ข่าวสดวันนี้ บริจาคเลือด ไวรัสโควิด-19

ชวน หลีกภัย ยันพร้อมเปิดสภา ประชุมวิสามัญ หาก ส.ส.ลงชื่อครบตาม รธน.

ที่ จุดแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ในวันศุกร์ที่ 20 มี.ค. 63 จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ…

Home / NEWS / ชวน หลีกภัย ยันพร้อมเปิดสภา ประชุมวิสามัญ หาก ส.ส.ลงชื่อครบตาม รธน.

ประเด็นน่าสนใจ

 • ห่วงการระบาดไวรัสโควิด-19 แนะ ปชช.ทำตามข้อแนะนำกระทรวงสาธารณสุขป้องกกันโรค
 • การเปิดประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ วันที่ 22 พ.ค. ยังคงตามเดิม

ที่ จุดแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ในวันศุกร์ที่ 20 มี.ค. 63 จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ เพื่อเลือกกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า แทนนายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่พ้นจากตำแหน่ง

โดยไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพราะไม่ได้เกี่ยวกับกมธ.แต่เป็นเรื่องของส.ส.ที่จะเข้าชื่อกัน โดยหากเข้าชื่อครบตามรัฐธรรมนูญก็จะดำเนินการไปตามกฎหมาย

การเปิดประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญในเดือน พ.ค. ยังคงตามเดิม คือวันที่ 22 พ.ค. และต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อน แต่ในขณะนี้ยังคงตามเดิม

ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎร ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน จึงมีดำริให้มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ และรู้จักวิธีการที่จะนำไปปฏิบัติตน ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโรคโควิด-19 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 มีดังนี้

 • หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ไม่ต่ำกว่า 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือบ่อยๆ และไม่นำมือมาสัมผัสบริเวณใบหน้า จมูก ปาก และดวงตา
 • สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการไข้ ไอ จาม เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อยหรือต้องเดินทางไปยังชุมชนหรือสถานที่แออัด
 • หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่มีผู้คนหนาแน่น หรือบริเวณพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา
 • งดการเดินทางไปต่างประเทศ
 • หากบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้บุคคลนั้นกักบริเวณในที่พักอาศัย เพื่อสังเกตอาการตนเองและไม่คลุกคลีกับบุคคลอื่นๆ เป็นเวลา 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ
 • หากมีอาการ ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ให้รีบแจ้งสายด่วน 1422 พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางแก่เจ้าหน้าที่ และให้บุคคลนั้นปฏิบัติตนตามที่แพทย์สั่ง เพื่อสังเกตอาการอย่างเคร่งครัด
 • รับประทานอาหารปรุงสุก และงดใช้สิ่งของร่วมกับบุคคลอื่น
 • รักษาร่างกายให้อบอุ่น นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้สัตว์เลี้ยง สัตว์ปีก โดยเฉพาะที่ป่วย หรือตายหากผู้ใดมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ให้รีบเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุด โดยไม่ควรใช้รถยนต์สาธารณะ

ทั้งนี้ กรณีที่มีเหตุสงสัย สอบถาม โทร ๑๔๒๒ สายด่วนกรมควบคุมโรค