กยศ. ยืนยันมีเงินให้กู้ยืมเพียงพอแก่ น.ร. น.ศ. ที่ขาดแคลนทุกคน

คัดลอก URL แล้ว

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า “จากกรณีที่มีข่าวนายดวงเกียรติ ทรัพย์ส่ง หรือน้องทิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีศึกษา จังหวัดตรัง ที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งน้องทิมเป็นนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน และกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อนั้น

กองทุนต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีแก่น้องทิมที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนจนสามารถสอบติดในคณะแพทยศาสตร์ได้ตามความฝัน และขอเรียนว่าความยากจนจะไม่ใช่อุปสรรคในการศึกษาต่อ กองทุนยืนยันว่าในปีการศึกษา 2563 กองทุนมีงบประมาณเพียงพอให้ผู้กู้ยืมทุกคนอย่างแน่นอน และหากน้องทิม มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถยื่นขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ทั้งนี้ ขอบเขตการกู้ยืมค่าเล่าเรียนของคณะแพทยศาสตร์อยู่ที่ 200,000 บาทต่อปีการศึกษา อีกทั้ง ยังสามารถขอกู้ยืมค่าครองชีพได้อีก 36,000 บาทต่อปี หรือ 3,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากกองทุนได้มีการปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุก

ระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 600 บาท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยผู้กู้ยืมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญปรับเพิ่มจาก 1,200 บาท เป็น 1,800 บาท ส่วนระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ปรับเพิ่มจาก 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท ซึ่งเงินที่ใช้ในการให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินที่ได้รับชำระคืนจากผู้กู้ยืมรุ่นพี่ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ ปี 2561 เป็นต้นมา” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด


แท็ก: NEWS
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน
X