ภาคอีสาน หน้ากากอนามัย ไวรัสโคโรนา

รายชื่อ ร้านธงฟ้า จำหน่ายหน้ากากอนามัย ในเขตภาคอีสาน

คัดลอก URL แล้ว

รายชื่อจังหวัดในภาคอีสาน ที่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน ได้แก่ จ.อำนาจเจริญ, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, เลย, มหาสารคาม, มุกดาหาร, นครพนม, นครราชสีมา, หนองบัวลำภู, หนองคาย, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อุบลราชธานี, อุดรธานี, และ จ.ยโสธร

ร้านธงฟ้า จำหน่ายหน้ากากอนามัย ในเขตภาคอีสาน

การจำหน่ายหน้ากากอนามัยธงฟ้าในครั้งนี้จัดบรรจุเป็นแพ็คละ 4 ชิ้น ในราคา 10 บาท (เฉลี่ยแล้วชิ้นละ 2.50 บาท) จำกัดการซื้อได้คนละ 1 แพ็คเท่านั้น! ใครอยู่ใกล้เขตพื้นที่ไหน ลองเช็คกันค่ะ

จ. อำนาจเจริญ

 • หจก.บ้านสุขภาพ อานาจเจริญ เฮง เฮง เฮง – เมืองอานาจเจริญ
 • บ้านเจริญพาณิชย์ – ชานุมาน
 • พัทยาเภสัช อาเภอปทุมราชวงศา – ปทุมราชวงศา
 • พนาแก๊ส – พนา
 • อรทัย – เสนางคนิคม
 • น้องต่อ – หัวตะพาน
 • ร้านสุวรรณโอสถบุ๊ค – ลืออานาจ

จ. บึงกาฬ

 • ลิ้งพาณิชย์ – บึงโขงหลง
 • ร้านแม่นวล – ปากคาด
 • น้องติงลี่ – เซกา
 • พาสวย – ศรีวิไล
 • เอเย่นต์ไพศาล – เมืองบึงกาฬ
 • ล้าน 168 พาณิชย์ – พรเจริญ
 • พรเจริญมินิมาร์ท – โซ่พิสัย
 • ดีดีเจริญภัณฑ์ – บุ่งคล้า
 • เจมส์ซุปเปอร์ – เซกา

จ. บุรีรัมย์

 • ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ – เมืองบุรีรัมย์
 • ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จากัด(สาขานางรอง) – นางรอง
 • สถานบริการเภสัชกรรมชุมชน หมอยา – พุทไธสง
 • หมอยาศศิวิมล – ปะคา
 • บ้านยาหมอมุ(ประภาพรรณเภสัช) – หนองหงส์
 • หมอยาโนนสุวรรณ – โนนสุวรรณ
 • ร้านหมอยาแคนดง – แคนดง
 • นครเภสัช – หนองกี่
 • ศ.วีระเวช – ละหานทราย
 • มายด์มู๋วี่ – เฉลิมพระเกียรติ
 • ทองคาการค้า – โนนดินแดง
 • หมอยาประโคนชัย – ประโคนชัย
 • วรรณทนาพาณิช – บ้านกรวด
 • ทวีกิจกระสัง 2 – กระสัง
 • ทวีกิจชานิ – ชานิ
 • ทวีกิจนาโพธิ์ – นาโพธิ์
 • ทวีกิจบ้านด่าน – บ้านด่าน
 • ทวีกิจบ้านใหม่ไชยพจน์ – บ้านใหม่ไชยพจน์
 • ทวีกิจพลับพลาชัย – พลับพลาชัย
 • นานิยม – ลาปลายมาศ
 • บริษัท ทวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์จากัด (สาขาห้วยราช) – ห้วยราช
 • ทวีกิจสตึก 2 – สตึก
 • ทวีกิจคูเมือง – คูเมือง

