ภาคอีสาน หน้ากากอนามัย ไวรัสโคโรนา

รายชื่อ ร้านธงฟ้า จำหน่ายหน้ากากอนามัย ในเขตภาคอีสาน

รายชื่อจังหวัดในภาคอีสาน ที่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน ได้แก่ จ.อำนาจเจริญ, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, เลย, มหาสารคาม, มุกดาหาร, นครพนม, นครราชสีมา, หนองบัวลำภู,…

Home / NEWS / รายชื่อ ร้านธงฟ้า จำหน่ายหน้ากากอนามัย ในเขตภาคอีสาน

รายชื่อจังหวัดในภาคอีสาน ที่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน ได้แก่ จ.อำนาจเจริญ, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, เลย, มหาสารคาม, มุกดาหาร, นครพนม, นครราชสีมา, หนองบัวลำภู, หนองคาย, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อุบลราชธานี, อุดรธานี, และ จ.ยโสธร

ร้านธงฟ้า จำหน่ายหน้ากากอนามัย ในเขตภาคอีสาน

การจำหน่ายหน้ากากอนามัยธงฟ้าในครั้งนี้จัดบรรจุเป็นแพ็คละ 4 ชิ้น ในราคา 10 บาท (เฉลี่ยแล้วชิ้นละ 2.50 บาท) จำกัดการซื้อได้คนละ 1 แพ็คเท่านั้น! ใครอยู่ใกล้เขตพื้นที่ไหน ลองเช็คกันค่ะ

จ. อำนาจเจริญ

 • หจก.บ้านสุขภาพ อานาจเจริญ เฮง เฮง เฮง – เมืองอานาจเจริญ
 • บ้านเจริญพาณิชย์ – ชานุมาน
 • พัทยาเภสัช อาเภอปทุมราชวงศา – ปทุมราชวงศา
 • พนาแก๊ส – พนา
 • อรทัย – เสนางคนิคม
 • น้องต่อ – หัวตะพาน
 • ร้านสุวรรณโอสถบุ๊ค – ลืออานาจ

จ. บึงกาฬ

 • ลิ้งพาณิชย์ – บึงโขงหลง
 • ร้านแม่นวล – ปากคาด
 • น้องติงลี่ – เซกา
 • พาสวย – ศรีวิไล
 • เอเย่นต์ไพศาล – เมืองบึงกาฬ
 • ล้าน 168 พาณิชย์ – พรเจริญ
 • พรเจริญมินิมาร์ท – โซ่พิสัย
 • ดีดีเจริญภัณฑ์ – บุ่งคล้า
 • เจมส์ซุปเปอร์ – เซกา

จ. บุรีรัมย์

 • ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ – เมืองบุรีรัมย์
 • ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จากัด(สาขานางรอง) – นางรอง
 • สถานบริการเภสัชกรรมชุมชน หมอยา – พุทไธสง
 • หมอยาศศิวิมล – ปะคา
 • บ้านยาหมอมุ(ประภาพรรณเภสัช) – หนองหงส์
 • หมอยาโนนสุวรรณ – โนนสุวรรณ
 • ร้านหมอยาแคนดง – แคนดง
 • นครเภสัช – หนองกี่
 • ศ.วีระเวช – ละหานทราย
 • มายด์มู๋วี่ – เฉลิมพระเกียรติ
 • ทองคาการค้า – โนนดินแดง
 • หมอยาประโคนชัย – ประโคนชัย
 • วรรณทนาพาณิช – บ้านกรวด
 • ทวีกิจกระสัง 2 – กระสัง
 • ทวีกิจชานิ – ชานิ
 • ทวีกิจนาโพธิ์ – นาโพธิ์
 • ทวีกิจบ้านด่าน – บ้านด่าน
 • ทวีกิจบ้านใหม่ไชยพจน์ – บ้านใหม่ไชยพจน์
 • ทวีกิจพลับพลาชัย – พลับพลาชัย
 • นานิยม – ลาปลายมาศ
 • บริษัท ทวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์จากัด (สาขาห้วยราช) – ห้วยราช
 • ทวีกิจสตึก 2 – สตึก
 • ทวีกิจคูเมือง – คูเมือง

