ข่าวสดวันนี้ นิด้าโพล วิ่งไล่ลุง

คนส่วนใหญ่หนุน วิ่งไล่ลุง หวังร้องรัฐบาลแก้เศรษฐกิจจริงจัง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจเรื่อง “วิ่งไล่ลุง-วิ่ง/เดินเชียร์ลุง 2563” พบว่า ประชาชนร้อยละ 40.56 เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” เพราะเป็นเพียงกิจกรรมอย่างหนึ่งที่แสดงออกบนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นการเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง…

Home / NEWS / คนส่วนใหญ่หนุน วิ่งไล่ลุง หวังร้องรัฐบาลแก้เศรษฐกิจจริงจัง

ประเด็นน่าสนใจ

  • โดยคนเห็นด้วยวิ่งไล่ลุงมีราว 40.56%
  • ชี้นอกจากสะท้อนการแก้เศรษฐกิจแล้วยังเป็นการแสดงออกบนพื้นฐานของความถูกต้อง
  • มั่นใจสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ปี 63 ไม่รุนแรงเท่าอดีต

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจเรื่อง “วิ่งไล่ลุง-วิ่ง/เดินเชียร์ลุง 2563” พบว่า ประชาชนร้อยละ 40.56 เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรม “วิ่งไล่ลุง”

เพราะเป็นเพียงกิจกรรมอย่างหนึ่งที่แสดงออกบนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นการเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง

ขณะที่ร้อยละ 31.32 ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม จะทำให้เกิดเรื่องวุ่นวาย

ส่วนความเห็นต่อกิจกรรม “วิ่ง/เดินเชียร์ลุง” มีเพียงร้อยละ 18.92 ที่ระบุเห็นด้วยอย่างมาก เพราะนายกรัฐมนตรีทำให้บ้านเมืองสงบสุข ถือว่าเป็นกำลังใจให้นายก ฯ ทำงานต่อไป และเป็นการออกกำลังกายไปในตัว

แต่ร้อยละ 49.76 ไม่เห็นด้วย เพราะไม่อยากให้ทำกิจกรรมพร้อมกันทั้งสองฝ่าย กลัวบ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย อยากให้บ้านเมืองสงบ และอยากให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม

นอกจากนี้ ประชาชนร้อยละ 22.81 กังวลว่าในปี 2563 จะมีความขัดแย้งทางการเมืองแต่คงไม่เท่าในอดีต ส่วนร้อยละ 19.00 ไม่กังวลเลย

X