ภัยแล้ง สกัดน้ำจากอากาศ

เจ๋ง! อิสราเอลสกัดน้ำจากอากาศได้

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า Israel Institute of Technology – The Technion หรือ สถาบันเทคโนโลยีอิสราเอล เปิดเผยว่า นักวิจัยอิสราเอลพัฒนาระบบสกัดและเก็บน้ำจากอากาศ โดยรวมถึงพื้นที่ทะเลทราย โดยเป็นระบบที่สามารถพกพาได้และตอบสนองการใช้พลังงานทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง…

Home / NEWS / เจ๋ง! อิสราเอลสกัดน้ำจากอากาศได้

ประเด็นน่าสนใจ

  • มาตรการนี้สามารถลดความขัดแย้งการแย่งน้ำในอนาคตได้
  • การแยกน้ำครั้งนี้ทำได้ด้วยการแยกความชื้นออกจากอากาศผ่านการดูดซับด้วยสารละลายน้ำเกลือเข้มข้น

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า Israel Institute of Technology – The Technion หรือ สถาบันเทคโนโลยีอิสราเอล เปิดเผยว่า นักวิจัยอิสราเอลพัฒนาระบบสกัดและเก็บน้ำจากอากาศ โดยรวมถึงพื้นที่ทะเลทราย โดยเป็นระบบที่สามารถพกพาได้และตอบสนองการใช้พลังงานทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง (energy-independent)

เทคโนโลยีใหม่นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือชุมชนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ เนื่องจากการขนส่งน้ำไปยังพื้นที่ดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายสูง ระบบสกัดน้ำชนิดใหม่มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถผลิตน้ำในชุมชนได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานจากภายนอก แตกต่างจากระบบกักเก็บอากาศที่มีอยู่เดิม

นอกจากนี้ ระบบเก่าจะระบายความร้อนของอากาศที่เข้ามาทั้งหมด ขณะที่ระบบใหม่จะระบายความร้อนของไอน้ำ ซึ่งมีอยู่ราวร้อยละ 3 ของมวลอากาศ จึงช่วยลดพลังงานที่ใช้ในการผลิตน้ำได้เป็นอย่างมาก

เทคโนโลยีสกัดน้ำใหม่ของอิสราเอลใช้กระบวนการหมุนเวียน 2 ขั้นตอน ได้แก่ การแยกความชื้นออกจากอากาศผ่านการดูดซับด้วยสารละลายน้ำเกลือเข้มข้น และการแยกความชื้นออกจากสารดูดความชื้นและการควบแน่นของไอน้ำภายใต้ความดันบรรยากาศ

นักวิจัยเปิดเผยว่า นอกจากน้ำจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตพื้นฐานและสุขภาพ การสกัดน้ำผ่านระบบซึ่งไม่พึ่งพาพลังงานภายนอกดังกล่าว สามารถป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการแก่งแย่งแหล่งน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง อีกทั้งยังช่วยผู้หญิงอายุน้อยในสังคมบางแห่ง ให้ได้รับการศึกษา แทนการรับหน้าที่จัดส่งน้ำให้ครอบครัว

นักวิจัยกล่าวสรุปว่า “การพัฒนาของเรา ซึ่งจัดเป็นต้นแบบการทดลองแรกในโลก ทำให้น้ำเป็นทรัพยากรที่สามารถหาซื้อได้ทุกที่บนโลกใบนี้ และเราหวังว่าจะทำให้ระบบสกัดน้ำรูปแบบใหม่นี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยเร็ว”

ทั้งนี้ การที่นักวิจัยมุ่งมั่นพัฒนาระบบใหม่นั้น เนื่องมาจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO คาดการณ์ว่าภายในปี 2025 ประชากรครึ่งหนึ่งของโลกจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

ที่มา : Xinhua Thai

X