รถเมล์ รถเมล์ ขสมก.

เริ่มวันนี้ ไม่สวมหน้ากากอนามัย ห้ามขึ้นรถเมล์ ขสมก. – รถร่วม

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรวดเร็วและขยายเป็นวงกว้าง ขสมก.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้บริการประชาชน ด้วยรถโดยสารประจำทางได้ตระหนักถึงการป้องกันการแพร่เชื้อดังกล่าว ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ…

Home / NEWS / เริ่มวันนี้ ไม่สวมหน้ากากอนามัย ห้ามขึ้นรถเมล์ ขสมก. – รถร่วม

ประเด็นน่าสนใจ

  • ชี้เป็นมาตรการป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19 หลังรัฐประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
  • พร้อมจัดพื้นที่ Social Distancing ภายในรถด้วย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรวดเร็วและขยายเป็นวงกว้าง ขสมก.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้บริการประชาชน ด้วยรถโดยสารประจำทางได้ตระหนักถึงการป้องกันการแพร่เชื้อดังกล่าว

ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ 1) ข้อ 11 มาตรการป้องกันโรค และดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารและรถยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และผู้โดยสาร . ขสมก.ได้ดำเนินการครบตามมาตรการป้องกันโรคแล้วทุกข้อ และปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มีการเริ่มระบาดของโรค ดังนี้

  1. ก่อนนำรถออกให้บริการ รถโดยสารทุกคันจะทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในรถ และเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณที่ประชาชนต้องจุดสัมผัส (กริ่งสัญญาณ,ราวจับ,เบาะโดยสาร และที่พักผู้โดยสาร)
  2. ให้บริษัทเหมาซ่อมดำเนินการล้างระบบปรับอากาศเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
  3. ติดตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อ เพื่อให้ประชาชนใช้ทำความสะอาดมือขณะโดยสารรถ สำหรับพนักงานประจำรถ ขสมก. ได้มอบหน้ากากอนามัย และถุงมือ ให้พนักงานได้สวมใส่เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อระหว่างปฏิบัติงานบนรถโดยสาร

นอกจากนี้ ขสมก. ได้ดำเนินการตามนโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการไม่นั่งบนเบาะที่ติดสติ๊กเกอร์ข้อความ “งดนั่งชิด โควิด ป้องกันได้”

ซึ่งกำหนดให้ที่นั่งเดี่ยวสามารถนั่งได้ตามปกติ สำหรับที่นั่งคู่ ผู้ใช้บริการจะนั่งได้เพียง 1 ที่นั่งบริเวณริมหน้าต่างเท่านั้น รวมทั้งได้กำหนดจุดยืนบนพื้นรถโดยสาร โดยเว้นระยะห่างกัน 1 เมตร หากครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ พนักงานเก็บค่าโดยสารจะแจ้งให้ผู้โดยสารรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป

ด้านนายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการ ขสมก. เปิดเผยว่า มาตรการกำหนดระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ในรถเมล์ ขสมก. ซึ่งจะเริ่มดำเนินการมาตรการตั้งแต่วันนี้ (27 มี.ค.) เป็นต้นไปสำหรับรถเมล์ ขสมก.ทั้ง 3,000 คัน

สำหรับผู้โดยสารที่ขึ้นรถเมล์ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ไม่เช่นนั้นจะปฏิเสธไม่ให้บริการ โดยมาตรการดังกล่าวนอกจากรถเมล์ของ ขสมก.แล้ว ก็จะขอความร่วมมือให้รถร่วมบริการ ขสมก.ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวด้วย เนื่องจากขณะนี้มาตรการทุกอย่างมีประกาศควบคุมของกรมการขนส่งทางบกออกมาแล้ว

X