ. นครนายก

 • วรา 22 – องครักษ์
 • มานิจเจริญรุ่งเรือง – บ้านนา
 • ฤทธิ์รุ่งเรือง 1 – ปากพลี
 • ปันยา – เมือง
 • แก้วอารีเภสัช – บ้านนา
 • ท่าแดงเภสัช – ปากพลี
 • ส.รุ่งเรืองภัณฑ์ – องครักษ์

แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

พอกันทีกับการใส่แมสก์แล้วสิวเห่อ มาดูสาเหตุและวิธีป้องกัน

พอกันทีกับการใส่แมสก์แล้วสิวเห่อ มาดูสาเหตุและวิธีป้องกัน

สาวๆ ใส่แมสก์แล้วมักจะมีปัญหาสิวขึ้น สิวเห่อ มาดูกันว่ามีสาเหตุมาจากอะไร รวมถึงเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรได้บ้าง..

‘ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ’ ยืนยันไม่มีการตรวจค้นหน้ากากอนามัย

‘ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ’ ยืนยันไม่มีการตรวจค้นหน้ากากอนามัย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยืนยันไม่มีการตรวจค้นหน้ากากอนามัย เนื่องจากไม่ใช่สิ่งของอันตรายห้ามขึ้น เครื่องตามที่ กพท. กําหนด

ไขข้อข้องใจ! ปัญหากวนใจที่เกิดจากการใส่แมสก์นานๆ

ไขข้อข้องใจ! ปัญหากวนใจที่เกิดจากการใส่แมสก์นานๆ

หน้ากากหรือแมสก์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เมื่อเวลาเราออกจากบ้านต้องหยิบมาใส่ทุกครั้ง ทั้งอากาศที่ร้อน ละอองจากน้ำลาย ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคไว้ภายใต้หน้ากากของเราจนเป็นสาเหตุของ..

ผลวิจัยยืนยัน ผู้ชายสวมหน้ากากสีฟ้า ทำให้หน้าตาดี มีเสน่ห์น่าดึงดูดมากขึ้น

ผลวิจัยยืนยัน ผู้ชายสวมหน้ากากสีฟ้า ทำให้หน้าตาดี มีเสน่ห์น่าดึงดูดมากขึ้น

ผลทางการวิจัยให้ข้อมูลที่ตรงกันข้ามอย่างน่าประหลาดใจ นั่นคือในขณะนี้ การสวมใสส่หน้ากากปิดบังใบหน้าครึ่งล่างส่งผลให้ผู้คนดูน่าดึงดูดมากยิ่ง

ใส่หน้ากากอนามัยยังไง ไม่ให้หน้าเหี่ยว ป้องกันหน้าเป็นรอย

ใส่หน้ากากอนามัยยังไง ไม่ให้หน้าเหี่ยว ป้องกันหน้าเป็นรอย

อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่หลายๆคนกำลังต้องเผชิญเมื่อต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดทั้งวัน เมื่อถอดหน้ากากแล้วผิวหน้าเป็นรอยเสียดสีจากหน้ากาก

5 เรื่องต้องรู้! การคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งลงถัง โดยเฉพาะขยะติดเชื้ออย่าง หน้ากากอนามัยใช้แล้ว

5 เรื่องต้องรู้! การคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งลงถัง โดยเฉพาะขยะติดเชื้ออย่าง หน้ากากอนามัยใช้แล้ว

การคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งลงถัง ยิ่งในช่วงเวลานี้ เรามีขยะติดเชื้ออย่าง หน้ากากอนามัยใช้แล้ว เพิ่มมากขึ้น ทุกคนควรใส่ใจ

เเพทย์ เตือน หน้ากากผ้า กันเชื้อออก แต่ไม่กันเชื้อเข้า

เเพทย์ เตือน หน้ากากผ้า กันเชื้อออก แต่ไม่กันเชื้อเข้า

ข้อเสียอีกประการของหน้ากากผ้าคือ ไม่มีสันโลหะที่ใช้คีบดั้งจมูก หน้ากากที่ดี ต้องสามารถปรับให้แนบกับหน้าให้มากที่สุด

กลับมาอีกครั้ง หน้ากากอนามัย จากแบรนด์ Burberry สุดลิมิเต็ด อิดิชั่น

กลับมาอีกครั้ง หน้ากากอนามัย จากแบรนด์ Burberry สุดลิมิเต็ด อิดิชั่น

กลับมาวางจำหน่ายอีกครั้ง สำหรับหน้ากากอนามัย จากแบรนด์ Burberry สุดลิมิเต็ด อิดิชั่น ที่มาในลวดลายตารางสุดวินเทจ อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์

โซเชียล ถล่มเละ หลัง ‘นายกฯ’ โพสต์ภาพประชุมแต่ไม่สวมหน้ากากอนามัย

โซเชียล ถล่มเละ หลัง ‘นายกฯ’ โพสต์ภาพประชุมแต่ไม่สวมหน้ากากอนามัย

นายกรัฐมนตรี โพสต์ภาพ การประชุมร่วมกับทีมเศรษฐกิจที่ ตึกไทยคู่ฟ้า เรื่องยกระดับการกระจายวัคซีนเป็นวาระสำคัญเร่งด่วน

X