ข่าวสดวันนี้ ถุงพลาสติก ศรีสุวรรณ

ศรีสุวรรณร้อง สคบ.สอบร้านค้าสะดวกซื้อไม่จัดภาชนะรองรับแทนถุงพลาสติก

วันที่ 6 ม.ค.63 เวลา 13.30 น. ที่ สคบ.(สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผู้บริโภค)ชั้น 5 ศูนย์ราชการฯ อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ จรรยา…

Home / NEWS / ศรีสุวรรณร้อง สคบ.สอบร้านค้าสะดวกซื้อไม่จัดภาชนะรองรับแทนถุงพลาสติก

ประเด็นน่าสนใจ

  • ศรีสุวรรณร้อง สคบ.สอบกรณีผู้ประกอบการ-ห้างร้านสะดวกซื้อผลักภาระไม่หาภาชนะอื่นมาบริการแทนถุงพลาสติกที่ยกเลิกแจกลูกค้า

วันที่ 6 ม.ค.63 เวลา 13.30 น. ที่ สคบ.(สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผู้บริโภค)ชั้น 5 ศูนย์ราชการฯ อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องร้อง สคบ.สอบร้านค้าสะดวกซื้อเอาเปรียบผู้บริโภคไม่จัดหาภาชนะรองรับแทนถุงพลาสติกให้เลขาฯ สคบ ใช้อำนาจตาม ม.4 ประกอบ ม.10(1)(9) ของ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค 2522 ในการกำหนดมาตรการอย่างใด ๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค โดยมีนายประทีป เจริญกัลป์ เลขานุการกรม / ผอ.ศูนย์รีบเรื่องร้องทุกข์ สคบ.เป็นผู้รับเรื่อง

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า เราเห็นด้วยกับการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก แต่ประเด็นปัญหาของเราที่มายื่นเรื่องร้อง สคบ วันนี้คือทำอย่างไรผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านสะดวกซื้อจะหาภาชนะมาทดแทนเพื่อชดเชยการให้บริการลูกค้า ไม่ใช่อยู่ๆ ก็งดแจกแล้วไม่ได้มีภาชนะหรือทางเลือกอื่นใดเลย

แบบนี้ตนถือว่าเป็นการเอาเปรียบลูกค้า ถ้าจะไม่มีอะไรมาแจกให้แก่ลูกค้าในการเปลี่ยนภาชนะแล้วจะต้องไปลดมูลค่าของสินค้าที่จำหน่ายแก่ผู้บริโภคด้วย อย่างนั้นแล้วถึงจะเป็นธรรม

ดังนั้นตนคิดว่าเป็นหน้าที่ของ สคบ. มีหน้าที่ต้องไปดำเนินการเรื่องนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จึงต้องมาร้องเรียนเรื่องนี้ให้ สคบ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่าตนเห็นด้วยกับกรณีมาตรการงดใช้ถุงพลาสติกของรัฐฯ แต่เรียกร้องไปยังผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกรณีดังกล่าว ไม่ควรตกเป็นภาระของผู้บริโภคที่ต้องหาภาชนะมาใส่เอง รัฐฯ และ ผู้ประกอบการ จึงต้องมีมาตรการรองรับ หากไม่มีต้องมีการลดมูลค่าราคาสินค้าลง เพราะมองว่าผู้ประกอบกการเอาเปรียบผู้บริโภค ต้องการให้ทางสคบ.สั่งการผู้ประกอบการ ทั้ง 75 บริษัท ศึกษาและดำเนินการอำนวยความสะดวก ให้ลูกค้า และ หากไม่สามารถหามาตรการรองรับได้ ตนเรียกร้องให้มีการลดราคาสินค้าลง ซึ่งเป็นการปล่อยให้ภาระเกิดกับผู้บริโภค ทั้งนี้ หากสคบ.ไม่ดำเนินการภายใน 90 วัน ตนจะมีการยื่นคำร้องเพื่อเอาผิด สคบ. ต่อไป

ด้านนายประทีป กล่าวจะนับเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จะต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนมาหารือกันหาทางออกในเรื่องนี้ต่อไป