ข่าวสดวันนี้ ยุบพรรคอนาคตใหม่ สหภาพนิสิตนักศึกษา

มวลชนรวมตัว จุดเทียนทวงคืนความยุติธรรม กรณียุบพรรคอนาคตใหม่

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ซัดการยุบพรรคอนาคตใหม่ คือ การไม่เคารพเสียงประชาชน
  • พร้อมชวนทุกภาคส่วนลุกขึ้นต่อต้านความอยุติธรรม เพราะถือเป็นหน้าที่

ที่ ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) จัดกิจกรรม “ประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรม” Flash Mob โดยมีนิสิตนักศึกษาและประชาชน ร่วมกันชูสามนิ้วเพื่อเป็นสัญลักษณ์หยุดความอยุติธรรมของประเทศไทย พร้อมจุดเทียนแสดงเจตนาทวงคืนความยุติธรรม จากกรณีการตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่

ทั้งนี้ กลุ่มสหภาพนักเรียนฯ ได้ออก แถลงการณ์สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ดังนี้ เรื่อง ขอประณามการยุบพรรคอนาคตใหม่ สถานการณ์ทางการเมืองนับแต่การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคมพ.ศ.2562 ฝ่ายอำนาจนิยมใช้วิถีทางและอำนาจนอกระบบแทรกแซงและบ่อนทำลายฝ่ายประชาธิปไตยเรื่อยมา

การยุบพรรคอนาคตใหม่ คือการใช้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นอาวุธ และ การบ่อนทำลายระบอบรัฐสภา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ (21 กุมภาพันธ์) สะท้อนให้เห็นเจตนาฉ้อฉลอย่างร้ายแรงของฝ่ายอำนาจนิยมถึงสองประการ คือ การใช้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นอาวุธ และ การบ่อนทำลายระบอบรัฐสภา

การยุบพรรคอนาคตใหม่นั้น เห็นได้ชัดว่าปราศจากความเป็นธรรมทั้งในเชิงเนื้อหาและกระบวนการ เพราะในเชิงเนื้อหา การยุบพรรคการเมืองเพียงเพราะเหตุแห่งการกู้เงินนั้นเป็นเหตุผลที่รับฟังไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง

และในเชิงกระบวนการ ศาลรัฐธรรมนูญก็มิได้มีแม้กระทั่งการไต่สวนพยานเพื่อให้ผู้ถูกร้องมีโอกาสได้ชี้แจง กระบวนการดังกล่าวจึงไม่อาจเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมได้ ความอยุติธรรมและความขาดสามัญสำนึกในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ดังจะเห็นได้ว่า คดีใดที่จะส่งผลกระทบต่อฝ่ายอำนาจนิยม เช่น

กรณีวินิจฉัยความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือกรณีเสียบบัตรลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ฯ แทนกัน ศาลรัฐธรรมนูญล้วนแต่วินิจฉัยให้เป็นคุณต่อฝ่ายอำนาจนิยม

แต่คดีใดที่อาจใช้ทำลายฝ่ายประชาธิปไตยได้ เช่น กรณียุบพรรคไทยรักษาชาติ กรณีตัดสิทธิความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ศาลรัฐธรรมนูญมิได้ลังเลเลยที่จะวินิจฉัยให้โทษแก่ฝ่ายประชาธิปไตย แม้จะต้องใช้เหตุผลที่ค้านสายตาเพียงใด

นอกจากนี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คนนั้น บ้างก็ได้รับคำสั่งจาก พล.อ.ประยุทธ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้แม้จะหมดวาระดำรงตำแหน่งไปแล้ว บ้างก็ได้รับการแต่งตั้งจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งแท้จริงเป็นสภาตรายางของ พล.อ.ประยุทธ์

จึงถือว่าตุลาการทั้ง 9 คนมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับ พล.อ.ประยุทธ์และคณะทั้งสิ้น จึงเห็นได้ชัดว่า ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมิได้ดำรงอยู่เพื่ออำนวยความยุติธรรมแต่ได้กลายเป็นอาวุธทางการเมืองของฝ่ายอำนาจนิยมอย่างเต็มตัว

การยุบพรรคอนาคตใหม่ เป็นความพยายามทำลายกลไกตรวจสอบรัฐสภา และไม่เคารพเสียงประชาชน

การยุบพรรคอนาคตใหม่ยังตอกย้ำให้เห็นถึงความพยายามบ่อนทำลายกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลในระบอบรัฐสภาของฝ่ายอำนาจนิยม เพราะการวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ในวันนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนการอภิปรายไม่วางไว้ใจ ซึ่งเป็นกลไกการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่สำคัญที่สุดในระบอบรัฐสภา