จ. ชัยภูมิ

 • แบงก์พาณิชย์ – หนองบัวระเหว
 • หจก นิธินาถ ช๊อป – คอนสวรรค์
 • หจก.คนไท 2018 – เมือง
 • ร้านวนิดา – เนินสง่า
 • หจก พวงเพชร 2019 – แก่งคล้อ
 • ร้านภูฟ้า – ภูเขียว
 • บริษัท วินเนอร์โฮม จำกัด – บำเหน็จณรงค์
 • ชุมชนต้นน้าชี – หนองบัวแดง
 • กัลยา พานิชย์กิจ – เกษตรสมบูรณ์
 • สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด – บ้านเขว้า
 • เมย์แฟชั่น – เทพสถิติ
 • โอฬารการค้า – คอนสาร
 • โบว์มินิมาร์ท – จัตุรัส
 • แสงจันทร์โอสถ – บ้านแท่น
 • หจก.ดาวยูนิต – ภักดีชุมพล

จ. กาฬสินธุ์

 • ห้างหุ้นส่วนจากัด นิวกันเอง (G-mart ซุปเปอร์ถูก) – เมืองกาฬสินธุ์
 • แครอท์และขนุน – นามน
 • ศรีจินดาเภสัช – กมลาไสย
 • บริษัท ชิปเปอร์เซ็นเตอร์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – ร่องคา
 • ร้านขายยาเภสัชโบว์ – กุฉินารายณ์
 • เตียกวงเฮง – เขาวง
 • ต้นแพรซุปเปอร์ – ยางตลาด
 • เต็กฟาร์มาซี 2 – ห้วยเม็ก
 • ถูกซุปเปอร์มาร์เก็ตสหัสขันธ์ – สหัสขันธ์
 • อุไรรัตน์เภสัช – คำม่วง
 • กิติชัยพาณิชย์ – ท่าคันโท
 • ภ ภัทรเภสัช หนองกุงศรี
 • เภสัชกรจิตรกร – สมเด็จ
 • บริษัท แม่คาเพียง ฟ๊ด แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด – ห้วยผึ้ง
 • คณาภัณฑ์ – นาคู
 • รัชดา – ฆ้องชัย

จ. ขอนแก่น

 • บจก.สิน 2000 จำกัด – หนองเรือ
 • บริษัท สิน 2000 จำกัด – ชุมแพ
 • ศรินยาพาณิชย์ – สีชมพู
 • หจก.ทรัพย์ภูพาน – อุบลรัตน์
 • บริษัท เกียรติสินโฮลเซล จากัด – บ้านไผ่
 • นภัสสรพาณิชย์ – เขาสวนกวาง
 • หจก.กมลซุปเปอร์มาร์เก็ต – ซาสูง
 • อุ้มมาอิ่ม – หนองนาคา
 • ณัฐชาชัย มินิมาร์ท – โนนศิลา
 • ร้านจ้อยพาณิชย์ – เวียงเก่า

จ. เลย

 • หจก.168 การเกษตร – นาด้วง
 • เศรษฐีอี่หลี – เชียงคาน
 • ร้านแต่งสวย – ปากชม
 • สบายดีด่านซ้ายนินิมาร์ท – ด่านซ้าย
 • ราชเจริญมินิมาร์ท – นาแห้ว
 • ภูมณี 2008 – ภูเรือ
 • รวมมิตร – ท่าลี่
 • หจก. บิ๊กกิม – วังสะพุง
 • ภูกระดึงซุปเปอร์มาร์เก็ต – ภูกระดึง
 • กองทุนหมู่บ้านศรีอุบล – ภูหลวง
 • ร้านฮ่องเต้พาณิช – ผาขาว
 • ร้านฐิติชญาการค้า – เอราวัณ
 • หจก.โชควรรธนะ – หนองหิน

จ. มหาสารคาม

 • สมานบุ๊คเซ็นเตอร์พยัคฆ์ – พยัคฆภูมิพิสัย
 • ล้านต้นบากเซ็นเตอร์ – ชื่นชม
 • บจก.กรุงไทยซุปเปอร์ – บรบือ
 • หจก.โอเคดีช๊อป – นาดูน
 • บจก.ทวีกิจวาปีปทุม – วาปีปทุม
 • บจก.ทวีกิจยางสีสุราช – ยางสีสุราช
 • บจก.ทวีกิจนาดูน – นาดูน
 • บจก.ทวีกิจนาเชือก – นาเชือก
 • บจก.ทวีกิจแกดา – แกดา
 • เภสัชกรสุภาวดี – โกสุมพิสัย
 • ปรีชญาเภสัช – กันทรวิชัย

