ยางพารา ราคา

ชาวสวนยางเรียกร้องแก้ปัญหาราคาตกต่ำ

เกษตรกรชาวสวนยางพารา ในจังหวัดสงขลา ทยอยนำน้ำยางสด มาส่งขายยังจุดรับซื้อน้ำยางพาราภายในหมู่บ้าน แม้ราคายางจะปรับลดต่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นปี ราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ 29 ถึง 30 บาท จากเดิมปี 2562 ราคากิโลกรัมละ 35…

Home / NEWS / ชาวสวนยางเรียกร้องแก้ปัญหาราคาตกต่ำ

ประเด็นน่าสนใจ

  • น้ำยางสด เหลือเพียงกิโลกรัมละ 29 ถึง 30 บาท
  • เดิมปี 2562 ราคากิโลกรัมละ 35 ถึง 40 บาท
  • ชาวสวนยางพารา เรียกร้องรัฐบาล เร่งให้ความช่วยเหลือ ขอให้ได้ราคาไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ 50 บาท

เกษตรกรชาวสวนยางพารา ในจังหวัดสงขลา ทยอยนำน้ำยางสด มาส่งขายยังจุดรับซื้อน้ำยางพาราภายในหมู่บ้าน แม้ราคายางจะปรับลดต่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นปี ราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ 29 ถึง 30 บาท

จากเดิมปี 2562 ราคากิโลกรัมละ 35 ถึง 40 บาท ทำให้เกษตรกรมีความกังวลว่า ราคายาง จะปรับตัวลดลงมากกว่านี้อีกหรือไม่ โดยราคาในขณะนี้ ใกล้เข้าสู่ 4 กิโลกรัม 100 บาท จึงเรียกร้องรัฐบาล เร่งให้ความช่วยเหลือ โดยขอให้ได้ราคาไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ 50 บาท

ชาวสวนยางบางส่วน ระบุด้วยว่า นอกจากการกรีดยาง ได้พยายามสร้างรายได้อื่นเข้ามาเสริม แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบการประกันรายได้ ที่ทำอยู่ในขณะนี้ มองว่าไม่ได้เป็นการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และเป็นมาตรการเพียงระยะสั้นเท่านั้น

X