ทรัสต์ AIMIRT โตแข็งแกร่ง มั่นใจปี 63 โตก้าวกระโดด

คัดลอก URL แล้ว

น.ส.ญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ AIMIRT เปิดเผยว่า

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2562 ทรัสต์ AIMIRT มีกำไรจากการดำเนินงาน (รายได้จากการลงทุนสุทธิ) อยู่ที่ 227 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อนหน้ากว่า 80% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการรับรู้รายได้จากทรัพย์สินที่ทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุนเพิ่มเติมที่มีอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% และขนาดทรัพย์สินที่เติบโตขึ้นกว่า 3 เท่า จนแตะระดับ 6.9 พันล้านบาท

ทั้งนี้จากพื้นฐานการดำเนินงานของทรัสต์ AIMIRT ที่แข็งแกร่ง และเติบโตได้ตามเป้าหมาย จึงประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ สำหรับรอบการดำเนินงานไตรมาส 4/2562 ในอัตรา 0.2047 บาทต่อหน่วย หรือประมาณ 0.8188 บาทต่อหน่วยต่อปี

โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 มี.ค.นี้ นอกจากนี้บริษัทยังตั้งเป้าไว้ว่าในปี 2563 ทรัสต์ AIMIRT จะสามารถทำรายได้รวมเติบโตสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังมีการรับรู้รายได้จากการเข้าลงทุนเพิ่มเติมเต็มปี”

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า หลังจากทรัสต์ AIMIRT ได้เข้าซื้อทรัพย์สินเพิ่มสำเร็จครบทุกโครงการเมื่อเดือนส.ค.ปีที่ผ่านมา ขนาดกองทรัสต์เติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 3 เท่าตามเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานของทรัสต์ AIMIRT มีความแข็งแกร่งและเติบโตขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งการประกาศจ่ายเงินปันผลของทรัสต์ AIMIRT ครั้งนี้ ทำสถิติปันผลต่อหน่วยรายไตรมาสสูงที่สุดนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและศักยภาพในการสร้างรายได้ของทรัพย์สิน

รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมั่นใจว่าด้วยทรัพย์สินที่มีคุณภาพและอัตราการเช่าที่เต็ม 100% มาอย่างต่อเนื่อง ทรัสต์ AIMIRT จะสามารถจ่ายผลตอบแทนได้ดีและสม่ำเสมอตามที่ประมาณการไว้

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีความมั่นใจในศักยภาพของทรัพย์สินและเสถียรภาพของทรัสต์ AIMIRT เป็นอย่างมาก ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติม

ทรัสต์ AIMIRT ถือเป็นกองทรัสต์ที่มีการกระจายตัวด้านประเภททรัพย์สินภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด ซึ่งความหลากหลายของประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนจะช่วยลดการกระจุกตัวและความผันผวนของรายได้ บริษัทฯ มั่นใจว่าทรัสต์ AIMIRT จะสามารถทำรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ

เนื่องจากทรัพย์สินทุกโครงการตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ มีอัตราการเช่าเต็ม 100% มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรายได้ส่วนใหญ่อิงกับสัญญาเช่าระยะยาวที่มีการกำหนดอัตราการขึ้นค่าเช่าที่ชัดเจน นอกจากนี้ ทรัสต์ AIMIRT ยังมีแนวโน้มการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สิน รายได้ และผลตอบแทนที่สูง จากแผนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพดีและมีเสถียรภาพเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง


แท็ก: NEWS
WRITER
X