จ. มุกดาหาร

 • อัฐพรเภสัช – คาชะอี
 • ร้านมิตรดนัยพาณิชย์ – เมืองมุกดาหาร
 • ร้านตาตุ๋ยซุปเปอร์คุ้ม – นิคมคาสร้อย
 • ร้านต้องลมสโตร์ – ดอนตาล
 • ร้านป้าวงศ์พาณิชย์ – ดงหลวง
 • ร้านบุญคุณทรัพย์เจริญ – หว้านใหญ่
 • ใบเตยซุปเปอร์มาร์ท – หนองสูง

จ. นครพนม

 • สว่างฟาร์มา – เมืองนครพนม
 • เภสัชกร สิทธิพงษ์ 2 – ปลาปาก
 • ร้านธิติพร – ท่าอุเทน
 • ประจวบเภสัช – บ้านแพง
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จำกัด สาขาธาตุพน – ธาตุพนม
 • เภสัชกรสิทธิพงษ์ – เรณูนคร
 • ร้านสุวรรณซุปเปอร์สโตร์ – นาแก
 • ร้านสุภาพร ซุปเปอร์สโตร์ – ศรีสงคราม
 • ไทยพัฒน์สโตร์ – นาหว้า
 • ร้านแม่สาย – โพนสวรรค์
 • ร้านมาปุ๊ปปั๋บมินิมาร์ท – นาทม
 • ป.เพิ่มทรัพย์ – วังยาง
 • บริษัท ถาวรเจริญ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด – เมืองนครพนม
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด กิตติฟาร์ม่า – เมืองนครพนม
 • ร้านภัสสร – นาแก

จ. นครราชสีมา

 • ร้านหมอยาพลาซ่า สาขาอัมพวัน – เมืองนครราชสีมา
 • บริษัท 85 สโตร์จำกัด – ปากช่อง
 • บริษัท สบายดีเภสัช จำกัด – ขามทะเลสอ
 • บริษัท ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด – พิมาย
 • ทวีกิจปักธงชัย – ปักธงชัย
 • แก่งขามเคมีภัณฑ์ – แก้งสนามนาง
 • ทวีกิจเสิงสาง – เสิงสาง
 • ทวีกิจเมืองยาง – เมืองยาง
 • ทวีกิจลาทะเมนชัย – ลาทะเมนชัย
 • ร้านชุมค้าฟาร์มาซี – สีคิ้ว
 • บริษัท ซี-มาร์ท โฮลเซล จำกัด – ประทาย
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด เอี่ยมอัญมาร์ท – โนนแดง
 • บริษัท ซี-มาร์ท โฮลเซล จากัด สาขา 5 – สีดา
 • เอยูช็อป – บัวใหญ่
 • ร้านเภสัช – คง
 • ทวีกิจด่านขุนทด – ด่านขุนทด
 • ทวีกิจครบุรี – ครบุรี
 • ทวีกิจขามสะแกแสง – ขามสะแกแสง
 • ทวีกิจชุมพวง – ชุมพวง
 • ทวีกิจโนนสูง – โนนสูง
 • ทวีกิจสูงเนิน – สูงเนิน
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด โชคชัยซุปเปอร์มาร์ท – โชคชัย
 • ทวีกิจหนองบุญมาก – หนองบุญมาก
 • ทวีกิจหนองขาม – จักราช
 • ทวีกิจห้วยแถลง – ห้วยแถลง
 • บริษัท พีแอนด์จีพระทองคา จำกัด – พระทองคา
 • ครูปิ๊มินิมาร์ท – บัวลาย
 • ทวีกิจโนนไทย – โนนไทย
 • อรุณ – เฉลิมพระเกียรติ
 • แสงชัย – บ้านเหลื่อม
 • ยุวธิดาพาณิชย์ – เทพารักษ์
 • ชัยณรงค์วังน้าเขียว – วังน้าเขียว

