7 วันอันตราย กรมคุมประพฤติ เมาแล้วขับ

ปิดยอด 7 วัน คุมประพฤติเมาแล้วขับ ทะลุ 12,000 คดี

กรมคุมประพฤติ เผยปิดยอดสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติทั่วประเทศของวันที่ 2 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่มีการควบคุมเข้มงวด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 มีจำนวน 3,311 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน…

Home / NEWS / ปิดยอด 7 วัน คุมประพฤติเมาแล้วขับ ทะลุ 12,000 คดี

ประเด็นน่าสนใจ

  • ปิดยอดคุมประพฤติ 7 วันทะลุ 12,000 คดี
  • เพิ่มจากปีก่อนกว่า 3,300 คดี
  • อุบลราชธานีขึ้นแชมป์เมาแล้วขับสูงสุด พบการกระทำผิดซ้ำสูงถึง 227 คดี

กรมคุมประพฤติ เผยปิดยอดสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติทั่วประเทศของวันที่ 2 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่มีการควบคุมเข้มงวด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 มีจำนวน 3,311 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 3,103 คดี คิดเป็นร้อยละ 93.72 คดีขับเสพ จำนวน 205 คดี คิดเป็นร้อยละ 6.19 และคดีขับรถประมาท จำนวน 3 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.09

สำหรับยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติรวม 7 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 12,360 คดี จำแนกเป็น

  • คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 11,997 คดี คิดเป็นร้อยละ 97.06
  • คดีขับเสพ จำนวน 345 คดี คิดเป็นร้อยละ 2.79
  • คดีขับซิ่ง/ แข่งรถ จำนวน 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.01
  • คดีขับรถประมาท จำนวน 17 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.14

ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 707 คดี จังหวัดขอนแก่น จำนวน 643 คดี และจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 615 คดี

เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ สะสมทั้ง 7 วัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา ปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 8,706 คดี กับปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน 11,997 คดี เพิ่มขึ้นถึง 3,291 คดี คิดเป็นร้อยละ 37.80

นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติ ยังดำเนินการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 7,900 คดี พบมีผู้กระทำผิดซ้ำ จำนวน 277 คดี

อย่างไรก็ตาม กรมคุมประพฤติ ยังคงสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น จำนวน 74 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้ถูกคุมความประพฤติ และประชาชน จำนวน 534 คน เพื่อดูแลประชาชนที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนา

ซึ่งตลอด 7 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 กรมคุมประพฤติ ได้ร่วมให้บริการ ดูแลช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางอย่างปลอดภัยตามจุดบริการและด่านต่างๆ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จำนวนทั้งสิ้น 784 จุด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6,880 คน

X