ผบ.เหล่าทัพ วิษณุ เครืองาม ส.ว.

โละ ผบ.เหล่าทัพพ้น ส.ว. ต้องเสนอ กมธ.แก้ รธน.

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้ยกเลิก ส.ว.ที่มาจากผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้ง 6 คน ว่า ตนไม่ทราบ เพราะรัฐธรรมนูญปี 2560…

Home / NEWS / โละ ผบ.เหล่าทัพพ้น ส.ว. ต้องเสนอ กมธ.แก้ รธน.

ประเด็นน่าสนใจ

  • จากกรณีที่นายชวนประธานสภา เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้โละทิ้ง ส.ว.ที่มาจากผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้ง 6 คน
  • ด้านวิษณุ ชี้ช่องการโละ ผบ.เหล่าทัพ พ้น ส.ว.ต้องเสนอ กมธ.ศึกษาแก้ไข รธน. ก่อนนำเข้าสภาฯ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้ยกเลิก ส.ว.ที่มาจากผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้ง 6 คน ว่า ตนไม่ทราบ เพราะรัฐธรรมนูญปี 2560 ระบุไว้เช่นนั้น แต่จะเลือกแก้ไขส่วนใดก็แล้วแต่ ตนไม่มีความเห็น ส่วนจะมีความเป็นไปได้หรือไม่นั้น ก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญ

สำหรับข้อเสนอต่างๆ ต้องเสนอในกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่าได้

ส่วนข้อเสนอปลีกย่อย สามารถเสนอในสภาฯ ได้เลยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ต้องเสนอต่อ กมธ. เสียก่อน หาก กมธ. ไม่เห็นด้วยก็ตกไป

แต่ถ้าเห็นด้วย ก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำเข้าที่ประชุมสภาฯ จากนั้น สภาผู้แทนราษฎรจะทำอย่างไรต่อก็แล้วแต่ เช่น

1.เสนอเป็นร่างแก้ไข

2.เสนอมายังรัฐบาล

3. อื่นๆ ก็ยังไม่รู้

อย่างไรก็ตาม ในชั้นนี้สามารถเสนอได้ทุกอย่างว่าใครต้องการแก้ไขมาตราใดใช่หรือไม่ วิษณุ กล่าวว่า เสนอได้ เพราะเขาให้ศึกษาทั้ง 270 มาตราอยู่แล้ว

ส่วนจะต้องทำประชาพิจารณ์ หรือไม่นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ยังอีกยาว เพราะจะต้องมีการยกร่างก่อนที่จะเสนอเข้าสภา

รวมถึงต้องได้รับความเห็นชอบในวาระ1,2,3 ถ้าตกไป ในวาระ1,2,3 ก็ไปไม่ถึงการทำประชาพิจารณ์ ซึ่งการทำประชาพิจารณ์นั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ

ส่วนจะทำประชาพิจารณ์ก่อนได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า จะบอกว่าทำไม่ได้ก็ไม่เชิง เพราะกฎหมายไม่ได้บอกให้ทำหรือมีผลอย่างไร เนื่องจากการทำประชาพิจารณ์ต้องใช้งบประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท

X