พรก. ฉุกเฉิน โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุป! ข้อกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน (ห้ามทำ-ให้ทำ-ควรทำ)

สรุปข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ทั่วประเทศ) ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แถลงไปเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ 26 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563 และรวมคำถามคำตอบที่หลาย ๆ คน สงสัย สิ่งใดที่ห้ามทำ ให้ทำ และควรทำ มาให้ทุกคนได้อ่านแบบกระชับ เข้าใจง่าย

สรุป! พ.ร.ก. ฉุกเฉิน แบบกระชับ เข้าใจง่าย

[สรุปฉบับที่ 1] : ข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ทั่วประเทศ)

 • มีผลบังคับใช้ วันที่ 26 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563

📍 คำสั่งข้อกำหนดแบบสรุป

❌ ห้ามทำ

ห้ามเข้าพื้นที่เขตกำหนด

เช่น ตามที่เขตพื้นที่ ผู้ว่าฯกทม.สั่งปิดสถานบันเทิง สนามมวย สนามกีฬา หรือ ผู้ว่าฯต่างจังหวัดสั่งปิดสถานบันเทิง ประกาศก่อนหน้านี้ เป็นต้น

 • (ก่อนหน้านี้บางจังหวัดไม่ได้มีคำสั่งปิดสถานที่ #แต่ตอนนี้ต้องมีคำสั่งปิด เพราะเป็นกรณีการป้องกัน แต่ไม่จำเป็นต้องสั่งปิดหรือห้ามเหมือนกันหมดทุกแห่งอยู่ที่ท่านจะพิจารณา)
 • แต่มีสถานที่บางอย่างที่ไม่ได้ห้าม แต่ให้พิจารณาไว้ก่อนตามความเหมาะสม เช่น สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น ชายหาดบางแสน หัวหิน พัทยา ชายหาดสัตหีบ ให้ผู้ว่าฯ พิจารณาตามความเหมาะสม เพราะบางแห่งไม่มีคนไป บางแห่งมีคนไปมั่วสุมจำนวนมาก บางแห่งมีชาวต่างชาติ หรือศาสนสถาน

ห้ามคนทั้งหลาย เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมาทางบก เรือ อากาศ

 • ยกเว้น ผู้มีสัญชาติไทย แต่ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ fit-to-fly health certificates) ถ้าหาใบรับรองแพทย์ไม่ได้ให้ติดต่อสถานทูต

ผู้ที่เข้าประเทศไทยมาได้

 • คณะทูตประจำประเทศไทย
 • ผู้ส่งสินค้าเสร็จแล้วกลับออกไปโดยเร็ว (มีเวลาจำกัด)
 • ผู้ที่มาจากยานพาหนะ เช่น คนขับรถ นักบิน สจ๊วต แอร์โฮสเตส
 • บุคคลที่ได้รับการยกเว้นจาก นายกรัฐมนตรี หรือ หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

ห้ามชุมนุม คนหมู่มาก

 • (เว้นแต่ปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์)
 • ห้ามเผยแพร่ข่าวเท็จ ข่าวลวง ข่าวปลอม ทำให้ตื่นตระหนกเกี่ยวกับโควิด-19

✅ ให้ทำ หรือ ให้เตรียม

(ไม่มีตรงไหนบังคับประชาชน แต่บังคับส่วนราชการ) เช่น

 • ให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐ เตรียมมาตราการช่วยเหลือประชาชน
 • ให้ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ เตรียมโรงพยาบาลสนาม เตรียมสถานที่อื่นๆเป็นสถานที่รับผู้ป่วย เตรียมหายา เตรียมหาเวชภัณฑ์

🤝 ควรทำ

ข้อกำหนด ฉบับที่ 1 เป็นคำแนะนำประชาชน (แต่ให้ระวังข้อกำหนดฉบับที่ 2 และ 3 แต่ตอนนี้ยังไม่ประกาศ)

คำว่า “ควร” จะยกเป็น “ห้าม” หรือ “สั่งให้ทำ” ทันที

 • สำหรับประชาชนนั้น “ควรอยู่บ้าน” ควรที่จะไม่ออกนอกบ้าน (ในเวลานี้ไม่ได้สั่งห้ามแต่ก็จวนแล้ว เตือนไว้ก่อน)
 • บุคคล 3 ประเภท ต่อไปนี้เป็นบุคคลที่ทางการแพทย์ได้ระบุว่ามีความเสี่ยงต่อการติดโรคสูงมาก #จึงขอให้อยู่บ้าน (เว้นแต่ออกไปทำธุรกิจ ธุรกิจกรรมบางอย่างที่จำเป็น)
 1. ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป
 2. บุคคลที่มีโรคประจำตัว ตามที่ระบุ เช่น โรคเบาหวาน โรคปอด โรคทางเดินหายใจ เป็นต้น
 3. เด็กเล็ก ต่ำกว่า 5 ขวบ