จ. หนองบัวลำภู

 • น้องขิมมินิมาร์ท – เมืองหนองบัวลาภู
 • พารวย ช้อป – นากลาง
 • สมาย มาร์ท – โนนสัง
 • ซี-มาร์ท มาร์เก็ต – ศรีบุญเรือง
 • อรพินท์การค้า – สุวรรณคูหา
 • ส.สมานมินิมาร์ท – นาวัง
 • สองหมอยา – นากลาง
 • ร้านวุฒิไกรเภสัช – สุวรรณคูหา
 • ร้านยาเภสัชกร – โนนสัง

จ. หนองคาย

 • หุ้นส่วนจากัด หนองคายแสงสุวรรณ – เมืองหนองคาย
 • วิเชียรฟาร์มาซี – โพนพิสัย
 • แสงชัยโอสถ – ศรีเชียงใหม่
 • ตั้งขายดี – เฝ้าไร่
 • แววรัตนะพาณิชย์ – รัตนวาปี
 • บจก. พรทวีดอนขม ดิสทริบิวชัน – ท่าบ่อ
 • นิวเคลียร์สโตร์ – สระใคร
 • ส้มโอพานิชย์ – สังคม
 • ร้านค้าประชารัฐบ้านไร่ ม.5 – โพธิ์ตาก

จ. ร้อยเอ็ด

 • ห้างสรรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า เมืองร้อยเอ็ด
 • หจก.ยกธงฟ้า อาจสามารถ
 • บ้านยาพนมไพร พนมไพร
 • บริษัท นานาภัณฑ์ยโสธร แคทวัน จากัด สุวรรณภูมิ
 • บริษัท นานาภัณฑ์ยโสธร แคทวัน จากัด เกษตรวิสัย
 • เภสัชกรศิริพร เมืองสรวง
 • หมอยาจังหาร จังหาร
 • หมอยาเชียงขวัญ เชียงขวัญ
 • คลีนิกยา เสลภูมิ
 • หจก.ก้าวไกลบุรีรัมย์สาขาจตุรพักตรพิมาน จตุรพักตรพิมาน
 • ทวีกิจพล่าซ่าบุรีรัมย์จากัด ศรีสมเด็จ
 • หจก. ก้าวไกลบุรีรัมย์สาขาปทุมรัตต์ ปทุมรัตต์
 • บริษัท นานาภัณฑ์ยโสธร แคทวัน จากัด โพนทอง
 • ธีรศักดิ์เภสัช 2 หนองพอก
 • คนึงนิตย์เภสัช โพนทราย
 • กุสุมาลย์เภสัช เมยวดี
 • ยูมาร์ท ทุ่งเขาหลวง
 • บ้านยานิรชาเภสัช โพธิ์ชัย
 • ศิริเภสัช ธวัชบุรี
 • คลังยาเหล่าล้อ ศรีสมเด็จ
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างขายยาวีระเภสัช เมืองร้อยเอ็ด

จ. สกลนคร

 • บจ เล้งเส็ง เมืองสกลนคร
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด ป ซูเปอร์สโตร์ วานรนิวาส
 • ถูก ป.ซูเปอร์สโตร์ วาริชภูมิ
 • อาคลังสโตร์ บ้านม่วง
 • โชตินรินทร์ โพนนาแก้ว
 • ร้านประสาน คาตากล้า
 • ป.เพิ่มทรัพย์ ส่องดาว
 • เต่างอยสังฆภัณฑ์ เต่างอย
 • ทองใบการเกษตร กุดบาก
 • ซูเปอร์ถูก โคกศรีสุพรรณ
 • รุ่งโรจน์(การค้า) นิคมน้าอูน
 • อานนท์สไตร์ กุสุมาลย์
 • ถูกซุปเปอร์มาเก็ต อากาศอานวย
 • ประภาพรพาณิชย์ เจริญศิลป์
 • เจ แอนด์เจ มาร์ท ภูพาน
 • บจ เติ้นหยง พังโคน
 • รวมทรัพย์ สว่างแดนดิน
 • สำเริงซุปเปอร์สโตร์ พรรณานิคม
 • ภสัชกรโกวิท กุสุมาลย์
 • ซุปเปอร์ร่ารวย สทิงพระ

