กษัตริย์จิกมี ทรงมีพระบรมราชโองการ ปิดพรมแดนภูฏาน ป้องกันการระบาดโควิด-19

คัดลอก URL แล้ว

เพจ His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสาร ของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก กษัตริย์แห่งภูฏาน ได้มีการเผยแพร่คลิปที่พระองค์ ทรงมีพระบรมราชโองการในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ด้วยการรับสั่งให้ปิดพรมแดนของประเทศทุกด้าน ตั้งแต่วันนี้ 23 มีนาคม 2563 โดยมีใจความว่า

เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของพสกนิกรชาวภูฏาน ที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญสูงสุด ขอให้มีการปิดพรมแดนของประเทศทั้งหมดเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้

เพราะไวรัสโควิด 19 จะทำให้เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจโลก และภูฏานก็ไม่ได้รับการยกเว้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่เพียงส่งผลต่อบางภาคส่วน แต่ส่งผลต่อเราทุกคน

ในช่วงเวลาเช่นนี้ เราต้องแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งจากความเป็นหนึ่งเดียวและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน อีกทั้งในสถานการณ์เช่นนี้ รัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบการบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับผลจากไวรัสโคโรน่า

หากประชาชนชาวภูฏานที่อยู่ต่างประเทศ ทางรัฐบาลก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเดินทาง ส่วนในเรื่องของการศึกษาที่ต้องหยุดชะงักลงนั้น ขอให้พ่อแม่เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ลูก ๆ รวมถึงเด็ก ๆ จะต้องใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

อีกทั้งรัฐบาลก็ได้มีแผนจัดทำสื่อการเรียนรู้ ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ในวงกว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมอบหมายไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ และสื่อหนังสือพิมพ์ ในการส่งผ่านสื่อการเรียนรู้นี้สู่เด็ก ๆ จึงเป็นความรับผิดชอบของเด็ก ๆ ในการใช้ประโยชน์จากช่องทางเหล่านี้

ทั้งนี้ ในฐานะประเทศเล็ก ๆ ที่มีประชากรจำนวนไม่มาก เราสามารถเอาชนะความท้าทายใด ๆ ที่กำลังเผชิญอยู่ได้แน่ หากประชาชนและรัฐบาลทำงานร่วมกัน

https://web.facebook.com/KingJigmeKhesar/videos/209028023644490/

แท็ก: NEWS
WRITER
X