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าผิดสังเกตว่า ศาลรัฐธรรมนูญประกาศวันอ่านคำวินิจฉัยคดีดังกล่าวเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น หลังจากที่มีการกำหนดวันเริ่มการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จึงถือได้ว่าเป็นความจงใจขัดขวางกลไกรัฐสภา มิให้ฝ่ายค้านได้ตรวจสอบรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะอย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดยที่ก่อนหน้านี้ ฝ่ายอำนาจนิยมก็พยายามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายค้านและรบกวนกลไกรัฐสภาหลายต่อหลายครั้ง เช่น การปล่อยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดประพฤติตนไม่เหมาะสมและรบกวนการประชุม การวางตัวไม่เหมะสมของประธานรัฐสภาซึ่งสังกัดฝ่ายอำนาจนิยม

และการดึงตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายตรงกันข้ามให้มาสังกัดฝ่ายตนและที่สำคัญ การยุบพรรคอนาคตใหม่ถือเป็นการไม่เคารพเสียงของประชาชนกว่า 6,330,617 คนที่ใช้สิทธิเลือกพรรคอนาคตใหม่

จึงเห็นได้ชัดว่า แม้ พล.อ.ประยุทธ์และคณะจะอยู่ภายใต้ระบอบรัฐสภา แต่ก็มิได้ศรัทธาในระบอบรัฐสภาแม้แต่น้อย และมองระบอบรัฐสภาเป็นเพียงฉากละครเพื่อให้ตนสามารถสืบทอดอำนาจต่อไปได้เพียงเท่านั้น

ปลุกคนต่อต้านความอยุติธรรม ย้ำ ความอยุติธรรมเป็นกฎหมาย การต่อต้านจึงเป็นหน้าที่

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทยขอประณามการยุบพรรคอนาคตใหม่รวมถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังทั้งปวง และขอเรียกร้องให้เพื่อนนักเรียน นิสิตนักศึกษา และเยาวชน รวมถึงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนรวมตัวเพื่อต่อต้านความอยุติธรรมที่เกิดขึ้น

เพราะหากสังคมนิ่งเฉยต่อการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะแล้ว พล.อ.ประยุทธ์พร้อมทั้งพรรคพวกฝ่ายอำนาจนิยมย่อมสามารถรักษาอำนาจและแฝงตัวในคราบประชาธิปไตยเช่นนี้ได้ต่อไป

“เมื่อความอยุติธรรมเป็นกฎหมาย การต่อต้านจึงเป็นหน้าที่”
สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ช่วง 10-14 ส.ค. จะมีฝนเพิ่มขึ้น ฝนตกหนัก

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ – 06.00 น. วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 7 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,932 – 2,938) ประเทศไทย…

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์มูลนิธิจำนง รังสิกุล และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ โดยมีรางวัลที่น่าสนใจดังนี้ รางวัลเกียรติยศคนทีวี ได้แก่ สุรางค์ เปรมปรีดิ์…

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศให้ผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิตรวจเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรณีเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ…

โพลแนะ แกนนำอนาคตใหม่ ยอมรับคำตัดสินยุบพรรค

โพลแนะ แกนนำอนาคตใหม่ ยอมรับคำตัดสินยุบพรรค

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ “นิด้าโพล” ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่างทั่วประเทศ ในเรื่อง “เรื่องของ อนาคตใหม่” หลังศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี และการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ…

รัฐยันไม่ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง สกัดแฟลชม็อบ ชี้เป็นสิทธิทำได้

รัฐยันไม่ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง สกัดแฟลชม็อบ ชี้เป็นสิทธิทำได้

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า รัฐบาลเตรียมประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ในการควบคุมการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการดูแลความสงบและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนเกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนั้น ทาง พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ได้ออกมาตอบข้อสงสัยถึงเรื่องดังกล่าว ว่า อาจจะเป็นไปได้ ที่จะมีการใช้กฎหมายพิเศษในการดูแลประชาชน…

เพื่อไทย แถลงไม่มีอำนาจเลือกผู้อภิปราย-จัดสรรเวลา

เพื่อไทย แถลงไม่มีอำนาจเลือกผู้อภิปราย-จัดสรรเวลา

คณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ชี้แจง เกี่ยวกับภารกิจการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยระบุ หน้าที่ของคณะกรรมการกิจการพิเศษนั้น ทำหน้าที่ในส่วนของการสนับสนุนทางด้านข้อมูล ฝึกซ้อมผู้อภิปราย และคอยสังเกตการอภิปรายนอกสภาเท่านั้น คณะกรรมการกิจการพิเศษ มิได้มีอำนาจหน้าที่ในการคัดเลือกตัวผู้อภิปราย หรือจัดสรรเวลาและควบคุมการอภิปราย รวมทั้งมิได้วางแผนว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีท่านใดทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกิจการพิเศษ…

X