จ. ชัยภูมิ

 • แบงก์พาณิชย์ – หนองบัวระเหว
 • หจก นิธินาถ ช๊อป – คอนสวรรค์
 • หจก.คนไท 2018 – เมือง
 • ร้านวนิดา – เนินสง่า
 • หจก พวงเพชร 2019 – แก่งคล้อ
 • ร้านภูฟ้า – ภูเขียว
 • บริษัท วินเนอร์โฮม จำกัด – บำเหน็จณรงค์
 • ชุมชนต้นน้าชี – หนองบัวแดง
 • กัลยา พานิชย์กิจ – เกษตรสมบูรณ์
 • สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด – บ้านเขว้า
 • เมย์แฟชั่น – เทพสถิติ
 • โอฬารการค้า – คอนสาร
 • โบว์มินิมาร์ท – จัตุรัส
 • แสงจันทร์โอสถ – บ้านแท่น
 • หจก.ดาวยูนิต – ภักดีชุมพล

จ. กาฬสินธุ์

 • ห้างหุ้นส่วนจากัด นิวกันเอง (G-mart ซุปเปอร์ถูก) – เมืองกาฬสินธุ์
 • แครอท์และขนุน – นามน
 • ศรีจินดาเภสัช – กมลาไสย
 • บริษัท ชิปเปอร์เซ็นเตอร์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – ร่องคา
 • ร้านขายยาเภสัชโบว์ – กุฉินารายณ์
 • เตียกวงเฮง – เขาวง
 • ต้นแพรซุปเปอร์ – ยางตลาด
 • เต็กฟาร์มาซี 2 – ห้วยเม็ก
 • ถูกซุปเปอร์มาร์เก็ตสหัสขันธ์ – สหัสขันธ์
 • อุไรรัตน์เภสัช – คำม่วง
 • กิติชัยพาณิชย์ – ท่าคันโท
 • ภ ภัทรเภสัช หนองกุงศรี
 • เภสัชกรจิตรกร – สมเด็จ
 • บริษัท แม่คาเพียง ฟ๊ด แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด – ห้วยผึ้ง
 • คณาภัณฑ์ – นาคู
 • รัชดา – ฆ้องชัย

จ. ขอนแก่น

 • บจก.สิน 2000 จำกัด – หนองเรือ
 • บริษัท สิน 2000 จำกัด – ชุมแพ
 • ศรินยาพาณิชย์ – สีชมพู
 • หจก.ทรัพย์ภูพาน – อุบลรัตน์
 • บริษัท เกียรติสินโฮลเซล จากัด – บ้านไผ่
 • นภัสสรพาณิชย์ – เขาสวนกวาง
 • หจก.กมลซุปเปอร์มาร์เก็ต – ซาสูง
 • อุ้มมาอิ่ม – หนองนาคา
 • ณัฐชาชัย มินิมาร์ท – โนนศิลา
 • ร้านจ้อยพาณิชย์ – เวียงเก่า

จ. เลย

 • หจก.168 การเกษตร – นาด้วง
 • เศรษฐีอี่หลี – เชียงคาน
 • ร้านแต่งสวย – ปากชม
 • สบายดีด่านซ้ายนินิมาร์ท – ด่านซ้าย
 • ราชเจริญมินิมาร์ท – นาแห้ว
 • ภูมณี 2008 – ภูเรือ
 • รวมมิตร – ท่าลี่
 • หจก. บิ๊กกิม – วังสะพุง
 • ภูกระดึงซุปเปอร์มาร์เก็ต – ภูกระดึง
 • กองทุนหมู่บ้านศรีอุบล – ภูหลวง
 • ร้านฮ่องเต้พาณิช – ผาขาว
 • ร้านฐิติชญาการค้า – เอราวัณ
 • หจก.โชควรรธนะ – หนองหิน