จ. ศรีสะเกษ

 • ทวีกิจศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
 • ร้านแม็กกี้มินิ ยางชุมน้อย
 • ทวีกิจกันทรารมย์ กันทรารมย์
 • แนน – แอน เภสัช กันทรลักษ์
 • ร้านส่องแสงซุปเปอร์สโตร์ ขุขันธ์
 • กิ่งทองเภสัช ไพรบึง
 • ทวีกิจปรางค์กู่ ปรางค์กู่
 • ทวีกิจขุนหาญ ขุนหาญ
 • จันเจริญเภสัช ราษีไศล
 • บ้านยาสองคุณหมอ อุทุมพรพิสัย
 • เลิศทวีมินิมาร์ท บึงบูรพ์
 • ทวีกิจห้วยทับทัน ห้วยทับทัน
 • ทองทวีทรัพย์ โนนคูณ
 • แนน & แอน เภสัช ศรีรัตนะ
 • ทวีกิจน้าเกลี้ยง น้าเกลี้ยง
 • ทรัพย์สมบูรณ์2 วังหิน
 • หมอยาธนาภรณ์ ภูสิงห์
 • เฮ้า พานิชย์ เมืองจันทร์
 • ทวีกิจเบญจลักษ์ เบญจลักษ์
 • ทวีกิจพยุห์ พยุห์
 • พิชญาดาเภสัช โพธิ์ศรีสุวรรณ
 • ธนสินสมบุญคอนสตรัคชั่น ศิลาลาด
 • กิ๊บกอล์ฟบริการ ปรางค์กู่
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด เลาเจริญคลังยา ราษีไศล

จ. สุรินทร์

 • บริษัท เพชรเกษมดีพาร์ทเมนท์สโตร์จากัด เมืองสุรินทร์
 • บริษัท เมย์(เล้าม่งเส็ง) จากัด ปราสาท
 • บริษัท เมย์(เล้าม่งเส็ง) จากัด สังขะ
 • บริษัท เมย์(เล้าม่งเส็ง) จากัด จอมพระ
 • บริษัท เมย์(เล้าม่งเส็ง) จากัด รัตนบุรี
 • โฮมสตางค์ ศีขรภูมิ
 • ทวีกิจสาโรงทาบ สาโรงทาบ
 • ศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองปรีง ลาดวน
 • ทวีกิจบัวเชด บัวเชด
 • ทวีกิจกาบเชิง กาบเชิง
 • หจก.ทันสมัยพาณิชย์2017 ชุมพลบุรี
 • อุรารัตน์มินิมาร์ท ท่าตูม
 • เซเว่น-นาย มินิมาร์ท เขวาสินรินทร์
 • ทวีกิจพนมดงรัก พนมดงรัก
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด โชคชัยนิคแอนด์แนน ศรีณรงค์
 • ทวีกิจโนนนารายณ์ โนนนารายณ์
 • บริษัท เมย์(เล่าม่งเส็ง) จากัด สนม
 • หจก บังอรเจริญทรัพย์
 • ร้านนายอุดมพร ชุมพลบุรี
 • ร้าน นายพรมมาตร์ รัตนบุรี
 • บจก. ธน ธนวัฒน์ กาบเชิง
 • บริษัท ทวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์จากัด สาขาแนงมุด กาบเชิง
 • ปาร์ม มโนพาณิชย์ ชุมพลบุรี
 • เมย์ซุปเปอร์มาร์เก็ต เมืองสุรินทร์

