หมอแนะใสแมส คู่ face shield ช่วยป้องกันไวรัสโควิด-19

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ย้ำ face shield ใส่ได้ แต่จะให้ได้ผลดีต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วย
  • แนะยกจีนเป็นต้นแบบในการแก้ไขการระบาดที่เกิดขึ้น

นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan แนะนำการใช้ face shield ในการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า

โควิด-19 กับการควบคุมการระบาด กับหน้ากากคลุมหน้า face shield เราได้บทเรียนจากจีน ในการควบคุมการระบาดได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่รณรงค์ให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย เก็บตัวอยู่ในบ้าน ตัดขาดจากสังคม ไม่มีการรวมกลุ่มคนเป็นกลุ่มก้อน

กำหนดระยะห่างของบุคคลไม่น้อยกว่า 2 เมตร เป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างดี และประกอบด้วย ลดการเคลื่อนที่ของคน เพราะโรคนี้เป็นการติดต่อระหว่างคนสู่คนการใส่หน้ากากอนามัย ในยามที่มีการระบาดแบบนี้ เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

สำหรับ หน้ากากคลุมหน้า face shield เราจะให้บุคลากรทางการแพทย์ และจะต้องใส่ทั้งหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะ N95 แว่นตา goggle เพื่อป้องกันการติดโรคให้สมบูรณ์ ในคนปกติ ที่มีข่าวออกมาให้ใส่หน้ากากคลุมหน้า face shield แทนการใส่หน้ากากอนามัย จึงไม่เป็นอันสมควร เพราะยังมีช่อง เข้าสู่จมูกและปาก และ หน้าตา

แต่ถ้าใครจะใส่หน้ากากอนามัย และคลุมด้วยหน้ากากคลุมหน้า face shield ในคนปกติก็ไม่ว่ากัน หน้ากากคลุมหน้าที่ใช้พลาสติกบางใส ๆ อ่อนไปอ่อนมา จะยิ่งลดความปลอดภัยลงอีก แต่ต้องไม่ลืมว่า จะต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วย

จีนประสบความสำเร็จ ด้วยการกำหนดระยะห่างของบุคคล ไม่ให้ต่ำกว่า 2 เมตร และลดการรวมบุคคลหมู่มาก จนในที่สุด ผู้ป่วยในจีนสามารถลดลงและควบคุมได้ทั้งที่เป็นประเทศใหญ่โต และมีการระบาดอย่างกว้างขวาง

เราควรเอาบทเรียนจากประเทศจีน ในการใส่หน้ากากอนามัย การกำหนดระยะห่างของบุคคล personal distancing ระยะห่างของสังคม social distancing เก็บตัวอยู่ในบ้าน ลดการเคลื่อนไหว ลดการติดต่อระหว่างคนสู่คน ถ้าทุกคนช่วยกัน เราจะสามารถควบคุมโรคระบาดนี้ได้อย่างแน่นอน


แท็ก: NEWS
WRITER
X