กรณ์ จาติกวณิช ข่าวสดวันนี้ พรรคกล้า

‘พรรคกล้า’ เลือกแล้ว เคาะ ‘กรณ์ จาติกวณิช’ เป็นหัวหน้าพรรค

การประชุมผู้ร่วมจัดตั้งพรรคกล้า กว่า 500 คน เพื่อพิจารณาเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค รวมถึงพิจารณาคำประกาศอุดมการณ์ นโยบาย และข้อบังคับพรรคพรรค วานนี้ (7 มี.ค. 2563) โดยที่ประชุมได้เลือกนายกรณ์ จาติกวณิช…

Home / NEWS / ‘พรรคกล้า’ เลือกแล้ว เคาะ ‘กรณ์ จาติกวณิช’ เป็นหัวหน้าพรรค

ประเด็นน่าสนใจ

  • พร้อมประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง 4 ข้อ หวังคนไทยทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
  • ย้ำภารกิจของพรรคกล้า เรามาเพื่อลงมือทำ

การประชุมผู้ร่วมจัดตั้งพรรคกล้า กว่า 500 คน เพื่อพิจารณาเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค รวมถึงพิจารณาคำประกาศอุดมการณ์ นโยบาย และข้อบังคับพรรคพรรค วานนี้ (7 มี.ค. 2563) โดยที่ประชุมได้เลือกนายกรณ์ จาติกวณิช เป็นหัวหน้าพรรค จากนั้นได้คัดเลือกกรรมการบริหารพรรค ดังนี้

1.นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า
2.นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค
3.นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรค
4.นายภิมุข สิมะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค
5.นายพงษ์พรหม ยามะรัต รองหัวหน้าพรรค
6.นายณัฐนันทน์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรค
7.นายเอราวัณ ทับพลี เหรัญญิกพรรค
8.นายเบญจรงค์ ธารณา กรรมการบริหาร
และ 9.นายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร กรรมการบริหาร

นอกจากนี้ยังมีการประกาศ 4 อุดมการณ์ทางการเมือง คือ

1. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้มแข็งมั่นคง ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.ปฏิบัตินิยมคู่คุณธรรม นำไทยก้าวหน้า ทันสมัย พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์ของโลก
3. ระบบเศรษฐกิจเสรีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการแข่งขัน ขจัดการผูกขาด
และ 4. คนไทย ครอบครัวไทย ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ด้านนายกรณ์ กล่าวหลังได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคกล้า ว่า ทุกคนมาด้วยเจตนามุ่งมั่นที่จะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้คนไทยมีความหวังในอนาคตที่ดีขึ้น

วันนี้คนไทยกำลังพบกับความท้าทายรอบด้าน สังคมแตกแยก การทำมาหากินลำบาก ปัญหาพื้นฐานขาดการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็น เรื่องน้ำและที่ดินของเกษตรกร เรื่องการศึกษาของเยาวชน เหล่านี้คือภารกิจของพรรคกล้า เรามาเพื่อลงมือทำ

ด้านนายอรรถวิชช์ กล่าวว่า สัญลักษณ์พรรคกล้า รูปมือถึงการลงมือทำ และมีรูปทรงคล้ายหลอดไฟ สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานกับนายกรณ์ ที่กล้าตัดสินใจออกจากตำแหน่ง ส.สเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ ร่วมกันทำพรรคกล้าให้ดีที่สุด และอยากเห็นนายกรณ์เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

X