การเดินทางข้ามจังหวัด

 • ตอนนี้ยังอยู่ในมาตราการ “ควร” #ยังสามารถเดินทางได้แต่ว่ามีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากขึ้น
 • มีด่านมากขึ้นและตรวจสอบว่าบุคคลในรถมีการนั่ง ยืน เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หรือไม่?
 • ผู้โดยสารทุกคน สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือไม่?
 • เรียกลงมาตรวจวัดอุณหภูมิ ร่วมทั้งอาจจะใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
 • ตรวจดูว่าดื่มสุรา สังสรรค์มาหรือไม่?
 • อาจจะติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามตัว
 • สำคัญสุด คือ บัตรประจำตัวประชาชน
 • กรอกใบฟอร์ม บ้านอยู่ที่ไหน? จะไปไหน? เบอร์โทรอะไร? (ถ้าในรถมีผู้โดยสารคนใดติดเชื้อโควิด-19 จะได้ติดตามตัวผู้สัมผัสได้ทันที)

📍 สถานที่ที่รัฐบาลสนับสนุนให้เปิด (อย่าปิด)

 • เช่น โรงงาน
 • ธนาคาร , ตู้ ATM
 • ร้านอาหาร (แต่ให้ซื้อกลับบ้าน)
 • ห้างสรรพสินค้าให้เปิดเฉพาะแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกอาหาร แผนกยา แผนกสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน
 • การบริการขนส่งสินค้า
 • การซื้อหาอาหารยังทำได้เป็นปกติ
 • แต่ห้ามกักตุนสินค้า
 • ธุรกิจหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน
 • สถานที่ราชการ (เปิดปกติ)
 • โรงพยาบาล
 • ร้านขายยา
 • คลินิก
 • ธุรกิจเดลิเวอรี่

📍 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ยังไม่ออกแต่ถ้าออกจะเข้มข้นขึ้น

รวมคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ พ.ร.ก ฉุกเฉิน

❓ ปิดประเทศหรือยัง?

 • ตอบ : ยังไม่ปิด เพราะเราเปิดให้คนไทยกลับเข้ามาได้

❓ ปิดเมือง ปิดข้ามจังหวัดหรือยัง?

 • ตอบ : ยัง ยังเดินทางได้อยู่ (แต่จะยุ่งยากลำบากในการเดินทาง เพราะจะมีด่านตรวจสอบอยู่)

❓ ประกาศเคอร์ฟิว หรือยัง?

 • เคอร์ฟิว คือ ห้ามออกจากสถานที่ (โดยมีเวลากำหนด)
 • ตอบ : ยังไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิว
 • เคอร์ฟิว กับ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน แต่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพียงให้รัฐมีอำนาจ
 • ยังออกจากบ้านได้ (เว้นแต่บุคคล 3 ประเภท คือ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป เด็กเล็กต่ำกว่า 5 ขวบ และบุคคลมีโรคประจำตัว ตามที่แพทย์กำหนด เช่น โรคไต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคตับแข็ง เป็นต้น)

❓ ทำไมไม่ตั้งรัฐมนตรีมาเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ทำไมตั้งปลัดกระทรวง?

 • ตอบ : ใน พ.ร.ก. ได้กำหนดไว้ว่าต้องมีหัวหน้าผู้รับผิดชอบ โดยแต่งตั้งข้าราชการประจำ ซึ่งมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดี

❓ แล้วรัฐมนตรีประจำกระทรวงล่ะ?

