ประชุมสภา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

ตามนัด! ฝ่ายค้านวอล์กเอาท์ ลงมติร่าง พ.ร.บ. งบปี 63 รอบสอง

ประเด็นน่าสนใจ

  • การลงมติเฉพาะวาระ 2 และ 3 ของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 63 เป็นกระบวนการใหม่จากการคำวินิจฉัยของศาล รธน.
  • ประธานสภาฯ ย้ำเป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมาย

วันนี้ ที่ สัปปายะสภาสถาน ห้องประชุม รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นรายมาตราในวาระที่ 2-3 วงเงิน 3,200,000 ล้านบาท

โดยการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ไม่มีฝ่ายค้านเข้าร่วม หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณี ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน ระหว่างการลงมติ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะในวาระ 2 และ 3 ใหม่

ซึ่ง ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน นำโดยพรรคเพื่อไทย ต่างร่วมลงชื่อเป็นองค์ประชุม แต่หลังจากนั้นได้ออกจากห้องประชุมโดยไม่ร่วมลงมติแต่อย่างใด แม้ ส.ส. ฝ่ายค้านมีสิทธิ “อภิปรายซ้ำ” แต่ ฝ่ายค้านก็ไม่ประสงค์จะร่วมสังฆกรรม

ด้าน นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ฝ่ายค้านคนแรกมาลงชื่อเป็นองค์ประชุมตั้งแต่ 07.35 น. เพราะตั้งใจอย่างเต็มที่ให้ประเทศมีกฎหมายงบประมาณใช้ แต่รัฐบาลกลับยังมาไม่ถึง 200 คน อีกทั้งยังเตือน ส.ส. ฝ่ายค้านว่า อย่าทิ้งบัตรไว้ในช่องเสียบบัตรตอนวอล์กเอาท์

จิรายุ ห่วงทรัพย์

ขณะที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่ออนาคตใหม่ ได้ลุกขึ้นกล่าวว่า การที่สภาต้องเสียเวลามาพิจารณาเรื่องนี้ทั้งที่มีการลงมติเสร็จไปแล้ว เรื่องความรับผิดชอบของบุคคลจากการเสียบบัตรแทนกันเป็นเรื่องต้องพิจารณา

แต่ที่สำคัญคือมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งให้สภาดำเนินการ ซึ่งตามหลักประชาธิปไตย ยึดหลักว่าอำนาจสูงสุดเป็นของรัฐสภา แม้มีการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย 3 ฝ่ายได้

แต่คำถามคือ “ศาลมีอำนาจเหนือสภาหรือไม่” และ “คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญขัดต่อรัฐธรรมนูญเองหรือไม่ เพราะท่านบอกว่าร่าง พ.ร.บ. ไม่ชอบ แต่ไม่เป็นโมฆะ ดังนั้นจึงอยากให้สภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนยืนยันหลักการเอาไว้

อย่างไรก็ดี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้กล่าวชี้แจงว่าที่มาที่ไปของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ว่าเป็นเรื่องที่สภาขอให้ศาลวินิจฉัย ไม่ใช่อยู่ดี ๆ ศาลรัฐธรรมนูญจะมายุ่งกับสภา และเรื่องนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถวินิจฉัยเองได้ จึงรับเรื่องจากสมาชิกแล้วส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กร หลีกเลี่ยงไม่ได้

ส่วนกรอบเวลาพิจารณา 105 วันนั้น ซึ่งครบวันที่ 19 ม.ค.63 ถือว่าสภาได้ปฏิบัติถูกต้องแล้ว เพราะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 63 เสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 63 ส่วนกระบวนการที่เกิดขึ้นวันนี้ เป็นกระบวนการใหม่อันเกิดจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ซึ่งก่อนบรรจุระเบียบวาระ ได้หารือกับหลายฝ่ายอย่างทั่วถึง สิ่งทำเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และดำเนินการถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ถ้าดุลพินิจในการทำงานครั้งนี้ผิดพลาด ผมต้องร่วมรับผิดชอบ พร้อมย้ำอีกว่า เรายึดกฎหมาย อย่าคิดว่าเราเสียเกียรติไหม การเคารพกฎหมายบ้านเมืองเป็นความมีเกียรติอย่างยิ่ง แต่ละฝ่ายมีอำนาจของตัวเอง เราไม่ได้อยู่ในฐานะต้องปฏิบัติตามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่มีเหตุผล ตุลาการไม่มีสิทธิมาก้าวก่ายเรา หากเราไม่ขอไป

.

WRITER

RELATED

‘ชวน’ เผยยื่นแก้ รธน. ครั้งหน้าได้ ยอมรับฉบับปัจจุบันแก้ไขได้ยาก

‘ชวน’ เผยยื่นแก้ รธน. ครั้งหน้าได้ ยอมรับฉบับปัจจุบันแก้ไขได้ยาก

ประธานรัฐสภา ให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากจะเสนอญัตติใหม่ สามารถทำได้ในสมัยประชุมหน้า

ผลการลงมติ ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ผลการลงมติ ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

วันนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การมีลงมติ "ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล"

‘สิระ’​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากมีหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​

‘สิระ’​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากมีหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​

'สิระ'​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​ของ รมต. ที่ถูกซักฟอก

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ 2 [17 ก.พ.64]

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ 2 [17 ก.พ.64]

วันที่ 2 การประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

สรุปประชุมสภาวันแรก 16 ก.พ.63

สรุปประชุมสภาวันแรก 16 ก.พ.63

ในประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ วันแรก 16 ก.พ. ที่ผ่านมา

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก [16 ก.พ.64]

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก [16 ก.พ.64]

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 23 เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันแรก

ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ

ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ

วันนี้มีการประชุมของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ฉบับของรัฐบาล

‘เต้ มงคลกิตติ์’ ลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 7 ฉบับ

‘เต้ มงคลกิตติ์’ ลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 7 ฉบับ

ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ส่วนใหญ่ ลงมติรับหลักการ ร่างที่ 1 - 2 ฝั่ง ส.ส.ฝ่ายค้าน ลงมติรับหลักการทั้ง 7 ร่าง

[ถ่ายถอดสด] ประชุมสภาฯ เตรียมลงมติร่างแก้ไขรธน. 7 ญัตติ

[ถ่ายถอดสด] ประชุมสภาฯ เตรียมลงมติร่างแก้ไขรธน. 7 ญัตติ

วันนี้เหลือเวลาอภิปรายของทุกฝ่ายรวมอีก 2 ชั่วโมงกว่า เพื่อพิจารณาลงมติรับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 7 ญัตติ จากนั้นจะลงมติรับหรือไม่รับหลักการร่างแก้รัฐธรรมนูญ