ทัพอากาศ จัดประชุมสัมมนายิ่งใหญ่ ประจำปี 2563

คัดลอก URL แล้ว

กองทัพอากาศ จัดประชุมสัมมนาวิชาการยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่องาน Royal Thai Air Force Symposium 2020 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

โดยสำหรับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ 2563 ในวันนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจการกำหนดทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศ (RTAF Strategic Direction / Position) ซึ่งตระหนักถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S-Curve 11) ตามนโยบายรัฐบาลที่เน้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เป็นหลักประกันทางด้านความมั่นคงของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบของกองทัพด้านยุทโธปกรณ์ในการปกป้องอธิปไตย และผลประโยชน์ของประเทศซึ่งนำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็นรูปธรรม ยกระดับความตระหนัก (Awareness) ในการพัฒนากองทัพอากาศอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน (Sustainable Smart Air Force) และมีความโปร่งใส ทั้งเป็นการเสริมองค์ความรู้ทุกมิติในการพัฒนากองทัพอากาศ

ซึ่งทาง พล.อ.อ. มานัต วงษ์วาทย์ ได้กล่าวว่า สำหรับการประชุมสัมมนาในวันนี้นั้น ถือเป็นการระดมปัญญา และถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุด และมีความเชื่อมั่นว่ากองทัพอากาศนั้น สามารถก้าวเดินได้ด้วยการมีเทคโนโลยีเป็นฐานราก จึงต้องมีการระดมความรู้ในด้านของเทคโนโลยีและวิศวกรรมเข้ามาหลอมรวมกัน เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงถือเป็นการระดมมนักวิชาการ และผู้มีความรู้ทางด้านกองทัพอากาศ เพื่อพูดคุยและหาข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนกองทัพอากาศในอนาคตได้อย่างไร

นอกจากนี้ การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ยังเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ และการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้วยแนวความคิดและฝีมือของไทยอย่างยั่งยืนต่อไปในสังคม


แท็ก: NEWS
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน
X