พรรคเศรษฐกิจใหม่ เกียรติภูมิ สิริพันธุ์

‘เกียรติภูมิ’ เผยประชุมเลือกหัวหน้า ‘พรรคเศรษฐกิจใหม่’ มิชอบด้วยกฎหมาย

วันนี้ นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้ออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชน ถึงกรณีที่มีการจัดประชุมใหญ่ของพรรค และมีมติเลือกนายมนูญ สิวารมย์รัตน์ ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แทนนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ เนื่องจากการประชุมในครั้งนั้น ไม่มีการแจ้งการประชุมล่วงหน้า ตามที่กฎหมายกำหนดให้แจ้งล่วงหน้า…

Home / NEWS / ‘เกียรติภูมิ’ เผยประชุมเลือกหัวหน้า ‘พรรคเศรษฐกิจใหม่’ มิชอบด้วยกฎหมาย

ประเด็นน่าสนใจ

  • อดีตรองหัวหน้าพรรคเศรษกิจใหม่ ชี้แจงต่อสื่อมวลชนถึงเบื้องหลังการประชุมเลือกหัวหน้าพรรคที่มิชอบด้วยกฎหมาย
  • แสดงหลักฐานชาวบ้านซึ่งถูกว่าจ้างด้วยเงินจำนวน 500 บาท เข้ายกมือโหวตให้บุคคล คนหนึ่งของพรรค
  • เพื่อขึ้นเป็นกรรมการชุดใหม่แทนชุดของนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่

วันนี้ นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้ออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชน ถึงกรณีที่มีการจัดประชุมใหญ่ของพรรค และมีมติเลือกนายมนูญ สิวารมย์รัตน์ ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แทนนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ เนื่องจากการประชุมในครั้งนั้น ไม่มีการแจ้งการประชุมล่วงหน้า ตามที่กฎหมายกำหนดให้แจ้งล่วงหน้า 7 วัน แอบจัดการประชุมโดยจงใจไม่บอกสมาชิกภายในกลุ่ม ตามหลักฐานการแจ้งชักชวนในไลน์มีการจัดประชุมไม่ครบองค์ประชุม

นอกจากนี้ยังมีพยานบุคคลเป็นชาวบ้านที่ถูกว่าจ้างด้วยเงิน 500 บาท ก่อนเกณฑ์เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ร่วมยกมือโหวตให้กับมติแต่งตั้งนายมนูญขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งทั้งนี้ชาวบ้านที่ถูกว่าจ้างนั้นได้แจ้งว่า ตนถูกว่าจ้างให้ไปร่วมยกมือโหวต แต่ไม่ทราบว่าเป็นการโหวตในเรื่องใด หรือเป็นการประชุมในหัวข้ออะไร

ทั้งนี้นายเกียรติภูมิได้กล่าวว่า ตนจะขอลงสมัครร่วมชิงตำแหน่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ เนื่องจากตนได้คุยกับตัวแทนจังหวัด ละผู้แทนจากทุกจังหวัดแล้วว่าจะไม่ยอมให้ขบวนการนี้มาทำให้ความเป็นประชาธิปไตยนั้นถูกกัดกร่อน และความอยู่ดีกินดีของประชาชน รวมทั้งอุดมการณ์ของพรรคต้องเสื่อมเสีย