จ. มหาสารคาม

 • สมานบุ๊คเซ็นเตอร์พยัคฆ์ – พยัคฆภูมิพิสัย
 • ล้านต้นบากเซ็นเตอร์ – ชื่นชม
 • บจก.กรุงไทยซุปเปอร์ – บรบือ
 • หจก.โอเคดีช๊อป – นาดูน
 • บจก.ทวีกิจวาปีปทุม – วาปีปทุม
 • บจก.ทวีกิจยางสีสุราช – ยางสีสุราช
 • บจก.ทวีกิจนาดูน – นาดูน
 • บจก.ทวีกิจนาเชือก – นาเชือก
 • บจก.ทวีกิจแกดา – แกดา
 • เภสัชกรสุภาวดี – โกสุมพิสัย
 • ปรีชญาเภสัช – กันทรวิชัย

จ. มุกดาหาร

 • อัฐพรเภสัช – คาชะอี
 • ร้านมิตรดนัยพาณิชย์ – เมืองมุกดาหาร
 • ร้านตาตุ๋ยซุปเปอร์คุ้ม – นิคมคาสร้อย
 • ร้านต้องลมสโตร์ – ดอนตาล
 • ร้านป้าวงศ์พาณิชย์ – ดงหลวง
 • ร้านบุญคุณทรัพย์เจริญ – หว้านใหญ่
 • ใบเตยซุปเปอร์มาร์ท – หนองสูง

จ. นครพนม

 • สว่างฟาร์มา – เมืองนครพนม
 • เภสัชกร สิทธิพงษ์ 2 – ปลาปาก
 • ร้านธิติพร – ท่าอุเทน
 • ประจวบเภสัช – บ้านแพง
 • สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จำกัด สาขาธาตุพน – ธาตุพนม
 • เภสัชกรสิทธิพงษ์ – เรณูนคร
 • ร้านสุวรรณซุปเปอร์สโตร์ – นาแก
 • ร้านสุภาพร ซุปเปอร์สโตร์ – ศรีสงคราม
 • ไทยพัฒน์สโตร์ – นาหว้า
 • ร้านแม่สาย – โพนสวรรค์
 • ร้านมาปุ๊ปปั๋บมินิมาร์ท – นาทม
 • ป.เพิ่มทรัพย์ – วังยาง
 • บริษัท ถาวรเจริญ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด – เมืองนครพนม
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด กิตติฟาร์ม่า – เมืองนครพนม
 • ร้านภัสสร – นาแก

จ. นครราชสีมา

 • ร้านหมอยาพลาซ่า สาขาอัมพวัน – เมืองนครราชสีมา
 • บริษัท 85 สโตร์จำกัด – ปากช่อง
 • บริษัท สบายดีเภสัช จำกัด – ขามทะเลสอ
 • บริษัท ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด – พิมาย
 • ทวีกิจปักธงชัย – ปักธงชัย
 • แก่งขามเคมีภัณฑ์ – แก้งสนามนาง
 • ทวีกิจเสิงสาง – เสิงสาง
 • ทวีกิจเมืองยาง – เมืองยาง
 • ทวีกิจลาทะเมนชัย – ลาทะเมนชัย
 • ร้านชุมค้าฟาร์มาซี – สีคิ้ว
 • บริษัท ซี-มาร์ท โฮลเซล จำกัด – ประทาย
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด เอี่ยมอัญมาร์ท – โนนแดง
 • บริษัท ซี-มาร์ท โฮลเซล จากัด สาขา 5 – สีดา
 • เอยูช็อป – บัวใหญ่
 • ร้านเภสัช – คง
 • ทวีกิจด่านขุนทด – ด่านขุนทด
 • ทวีกิจครบุรี – ครบุรี
 • ทวีกิจขามสะแกแสง – ขามสะแกแสง
 • ทวีกิจชุมพวง – ชุมพวง
 • ทวีกิจโนนสูง – โนนสูง
 • ทวีกิจสูงเนิน – สูงเนิน
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด โชคชัยซุปเปอร์มาร์ท – โชคชัย
 • ทวีกิจหนองบุญมาก – หนองบุญมาก
 • ทวีกิจหนองขาม – จักราช
 • ทวีกิจห้วยแถลง – ห้วยแถลง
 • บริษัท พีแอนด์จีพระทองคา จำกัด – พระทองคา
 • ครูปิ๊มินิมาร์ท – บัวลาย
 • ทวีกิจโนนไทย – โนนไทย
 • อรุณ – เฉลิมพระเกียรติ
 • แสงชัย – บ้านเหลื่อม
 • ยุวธิดาพาณิชย์ – เทพารักษ์
 • ชัยณรงค์วังน้าเขียว – วังน้าเขียว

