กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มิจฉาชีพ

แจ้งเตือนภัย! มิจฉาชีพหลอกรับสมัครงานทางเฟซบุ๊ก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย ได้แจ้งเตือนภัย! หลังมีมิจฉาชีพหลอกรับสมัครงานทางเฟซบุ๊ก ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ระบุว่า เนื่องด้วย มีผู้ร้องเรียนว่ามีมิจฉาชีพใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เพจเฟซบุ๊กโพสต์ชักชวนในลักษณะแอบอ้าง โดยใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครงาน และหลอกให้โอนเงินค่าสมัครพบมีผู้เสียหายเป็นจํานวนมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งว่า การกระทําดังกล่าว เป็นการกระทําของบุคคลที่สาม…

Home / NEWS / แจ้งเตือนภัย! มิจฉาชีพหลอกรับสมัครงานทางเฟซบุ๊ก

ประเด็นน่าสนใจ

  • มีมิจฉาชีพหลอกรับสมัครงานทางเฟซบุ๊ก
  • ใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • หลอกให้โอนเงินค่าสมัครพบมีผู้เสียหายเป็นจํานวนมาก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย ได้แจ้งเตือนภัย! หลังมีมิจฉาชีพหลอกรับสมัครงานทางเฟซบุ๊ก

ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ระบุว่า เนื่องด้วย มีผู้ร้องเรียนว่ามีมิจฉาชีพใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เพจเฟซบุ๊กโพสต์ชักชวนในลักษณะแอบอ้าง

โดยใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครงาน และหลอกให้โอนเงินค่าสมัครพบมีผู้เสียหายเป็นจํานวนมาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งว่า

การกระทําดังกล่าว เป็นการกระทําของบุคคลที่สาม ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายแล้ว

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเตือนว่า การกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/ ผู้สมัครงาน / ผู้หางาน พิจารณาไตร่ตรองการโฆษณาชักชวนและหา ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบ เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ เพราะหากเกิดความเสียหาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

ช่องทางการร้องเรียน

  • สายด่วน Green Call 1310
  • เว็บไซต์ http://petition.mnre.go.th
  • ส่งหนังสือร้องเรียนมาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • E-mail: Petitionmnre@mnre.go.th 5. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2265-6223-5
  • หมายเลขโทรสาร 0-2265-6222
  • Application (mnre e-petition) โดยสามารถดาวน์โหลด Application ได้ที่ Google play ,App Store
X