นายกฯย้ำ รัฐบาลจะเร่งดำเนินการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงแก่สื่อมวลชนโดยกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ว่า ปีนี้ขอให้เป็นปีแห่งความสำเร็จและความสุขของประชาชนไทยทั้ง 61 ล้านคน โดยรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ในการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ซึ่งได้มอบนโยบายในการแก้ปัญหาที่สามารถแก้ปัญหาครั้งเดียวจบหรือปัญหาที่ทับซ้อน…

Home / NEWS / นายกฯย้ำ รัฐบาลจะเร่งดำเนินการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

ประเด็นน่าสนใจ

  • นายกรัฐมนตรี ย้ำ รัฐบาลจะเร่งดำเนินการแก้ปัญหาที่ดินทำกินและพื้นที่ทับซ้อนโดยเร็ว
  • มอบหมายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ประชุมดูแลเรื่องที่ทำกินและพื้นที่ทับซ้อนต่าง ๆ

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงแก่สื่อมวลชนโดยกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ว่า

ปีนี้ขอให้เป็นปีแห่งความสำเร็จและความสุขของประชาชนไทยทั้ง 61 ล้านคน โดยรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ในการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ซึ่งได้มอบนโยบายในการแก้ปัญหาที่สามารถแก้ปัญหาครั้งเดียวจบหรือปัญหาที่ทับซ้อน ต้องเร่งคลี่ เร่งแก้ปัญหาไปพร้อมๆ กัน

โดยเฉพาะปัญหาพื้นที่ทำกิน ปัญหาที่ดิน ปัญหาน้ำ ต้องดำเนินการโดยเร็ว ซึ่งมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ประชุมดูแลเรื่องที่ทำกินและพื้นที่ทับซ้อนต่าง ๆ และย้ำให้เร่งดำเนินการภายในเดือนนี้เพื่อให้ได้ข้อยุติบางประการโดยเร็ว เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจในการอยู่อาศัย

X