ถ่ายทอดสดประชุมสภา ประชุมสภา พ.ร.บ.ร่างงบปี 63

ถ่ายทอดสด ประชุมสภาฯ อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบปี 2563

วันนี้ (8 ม.ค.63) ที่ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 โดยกำหนดวันอภิปรายไว้เป็นเวลา…

Home / NEWS / ถ่ายทอดสด ประชุมสภาฯ อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบปี 2563

ประเด็นน่าสนใจ

  • วันนี้ (8 ม.ค.63) มีการประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 63
  • ประธานสภาฯ ระบุอาจใช้เวลามากกว่า 2 วัน และจะไปลงมติในวันที่ 10 ม.ค.63
  • พร้อมกำชับทั้งฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล ให้กระชับเวลาในการอภิปรายมากที่สุด

วันนี้ (8 ม.ค.63) ที่ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 โดยกำหนดวันอภิปรายไว้เป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 8-9 ม.ค.63

โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ว่า ขณะนี้ได้กำหนดระยะเวลาการอภิปรายสำหรับผู้ขอแปรญัตติ ครั้งละไม่เกิน 5 นาที แต่เชื่อว่าจะไม่มีการอภิปรายครบทุกคน หรือบางคนอาจจะใช้เวลาไม่ถึง

พร้อมกันนี้ได้คุยกับทั้งฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล ให้ช่วยกันกำชับเวลา เพราะหากปล่อยให้ผู้ขอแปรญัตติอภิปรายครบทุกคนอาจจะต้องใช้เวลานานถึง 16 วัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ยินยอมที่จะกระชับเวลา พร้อมยอมรับว่าการพิจารณาในครั้งนี้อาจใช้เวลาถึง 3 วัน และจะไปลงมติในวันที่ 10 มกราคม 2563 จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้เพียง 2 วัน

โดยก่อนเข้าระเบียบวาระ นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน หารือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ถึงกรอบเวลาการอภิปรายรายบุคคลควรจะเป็นคนละ 10 นาที ซึ่งยืนยันว่าจะบริหารจัดการเวลาให้เสร็จภายในวันศุกร์นี้แน่นอน โดยนายชวน ระบุว่า จะกำหนดไว้เบื้องต้นคนละ 5 นาที แต่หากทุกคนอภิปรายจะใช้เวลาถึง 16 วัน

แต่เมื่อเช้าก็หารือกันใหม่ เป็นคนละ 7 นาที ส่วนในประเด็นที่ต่อเนื่อง ก็จะอนุโลมได้ไม่เกิน 10 นาที ดังนั้น ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต้องควบคุมเวลาร่วมกันให้เสร็จภายในวันศุกร์นี้ ซึ่งนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล ก็เห็นด้วยในหลักการนี้ ตามที่หารือกับประธานวิปฝ่ายค้าน

X