 • ตอบ : ยังปฏิบัติงานอยู่โดยเฉพาะด้านนโยบาย ส่วนอำนาจหน้าที่ยังคงมีเหมือนเดิม แต่ปลัดกระทรวงจะทำงานในด้านนี้และลงลึกไปอีก
WRITER

RELATED

อนามัยโลก อนุมัติใช้ ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ ของจีนในกรณีฉุกเฉิน

อนามัยโลก อนุมัติใช้ ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ ของจีนในกรณีฉุกเฉิน

องค์การอนามัยโลก ตรวจสอบและอนุมัติวัคซีน ที่พัฒนาขึ้นโดยซิโนฟาร์ม (Sinopharm) บริษัทเภสัชภัณฑ์สัญชาติจีน สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน

ด้วยรักและอาลัย น้าค่อม ศิลปินสาว ตู้เพลง มอบเพลง เธอเท่านั้น ขอบคุณที่สร้างเสียงหัวเราะให้คนไทย

ด้วยรักและอาลัย น้าค่อม ศิลปินสาว ตู้เพลง มอบเพลง เธอเท่านั้น ขอบคุณที่สร้างเสียงหัวเราะให้คนไทย

ตู้เพลง พิชญนันท์ ศิราวิริยานนท์ นักร้องสาวจากค่าย ข้าวสารมิวสิค ร้องเพลง เธอเท่านั้น แสดงความอาลัยให้กับ น้าค่อม ชวนชื่น เป็นครั้งสุดท้าย

‘บิ๊กตู่’ เผยเร่งเดินหน้า 3 แนวทางแก้โควิด ตั้งเป้าหาวัคซีนเพิ่มเป็น 150 ล้านโดส

‘บิ๊กตู่’ เผยเร่งเดินหน้า 3 แนวทางแก้โควิด ตั้งเป้าหาวัคซีนเพิ่มเป็น 150 ล้านโดส

นายกรัฐมนตรี เผย เดินหน้า 3 แนวทางเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตั้งเป้าเร่งเพิ่มจำนวนวัคซีน ให้เป็น 150 ล้านโดส หรือมากกว่านั้น

แบ่งปันน้ำใจ บอย-เจี๊ยบ จัดรถพุ่มพวงแจกของให้ชุมชนได้อิ่มท้อง

แบ่งปันน้ำใจ บอย-เจี๊ยบ จัดรถพุ่มพวงแจกของให้ชุมชนได้อิ่มท้อง

บอย พีชเมกเกอร์ และ เจี๊ยบ พิจิตรา คู่รักสายบุญ ผุดโครงการดี ๆ จัดรถพุ่มพวงตะเวรแจกของให้กับคนในหลายชุมชนได้อิ่มท้อง

MQDC เชิญชวนทุกท่านมาร่วม “ส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ”

MQDC เชิญชวนทุกท่านมาร่วม “ส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ”

MQDC เชิญชวนทุกท่านมาร่วม “ส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ” เพื่อสมทบทุนในการซื้อเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ในสถานพยาบาลต่างๆ โดยท่านที่มีจิตเมตตาที่จะบริจาคนั้น สามารถร่วมบริจาคผ่านทาง มูลนิธิพุทธรักษา เลขบัญชี 133-523-514-7 (ธนาคารกรุงเทพ สาขาตรอกจันทน์)

เขตดุสิตเร่งตรวจเชิงรุก “ชุมชนแขวงสี่แยกมหานาค”

เขตดุสิตเร่งตรวจเชิงรุก “ชุมชนแขวงสี่แยกมหานาค”

วานนี้ (6 พ.ค. 64) มีตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 อยู่ถึง 95 ราย ในบริเวณชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก สี่แยกมหานาค

ชาวบ้านหลักสี่ร้อง สิระ สอบ รพ.สนาม หมอเหรียญทอง ตั้งกลางชุมชน

ชาวบ้านหลักสี่ร้อง สิระ สอบ รพ.สนาม หมอเหรียญทอง ตั้งกลางชุมชน

โดยขอให้มีการตรวจสอบว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่

กปน. ลดค่าน้ำ 10 % บ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก สำหรับยอดการใช้น้ำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ

กปน. ลดค่าน้ำ 10 % บ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก สำหรับยอดการใช้น้ำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ

กปน. เผยมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ COVID-19 ลดค่าน้ำ 10 % โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ สำหรับยอดการใช้น้ำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม 2564…

ลุยตรวจเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงสูง ‘ตลาดห้วยขวาง’

ลุยตรวจเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงสูง ‘ตลาดห้วยขวาง’

เจ้าหน้าที่ กทม. ร่วมกับ รพ.เกษมราษฎร์ ตั้งจุดคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงสูงในตลาดห้วยขวาง จำนวน 300 ราย หลังพบผู้ค้า และแรงงานในตลาดติดเชื้อทั้งหมด 4 คน