จ. หนองบัวลำภู

 • น้องขิมมินิมาร์ท – เมืองหนองบัวลาภู
 • พารวย ช้อป – นากลาง
 • สมาย มาร์ท – โนนสัง
 • ซี-มาร์ท มาร์เก็ต – ศรีบุญเรือง
 • อรพินท์การค้า – สุวรรณคูหา
 • ส.สมานมินิมาร์ท – นาวัง
 • สองหมอยา – นากลาง
 • ร้านวุฒิไกรเภสัช – สุวรรณคูหา
 • ร้านยาเภสัชกร – โนนสัง

จ. หนองคาย

 • หุ้นส่วนจากัด หนองคายแสงสุวรรณ – เมืองหนองคาย
 • วิเชียรฟาร์มาซี – โพนพิสัย
 • แสงชัยโอสถ – ศรีเชียงใหม่
 • ตั้งขายดี – เฝ้าไร่
 • แววรัตนะพาณิชย์ – รัตนวาปี
 • บจก. พรทวีดอนขม ดิสทริบิวชัน – ท่าบ่อ
 • นิวเคลียร์สโตร์ – สระใคร
 • ส้มโอพานิชย์ – สังคม
 • ร้านค้าประชารัฐบ้านไร่ ม.5 – โพธิ์ตาก

จ. ร้อยเอ็ด

 • ห้างสรรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า เมืองร้อยเอ็ด
 • หจก.ยกธงฟ้า อาจสามารถ
 • บ้านยาพนมไพร พนมไพร
 • บริษัท นานาภัณฑ์ยโสธร แคทวัน จากัด สุวรรณภูมิ
 • บริษัท นานาภัณฑ์ยโสธร แคทวัน จากัด เกษตรวิสัย
 • เภสัชกรศิริพร เมืองสรวง
 • หมอยาจังหาร จังหาร
 • หมอยาเชียงขวัญ เชียงขวัญ
 • คลีนิกยา เสลภูมิ
 • หจก.ก้าวไกลบุรีรัมย์สาขาจตุรพักตรพิมาน จตุรพักตรพิมาน
 • ทวีกิจพล่าซ่าบุรีรัมย์จากัด ศรีสมเด็จ
 • หจก. ก้าวไกลบุรีรัมย์สาขาปทุมรัตต์ ปทุมรัตต์
 • บริษัท นานาภัณฑ์ยโสธร แคทวัน จากัด โพนทอง
 • ธีรศักดิ์เภสัช 2 หนองพอก
 • คนึงนิตย์เภสัช โพนทราย
 • กุสุมาลย์เภสัช เมยวดี
 • ยูมาร์ท ทุ่งเขาหลวง
 • บ้านยานิรชาเภสัช โพธิ์ชัย
 • ศิริเภสัช ธวัชบุรี
 • คลังยาเหล่าล้อ ศรีสมเด็จ
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างขายยาวีระเภสัช เมืองร้อยเอ็ด

