7 วันอันตราย สถิติอุบัติเหตุ อุบัติเหตุช่วงปีใหม่

ปีใหม่ 5 วัน เสียชีวิต 256 ศพ บาดเจ็บ 2,588 ราย สาเหตุหลัก ‘เมาแล้วขับ’

นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร”…

Home / NEWS / ปีใหม่ 5 วัน เสียชีวิต 256 ศพ บาดเจ็บ 2,588 ราย สาเหตุหลัก ‘เมาแล้วขับ’

ประเด็นน่าสนใจ

  • ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2562
  • สรุปเกิดอุบัติเหตุ 542 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 42 ราย ผู้บาดเจ็บ 567 คน
  • สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ดื่มแล้วขับ รองลงมาคือขับเร็ว

นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร”

สรุปเกิดอุบัติเหตุ 542 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 42 ราย ผู้บาดเจ็บ 567 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ดื่มแล้วขับ รองลงมาคือขับเร็ว และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์ โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่นครศรีธรรมราช 18 ครั้ง และจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ ระนอง ยโสธร และ สกลนคร จังหวัดละ 3 รายนอกจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีผู้บาดเจ็บสูงที่สุดคือ 21 คน

ขณะสถิติอุบัติเหตุสะสมในช่วง 5 วันของเทศกาลปีใหม่ การเกิดอุบัติเหตุรวม 2529 ครั้งมีผู้เสียชีวิตรวม 256 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 2,588 คน โดยจังหวัด ที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 11 จังหวัด และจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ จ.เชียงใหม่ 76 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุดได้แก่ กรุงเทพฯ 12 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงที่สุดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ 77 คน

พร้อมกันนี้นายวีระ กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่การรณรงค์ในครั้งนี้ได้ผล ซึ่งอุบัติเหตุลดลง 229 ครั้ง คิดเป็น 8.30% บาดเจ็บลดลง 240 คน คิดเป็น 8.49% และการเสียชีวิตลดลง 72 คน คิดเป็น 21.95% อย่างไรก็ตามยังมีการประสานพื้นที่เข้มข้นจุดตรวจบนเส้นทางสายหลัก ทางเลี่ยง ทางลัด กำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกับการ เรียกตรวจความพร้อมของผู้ขับขี่และกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็วและไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย พร้อมคุมเข้มความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางเพื่อให้ประชาชนวางแผนก่อนออกเดินทางได้