จ. อุบลราชธานี

 • พิกุลทอง ศรีเมืองใหม่
 • ร้านสุขสบายเภสัช โขงเจียม
 • เจริญสุข เขื่องใน
 • สัญญาพาณิชยุ๋ เขมราฐ
 • ขวัญตา เดชอุดม
 • ยายอิ๋วการค้า น้ายืน
 • อุดมทรัพย์(หนองสะโน) บุณฑริก
 • สุวิทย์การเกษตร ตระการพืชผล
 • ทรัพย์อนันต์ กุดข้าวปุ้น
 • บจก.ยงสงวนกรุ๊ป วารินชาราบ
 • ราไพเภสัช พิบูลมังสาหาร
 • ร้านต้นหนึ่งพาณิชย์ ตาลสุม
 • หน่อย อาภรณ์ สาโรง
 • ร้านซุปเปอร์ที ดอนมดแดง
 • นาโชค สิรินธร
 • ไทธนา นาเยีย
 • ร้านฮักเหล่า เหล่าเสือโก้ก
 • นิวทองเซอร์วิส สว่างวีระวงศ์
 • สะบายดี น้าขุ่น
 • ธัญญาพาณิชย์ เมืองอุบลราชธานี
 • จานงค์พาณิชย์ ม่วงสามสิบ
 • อัจฉรา นาเยีย
 • นี ร้านค้าประชารัฐบ้านโคกชาแระ ม.9 ** ทุ่งศรีอุดม
 • รุ่งเสน่ห์ เดชอุดม
 • พิเชียรพาณิชย์ นาตาล
 • เซฟมาร์ท เขมราช
 • นิวทองเซอร์วิส ** สว่างวีระวงศ์
 • อุดมทรัพย์(บ้านนาโดม) บุณฑริก
 • หจก.ภูฟ้าสวย 2016 นาจะหลวย
 • ลำใย สาขา 2 โพธิ์ไทร

จ. อุดรธานี

 • รามาฟาร์มาซี เมืองอุดรธานี
 • ศรีจันทร์เภสัช กุดจับ
 • สมบูรณ์โอสถ หนองวัวซอ
 • กัญญาเภสัช กุมภวาปี
 • บ้านยา ปอน ปอน โนนสะอาด
 • หนองหานซูปเปอร์ หนองหาน
 • ฉวีวรรณเภสัช ไชยวาน
 • รุ่งทิพเภสัช ศรีธาตุ
 • เภสัชต่าย วังสามหมอ
 • ร้านภัทรชนม์เภสัช บ้านดุง
 • ป.เภสัช บ้านผือ
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด จันทะศรีกรุ๊ป(2545) น้าโสม
 • สมชาย เภสัช เพ็ญ
 • ฉัตรชัยอาภรณ์ สร้างคอม
 • พรเจริญการค้า หนองแสง
 • ศรีจันทร์เภสัช นายูง
 • ทรัพย์สินทร พิบูลย์รักษ์
 • กู่แก้วซุปเปอร์สโตร์ กู่แก้ว
 • มนุชศราค้า – ส่ง ประจักษ์ศิลปาคม
 • โชคบุญไทยการค้า ทุ่งฝน

จ.ยโสธร

 • แคทวัน – ในเมือง เมืองยโสธร
 • ใจฟ้าซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เลิงนกทา
 • อุดมสินทรัพย์ ไทยเจริญ
 • คามณีโชติ มหาชนะชัย
 • จึงเจริญ4 ค้อวัง
 • แคนใหญ่มินิมาร์ท คาเขื่อนแก้ว
 • หญ้านาง ทรายมูล
 • ทยา ป่าติ้ว
 • สมหวังมินิมาร์ท กุดชุม
 • ร้านเพื่อนยา เมืองยะลา
 • “อัน-วา-นา-เภสัช” รามัน
 • ร้านยากรงปินัง กรงปินัง
 • ต้ฮั้ว เบตง
 • สตาฟาร์มาซี บันนังสตา

แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

พอกันทีกับการใส่แมสก์แล้วสิวเห่อ มาดูสาเหตุและวิธีป้องกัน

พอกันทีกับการใส่แมสก์แล้วสิวเห่อ มาดูสาเหตุและวิธีป้องกัน

สาวๆ ใส่แมสก์แล้วมักจะมีปัญหาสิวขึ้น สิวเห่อ มาดูกันว่ามีสาเหตุมาจากอะไร รวมถึงเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรได้บ้าง..

