เตรียมเฮ! ออมสิน จัดให้ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ช่วยบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า

คัดลอก URL แล้ว

นับถึงวันนี้ การแพร่ระบาดของ Coronavirus ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ “ไวรัสอู่ฮั่น” กลายเป็นวิกฤติครั้งใหม่ของคนทั้งโลก ที่ส่งผลกระทบต่อในทุกด้านในปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน และหนักที่สุดคงหนีไม่พ้นผลกระทบทางเศรษฐกิจในทุกๆ ด้าน 

เหตุนี้ ธนาคารออมสิน จึงออกโครงการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนจากผลกระทบดังกล่าวพร้อมทั้งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ถือบัตรเครดิต ให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยการเปิดรับรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต วงเงินตั้งแต่ 10,000 – สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ชำระต่ำสุด 2.5% ของวงเงินอนุมัติ ผ่อนนาน 48 เดือน โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมใช้วงเงินตลอดการผ่อนชำระ คิดดอกเบี้ยต่ำสุด 8.5% ต่อปี 

รายจ่ายเยอะก็กู้ได้

ตามที่ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ถือบัตรเครดิต ซึ่งค่าใช้จ่ายตลอดจนอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของบัตรเครดิตสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผ่อนชำระลดลง 

ธนาคารออมสิน ยึดมั่นภารกิจหลักสำคัญที่มุ่งเป็นกลไกส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศและสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19) 

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต กับ ธนาคารออมสิน

จากที่ ธปท. ได้ขอความร่วมมือสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ที่มีศักยภาพ เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วย สินเชื่อบัตรเงินสด GSB Refinance โดยมีวงเงินบัตรต่อรายอยู่ที่ 10,000-100,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน และการชำระยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนั้นสามารถชำระเพียง 2.5% หรือมากกว่า 2.5% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

  • ผู้มีรายได้ประจำ อายุ 20 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี 
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระและเจ้าของกิจการ อายุ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
  • ผู้มีรายได้ประจำ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป และเจ้าของกิจการ ดำเนินธุรกิจ 1 ปีขึ้นไป 
  • มีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน 
  • รายได้ขั้นต่ำเดือนละ 15,000 บาท 
  • อัตราดอกเบี้ย 8.5% – 10.5% ต่อปี 

โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้ทางธนาคารฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตลอดอายุสัญญา หลังจากนั้นสามารถขอใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดได้ตามเงื่อนไขปกติของธนาคารต่อไป

สำหรับผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตจากสถาบันการเงินต่างๆ มายังธนาคารออมสิน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ธนาคารออมสิน เปิดให้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ ควรเพิ่มช่องทางบนหน้าเว็บ


แท็ก: NEWS
WRITER

Amita S

Content Creator / Beauty Tip&trick
X