นายกสมาคมฟุตบอลไทย พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ฟุตบอลไทย

104 ปี 17 นายกสมาคมฟุตบอลไทยฯ

นับเป็นระยะเวลา 104 ปี ที่มีการจัดตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2459 อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเข้าร่วมกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2468 และเข้าร่วมกับสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย เมื่อปี…

Home / NEWS / 104 ปี 17 นายกสมาคมฟุตบอลไทยฯ

นับเป็นระยะเวลา 104 ปี ที่มีการจัดตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2459 อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเข้าร่วมกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2468 และเข้าร่วมกับสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย เมื่อปี พ.ศ. 2500 จุดประสงค์ในการก่อตั้งคือเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลฟุตบอลในประเทศไทย รวมถึงฟุตบอลทีมชาติไทย โดยที่ไม่แสวงหาผลกำไร

รายชื่อ นายกสมาคมฟุตบอลไทยฯ จากอดีต-ปัจจุบัน

ในวันนี้ 12 ก.พ. 63 จะได้ทราบกันว่าใครจะได้เป็น นายกสมาคมฟุตบอลฯ คนต่อไป โดยในครั้งนี้มี 2 บิ๊กใหญ่ลงแข่งขัน หมายเลข 1 “บิ๊กอ๊อด” พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง และหมายเลข 2 กัปตัน “บิ๊กอู๊ด” ดร.ภิญโญ นิโรจน์

เกณฑ์การเลือกตั้ง จะให้สโมสรสมาชิกทั้ง 69 เสียง ได้ลงคะแนน หากฝ่ายไหนได้คะแนนเกินกว่าครึ่งหนึ่งก็จะได้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลฯ ทันที

ผลสรุปออกมา “บิ๊กอ๊อด” ชนะ “บิ๊กอู๊ด” ไปด้วยคะแนน 51 ต่อ 17 เสียง (บัตรเสีย 1 ) ถือเป็นการครองตำแหน่งต่อจากปีที่แล้ว

1. เจ้าพระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ)

 • ระยะเวลา 3 ปี
 • พ.ศ. 2459- พ.ศ. 2462

2. หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์

 • ระยะเวลารวม 3 ปี
 • พ.ศ. 2462 – พ.ศ. 2465

3. พระยานเรนทรราชา (หม่อมหลวงอุรา คเนจร)

 • ระยะเวลา : 3 ปี
 • พ.ศ. 2465 – พ.ศ. 2468

4. พระยาอนิรุทธเทวา (หม่อมหลวงฟื้น พึ่งบุญ)

 • ระยะเวลารวม 3 ปี
 • พ.ศ. 2468 – พ.ศ. 2471

5. พระเจริญวิศวกรรม (เจริญ เชนะกุล)

 • ระยะเวลา : 3 ปี
 • พ.ศ. 2471 – พ.ศ. 2474

6. พระยาวิเศษศุภวัตร (เทศสุนทร กาญจนศัพท์)

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. 2474 – พ.ศ. 2477

7. หม่อมเจ้าสมาคม กิติยากร

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. 2477 – พ.ศ. 2481

8. พลเรือตรี หลวงเจียรกลการ (เจียม เจียรกุล)

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. 2496 – พ.ศ. 2498

9. พลโท เผชิญ นิมิบุตร

 • ระยะเวลา : 1 ปี
 • พ.ศ. 2498 – พ.ศ. 2499

10. พลเอก จำเป็น จารุเสถียร

 • ระยะเวลา : 1 ปี
 • พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2504

11. พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ ยมนาค

 • ระยะเวลา : 12 ปี
 • พ.ศ. 2504 – พ.ศ. 2516

12. ประชุม รัตนเพียร

 • ระยะเวลา : 1ปี
 • พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2520

13. พันเอก อนุ รมยานนท์

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2521
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2531

14. พลตำรวจโท ชลอ เกิดเทศ

 • ระยะเวลา : 7 ปี
 • พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2538

15. วิจิตร เกตุแก้ว

 • ระยะเวลา 12 ปี
 • พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2550

16. วรวีร์ มะกูดี หรือ บังยี

 • ระยะเวลา 8 ปี
 • พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2558

17. พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

 • พ.ศ. 2559 – 2562
 • พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

X