‘ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ’ ยืนยันไม่มีการตรวจค้นหน้ากากอนามัย

‘ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ’ ยืนยันไม่มีการตรวจค้นหน้ากากอนามัย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยืนยันไม่มีการตรวจค้นหน้ากากอนามัย เนื่องจากไม่ใช่สิ่งของอันตรายห้ามขึ้น เครื่องตามที่ กพท. กําหนด

ไขข้อข้องใจ! ปัญหากวนใจที่เกิดจากการใส่แมสก์นานๆ

ไขข้อข้องใจ! ปัญหากวนใจที่เกิดจากการใส่แมสก์นานๆ

หน้ากากหรือแมสก์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เมื่อเวลาเราออกจากบ้านต้องหยิบมาใส่ทุกครั้ง ทั้งอากาศที่ร้อน ละอองจากน้ำลาย ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคไว้ภายใต้หน้ากากของเราจนเป็นสาเหตุของ..

ผลวิจัยยืนยัน ผู้ชายสวมหน้ากากสีฟ้า ทำให้หน้าตาดี มีเสน่ห์น่าดึงดูดมากขึ้น

ผลวิจัยยืนยัน ผู้ชายสวมหน้ากากสีฟ้า ทำให้หน้าตาดี มีเสน่ห์น่าดึงดูดมากขึ้น

ผลทางการวิจัยให้ข้อมูลที่ตรงกันข้ามอย่างน่าประหลาดใจ นั่นคือในขณะนี้ การสวมใสส่หน้ากากปิดบังใบหน้าครึ่งล่างส่งผลให้ผู้คนดูน่าดึงดูดมากยิ่ง

ททท. เปิดตัว “Unseen New Series” ภาคอีสาน พร้อมชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

ททท. เปิดตัว “Unseen New Series” ภาคอีสาน พร้อมชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

นางสาว ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว “Unseen New Series” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 25 Unseen New…

ใส่หน้ากากอนามัยยังไง ไม่ให้หน้าเหี่ยว ป้องกันหน้าเป็นรอย

ใส่หน้ากากอนามัยยังไง ไม่ให้หน้าเหี่ยว ป้องกันหน้าเป็นรอย

อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่หลายๆคนกำลังต้องเผชิญเมื่อต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดทั้งวัน เมื่อถอดหน้ากากแล้วผิวหน้าเป็นรอยเสียดสีจากหน้ากาก

5 เรื่องต้องรู้! การคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งลงถัง โดยเฉพาะขยะติดเชื้ออย่าง หน้ากากอนามัยใช้แล้ว

5 เรื่องต้องรู้! การคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งลงถัง โดยเฉพาะขยะติดเชื้ออย่าง หน้ากากอนามัยใช้แล้ว

การคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งลงถัง ยิ่งในช่วงเวลานี้ เรามีขยะติดเชื้ออย่าง หน้ากากอนามัยใช้แล้ว เพิ่มมากขึ้น ทุกคนควรใส่ใจ

เเพทย์ เตือน หน้ากากผ้า กันเชื้อออก แต่ไม่กันเชื้อเข้า

เเพทย์ เตือน หน้ากากผ้า กันเชื้อออก แต่ไม่กันเชื้อเข้า

ข้อเสียอีกประการของหน้ากากผ้าคือ ไม่มีสันโลหะที่ใช้คีบดั้งจมูก หน้ากากที่ดี ต้องสามารถปรับให้แนบกับหน้าให้มากที่สุด

กลับมาอีกครั้ง หน้ากากอนามัย จากแบรนด์ Burberry สุดลิมิเต็ด อิดิชั่น

กลับมาอีกครั้ง หน้ากากอนามัย จากแบรนด์ Burberry สุดลิมิเต็ด อิดิชั่น

กลับมาวางจำหน่ายอีกครั้ง สำหรับหน้ากากอนามัย จากแบรนด์ Burberry สุดลิมิเต็ด อิดิชั่น ที่มาในลวดลายตารางสุดวินเทจ อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์

X