จ. สกลนคร

 • บจ เล้งเส็ง เมืองสกลนคร
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด ป ซูเปอร์สโตร์ วานรนิวาส
 • ถูก ป.ซูเปอร์สโตร์ วาริชภูมิ
 • อาคลังสโตร์ บ้านม่วง
 • โชตินรินทร์ โพนนาแก้ว
 • ร้านประสาน คาตากล้า
 • ป.เพิ่มทรัพย์ ส่องดาว
 • เต่างอยสังฆภัณฑ์ เต่างอย
 • ทองใบการเกษตร กุดบาก
 • ซูเปอร์ถูก โคกศรีสุพรรณ
 • รุ่งโรจน์(การค้า) นิคมน้าอูน
 • อานนท์สไตร์ กุสุมาลย์
 • ถูกซุปเปอร์มาเก็ต อากาศอานวย
 • ประภาพรพาณิชย์ เจริญศิลป์
 • เจ แอนด์เจ มาร์ท ภูพาน
 • บจ เติ้นหยง พังโคน
 • รวมทรัพย์ สว่างแดนดิน
 • สำเริงซุปเปอร์สโตร์ พรรณานิคม
 • ภสัชกรโกวิท กุสุมาลย์
 • ซุปเปอร์ร่ารวย สทิงพระ

จ. ศรีสะเกษ

 • ทวีกิจศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
 • ร้านแม็กกี้มินิ ยางชุมน้อย
 • ทวีกิจกันทรารมย์ กันทรารมย์
 • แนน – แอน เภสัช กันทรลักษ์
 • ร้านส่องแสงซุปเปอร์สโตร์ ขุขันธ์
 • กิ่งทองเภสัช ไพรบึง
 • ทวีกิจปรางค์กู่ ปรางค์กู่
 • ทวีกิจขุนหาญ ขุนหาญ
 • จันเจริญเภสัช ราษีไศล
 • บ้านยาสองคุณหมอ อุทุมพรพิสัย
 • เลิศทวีมินิมาร์ท บึงบูรพ์
 • ทวีกิจห้วยทับทัน ห้วยทับทัน
 • ทองทวีทรัพย์ โนนคูณ
 • แนน & แอน เภสัช ศรีรัตนะ
 • ทวีกิจน้าเกลี้ยง น้าเกลี้ยง
 • ทรัพย์สมบูรณ์2 วังหิน
 • หมอยาธนาภรณ์ ภูสิงห์
 • เฮ้า พานิชย์ เมืองจันทร์
 • ทวีกิจเบญจลักษ์ เบญจลักษ์
 • ทวีกิจพยุห์ พยุห์
 • พิชญาดาเภสัช โพธิ์ศรีสุวรรณ
 • ธนสินสมบุญคอนสตรัคชั่น ศิลาลาด
 • กิ๊บกอล์ฟบริการ ปรางค์กู่
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด เลาเจริญคลังยา ราษีไศล

จ. สุรินทร์

 • บริษัท เพชรเกษมดีพาร์ทเมนท์สโตร์จากัด เมืองสุรินทร์
 • บริษัท เมย์(เล้าม่งเส็ง) จากัด ปราสาท
 • บริษัท เมย์(เล้าม่งเส็ง) จากัด สังขะ
 • บริษัท เมย์(เล้าม่งเส็ง) จากัด จอมพระ
 • บริษัท เมย์(เล้าม่งเส็ง) จากัด รัตนบุรี
 • โฮมสตางค์ ศีขรภูมิ
 • ทวีกิจสาโรงทาบ สาโรงทาบ
 • ศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองปรีง ลาดวน
 • ทวีกิจบัวเชด บัวเชด
 • ทวีกิจกาบเชิง กาบเชิง
 • หจก.ทันสมัยพาณิชย์2017 ชุมพลบุรี
 • อุรารัตน์มินิมาร์ท ท่าตูม
 • เซเว่น-นาย มินิมาร์ท เขวาสินรินทร์
 • ทวีกิจพนมดงรัก พนมดงรัก
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด โชคชัยนิคแอนด์แนน ศรีณรงค์
 • ทวีกิจโนนนารายณ์ โนนนารายณ์
 • บริษัท เมย์(เล่าม่งเส็ง) จากัด สนม
 • หจก บังอรเจริญทรัพย์
 • ร้านนายอุดมพร ชุมพลบุรี
 • ร้าน นายพรมมาตร์ รัตนบุรี
 • บจก. ธน ธนวัฒน์ กาบเชิง
 • บริษัท ทวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์จากัด สาขาแนงมุด กาบเชิง
 • ปาร์ม มโนพาณิชย์ ชุมพลบุรี
 • เมย์ซุปเปอร์มาร์เก็ต เมืองสุรินทร์

