ประชุมสภา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

ตามนัด! ฝ่ายค้านวอล์กเอาท์ ลงมติร่าง พ.ร.บ. งบปี 63 รอบสอง

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • การลงมติเฉพาะวาระ 2 และ 3 ของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 63 เป็นกระบวนการใหม่จากการคำวินิจฉัยของศาล รธน.
  • ประธานสภาฯ ย้ำเป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมาย

วันนี้ ที่ สัปปายะสภาสถาน ห้องประชุม รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นรายมาตราในวาระที่ 2-3 วงเงิน 3,200,000 ล้านบาท

โดยการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ไม่มีฝ่ายค้านเข้าร่วม หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณี ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน ระหว่างการลงมติ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะในวาระ 2 และ 3 ใหม่

ซึ่ง ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน นำโดยพรรคเพื่อไทย ต่างร่วมลงชื่อเป็นองค์ประชุม แต่หลังจากนั้นได้ออกจากห้องประชุมโดยไม่ร่วมลงมติแต่อย่างใด แม้ ส.ส. ฝ่ายค้านมีสิทธิ “อภิปรายซ้ำ” แต่ ฝ่ายค้านก็ไม่ประสงค์จะร่วมสังฆกรรม

ด้าน นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ฝ่ายค้านคนแรกมาลงชื่อเป็นองค์ประชุมตั้งแต่ 07.35 น. เพราะตั้งใจอย่างเต็มที่ให้ประเทศมีกฎหมายงบประมาณใช้ แต่รัฐบาลกลับยังมาไม่ถึง 200 คน อีกทั้งยังเตือน ส.ส. ฝ่ายค้านว่า อย่าทิ้งบัตรไว้ในช่องเสียบบัตรตอนวอล์กเอาท์

จิรายุ ห่วงทรัพย์

ขณะที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่ออนาคตใหม่ ได้ลุกขึ้นกล่าวว่า การที่สภาต้องเสียเวลามาพิจารณาเรื่องนี้ทั้งที่มีการลงมติเสร็จไปแล้ว เรื่องความรับผิดชอบของบุคคลจากการเสียบบัตรแทนกันเป็นเรื่องต้องพิจารณา

แต่ที่สำคัญคือมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งให้สภาดำเนินการ ซึ่งตามหลักประชาธิปไตย ยึดหลักว่าอำนาจสูงสุดเป็นของรัฐสภา แม้มีการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย 3 ฝ่ายได้

แต่คำถามคือ “ศาลมีอำนาจเหนือสภาหรือไม่” และ “คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญขัดต่อรัฐธรรมนูญเองหรือไม่ เพราะท่านบอกว่าร่าง พ.ร.บ. ไม่ชอบ แต่ไม่เป็นโมฆะ ดังนั้นจึงอยากให้สภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนยืนยันหลักการเอาไว้

อย่างไรก็ดี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้กล่าวชี้แจงว่าที่มาที่ไปของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ว่าเป็นเรื่องที่สภาขอให้ศาลวินิจฉัย ไม่ใช่อยู่ดี ๆ ศาลรัฐธรรมนูญจะมายุ่งกับสภา และเรื่องนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถวินิจฉัยเองได้ จึงรับเรื่องจากสมาชิกแล้วส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กร หลีกเลี่ยงไม่ได้

ส่วนกรอบเวลาพิจารณา 105 วันนั้น ซึ่งครบวันที่ 19 ม.ค.63 ถือว่าสภาได้ปฏิบัติถูกต้องแล้ว เพราะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 63 เสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 63 ส่วนกระบวนการที่เกิดขึ้นวันนี้ เป็นกระบวนการใหม่อันเกิดจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ซึ่งก่อนบรรจุระเบียบวาระ ได้หารือกับหลายฝ่ายอย่างทั่วถึง สิ่งทำเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และดำเนินการถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ถ้าดุลพินิจในการทำงานครั้งนี้ผิดพลาด ผมต้องร่วมรับผิดชอบ พร้อมย้ำอีกว่า เรายึดกฎหมาย อย่าคิดว่าเราเสียเกียรติไหม การเคารพกฎหมายบ้านเมืองเป็นความมีเกียรติอย่างยิ่ง แต่ละฝ่ายมีอำนาจของตัวเอง เราไม่ได้อยู่ในฐานะต้องปฏิบัติตามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่มีเหตุผล ตุลาการไม่มีสิทธิมาก้าวก่ายเรา หากเราไม่ขอไป

.


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

​สภาฯ เห็นชอบ ตั้ง กมธ.ศึกษาเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร

​สภาฯ เห็นชอบ ตั้ง กมธ.ศึกษาเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร

ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบตั้ง กมธ.ศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex)

มติสภาฯ ส.ส.ฝั่งรัฐบาล-ส.ว. โหวตคว่ำร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชน

มติสภาฯ ส.ส.ฝั่งรัฐบาล-ส.ว. โหวตคว่ำร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชน

วันนี้มีการลงมติ รับหรือไม่รับหลักการ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับภาคประชาชน ที่ทางกลุ่ม Re-Solution เสนอ

[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชน

[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างแก้ไข รธน. ฉบับประชาชน

วันนี้ (16 พ.ย. 64) มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับภาคประชาชน

“อนุทิน” ยัน สธ.ไม่มีเรื่องทุจริต ย้ำงบวัคซีนเหลือต้องส่งคืนหลวง

“อนุทิน” ยัน สธ.ไม่มีเรื่องทุจริต ย้ำงบวัคซีนเหลือต้องส่งคืนหลวง

'อนุทิน ชาญวีรกูล' ยืนยันวัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิภาพ แต่เชื้อเดลต้า ที่ทำให้วัคซีนทุกชนิดมีประสิทธิผลลดลง

เปิดประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี

เปิดประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี

วันนี้มีการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน "ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล" วันแรก

[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบปี 65 วาระที่ 2 และ 3

[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบปี 65 วาระที่ 2 และ 3

วันนี้ มีการประชุมสภาผู้แทนราษฏร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 กรอบวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ในวาระ 2 และวาระ 3

สภาเห็นชอบ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ประชามติ 67 มาตรา

สภาเห็นชอบ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ประชามติ 67 มาตรา

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่3 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง ประชามติ ด้วยมติเสียง ข้างมาก 611 ต่อ 4 เสียง งดออกเสียง 2

สภาเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ด้วยคะแนน 270 เสียง

สภาเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ด้วยคะแนน 270 เสียง

ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประชุมสภา พิจารณา พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ใช้แก้ปัญหาโควิด-19

ประชุมสภา พิจารณา พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ใช้แก้ปัญหาโควิด-19

วันนี้ (9 มิ.ย.64) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อใช้แก้ปัญหาและฟื้นฟู สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

X