ข่าวสดวันนี้

กรมการแพทย์ ยันไม่จริง รายชื่อ รพ. โผล่ให้ตรวจ ไวรัสโควิด-19 ฟรี

จากกรณีที่เกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลังปรากฏภาพรายชื่อโรงพยาบาล 18 แห่งเปิดบริการให้ตรวจไวรัสโควิด-19 ฟรี จนเกิดความสับสนแก่ประชาชนนั้น ล่าสุดทางเพจ กรมการแพทย์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า กระแสข่าวไม่ได้มาจากการกระทรวงสาธารณสุข และหากจะตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ฟรี ก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์ คือ มาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19…

Home / NEWS / กรมการแพทย์ ยันไม่จริง รายชื่อ รพ. โผล่ให้ตรวจ ไวรัสโควิด-19 ฟรี

ประเด็นน่าสนใจ

  • ผู้มีสิทธิตรวจฟรีคือกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น
  • หากไร้เกณฑ์ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

จากกรณีที่เกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลังปรากฏภาพรายชื่อโรงพยาบาล 18 แห่งเปิดบริการให้ตรวจไวรัสโควิด-19 ฟรี จนเกิดความสับสนแก่ประชาชนนั้น

ล่าสุดทางเพจ กรมการแพทย์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า กระแสข่าวไม่ได้มาจากการกระทรวงสาธารณสุข และหากจะตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ฟรี ก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์ คือ มาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 มีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อฯ มีไข้โรคทางเดินหายใจ เป็นต้น

แต่หากไม่เข้าเกณฑ์แต่อยากมาตรวจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งสถานพยาบาลในเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้การตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 มีอยู่ 35 แห่งด้วยกัน ส่วนรายชื่อ รพ. ที่มีการส่งต่อทางโซเชียลมีเดียแล้ว ยืนยันว่าเป็นเฟคนิวส์

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการทั้งสิ้น 35 แห่ง คือ ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง แบ่งเป็น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ส่วนกลาง) และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง

ส่วนห้องปฏิบัติการเครือข่าย 20 แห่งประกอบด้วย

1.คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
2. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
3. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.รพ.ราชวิถี
5. สถาบันบำราศนราดูร
6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. รพ.บำรุงราษฎร์
8. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. รพ.มหาราชนครราชสีมา
10. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

11.รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโคล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
13. รพ.ลำปาง
14. รพ.สวรรค์ประชารักษ์
15. บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย)
16.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย)
17.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา)
18. สำนักป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง
19. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
และ 20. รพ.นครปฐม.

X