ขสมก. ไหว้พระ 10 วัด

ขสมก.จัดรถบริการฟรี 12 คัน ไหว้พระ 10 วัด 10 รัชกาล

ประชาชนจำนวนมาก รอใช้บริการรถ ขสมก. เพื่อเดินทางไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาได้ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดกิจกรรม…

Home / NEWS / ขสมก.จัดรถบริการฟรี 12 คัน ไหว้พระ 10 วัด 10 รัชกาล

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมการศาสนาได้ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดกิจกรรม ไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล
  • เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบุรพมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์
  • บริการรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 12 คัน แบ่งเป็นฝั่งพระนคร จำนวน 6 คัน และฝั่งธนบุรี จำนวน 6 คัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.

ประชาชนจำนวนมาก รอใช้บริการรถ ขสมก. เพื่อเดินทางไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาได้ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดกิจกรรม ไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบุรพมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงเป็นพุทธศาสนิก และอัครศาสนูปถัมภก

อีกทั้งเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงธรรมะ ส่งผลให้ชีวิตและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ได้มีโอกาสไปไหว้พระร่วมกับครอบครัว เพื่อทำกุศลร่วมกันในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

โดยประชาชน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 28ธ.ค.62- 1 ม.ค.63 ในการเดินทางไปไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล ซึ่งในวัดที่เกี่ยวข้องในราชวงศ์จักรี ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิต

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริการรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 12 คัน แบ่งเป็นฝั่งพระนคร จำนวน 6 คัน และฝั่งธนบุรี จำนวน 6 คัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สามารถขึ้นรถโดยสารได้ที่สนามหลวง และวัดที่ร่วมกิจกรรม ตลอดจนมีช่องทางพิเศษอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาสักการะในช่วงเทศกาลปีใหม่

X