จ. อุบลราชธานี

 • พิกุลทอง ศรีเมืองใหม่
 • ร้านสุขสบายเภสัช โขงเจียม
 • เจริญสุข เขื่องใน
 • สัญญาพาณิชยุ๋ เขมราฐ
 • ขวัญตา เดชอุดม
 • ยายอิ๋วการค้า น้ายืน
 • อุดมทรัพย์(หนองสะโน) บุณฑริก
 • สุวิทย์การเกษตร ตระการพืชผล
 • ทรัพย์อนันต์ กุดข้าวปุ้น
 • บจก.ยงสงวนกรุ๊ป วารินชาราบ
 • ราไพเภสัช พิบูลมังสาหาร
 • ร้านต้นหนึ่งพาณิชย์ ตาลสุม
 • หน่อย อาภรณ์ สาโรง
 • ร้านซุปเปอร์ที ดอนมดแดง
 • นาโชค สิรินธร
 • ไทธนา นาเยีย
 • ร้านฮักเหล่า เหล่าเสือโก้ก
 • นิวทองเซอร์วิส สว่างวีระวงศ์
 • สะบายดี น้าขุ่น
 • ธัญญาพาณิชย์ เมืองอุบลราชธานี
 • จานงค์พาณิชย์ ม่วงสามสิบ
 • อัจฉรา นาเยีย
 • นี ร้านค้าประชารัฐบ้านโคกชาแระ ม.9 ** ทุ่งศรีอุดม
 • รุ่งเสน่ห์ เดชอุดม
 • พิเชียรพาณิชย์ นาตาล
 • เซฟมาร์ท เขมราช
 • นิวทองเซอร์วิส ** สว่างวีระวงศ์
 • อุดมทรัพย์(บ้านนาโดม) บุณฑริก
 • หจก.ภูฟ้าสวย 2016 นาจะหลวย
 • ลำใย สาขา 2 โพธิ์ไทร

จ. อุดรธานี

 • รามาฟาร์มาซี เมืองอุดรธานี
 • ศรีจันทร์เภสัช กุดจับ
 • สมบูรณ์โอสถ หนองวัวซอ
 • กัญญาเภสัช กุมภวาปี
 • บ้านยา ปอน ปอน โนนสะอาด
 • หนองหานซูปเปอร์ หนองหาน
 • ฉวีวรรณเภสัช ไชยวาน
 • รุ่งทิพเภสัช ศรีธาตุ
 • เภสัชต่าย วังสามหมอ
 • ร้านภัทรชนม์เภสัช บ้านดุง
 • ป.เภสัช บ้านผือ
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด จันทะศรีกรุ๊ป(2545) น้าโสม
 • สมชาย เภสัช เพ็ญ
 • ฉัตรชัยอาภรณ์ สร้างคอม
 • พรเจริญการค้า หนองแสง
 • ศรีจันทร์เภสัช นายูง
 • ทรัพย์สินทร พิบูลย์รักษ์
 • กู่แก้วซุปเปอร์สโตร์ กู่แก้ว
 • มนุชศราค้า – ส่ง ประจักษ์ศิลปาคม
 • โชคบุญไทยการค้า ทุ่งฝน

จ.ยโสธร

 • แคทวัน – ในเมือง เมืองยโสธร
 • ใจฟ้าซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เลิงนกทา
 • อุดมสินทรัพย์ ไทยเจริญ
 • คามณีโชติ มหาชนะชัย
 • จึงเจริญ4 ค้อวัง
 • แคนใหญ่มินิมาร์ท คาเขื่อนแก้ว
 • หญ้านาง ทรายมูล
 • ทยา ป่าติ้ว
 • สมหวังมินิมาร์ท กุดชุม
 • ร้านเพื่อนยา เมืองยะลา
 • “อัน-วา-นา-เภสัช” รามัน
 • ร้านยากรงปินัง กรงปินัง
 • ต้ฮั้ว เบตง
 • สตาฟาร์มาซี บันนังสตา