ประกันภัยการเดินทาง เจ็บปวย เที่ยว

กรมการกงสุล แนะนำ! ไปต่างประเทศ ควรทำประกันที่ครอบคลุมเจ็บป่วยด้วย

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกมาเตือนประชาชนที่เดินทางไปต่างประเทศให้ทำประกันการเดินทางที่รวมการรักษาพยาบาลด้วย ทาง กรมการกงสุลฯ ได้ยกตัวอย่างคนไทยเจ็บป่วยขณะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ มีความจำเป็นต้องรักษาตัวอย่างเร่งด่วน แต่ผู้ป่วยทำเพียงประกันการเดินทาง ส่งผลให้ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลที่สูง กรณีศึกษาโดยกรมการกงสุล ที่ผ่านมา มีคนไทยเจ็บป่วยขณะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศจีน บนพื้นที่ที่สูง จากระดับน้ำทะเลมาก ทําให้เจ็บป่วยด้วยโรคแพ้พื้นที่สูง…

Home / NEWS / กรมการกงสุล แนะนำ! ไปต่างประเทศ ควรทำประกันที่ครอบคลุมเจ็บป่วยด้วย

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แนะนําให้คนไทยทําประกันภัยการเดินทาง
  • ครอบคลุมการรักษาพยาบาลอุบัติเหตุ หรือการเจ็บปวย ก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศ

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกมาเตือนประชาชนที่เดินทางไปต่างประเทศให้ทำประกันการเดินทางที่รวมการรักษาพยาบาลด้วย

ทาง กรมการกงสุลฯ ได้ยกตัวอย่างคนไทยเจ็บป่วยขณะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ มีความจำเป็นต้องรักษาตัวอย่างเร่งด่วน แต่ผู้ป่วยทำเพียงประกันการเดินทาง ส่งผลให้ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลที่สูง

กรณีศึกษาโดยกรมการกงสุล

ที่ผ่านมา มีคนไทยเจ็บป่วยขณะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศจีน บนพื้นที่ที่สูง จากระดับน้ำทะเลมาก ทําให้เจ็บป่วยด้วยโรคแพ้พื้นที่สูง เช่น ที่เมืองแชงกรีล่า มณฑลยูนนาน

หรือล่าสุด มีคนไทยเส้นเลือดในสมองแตก ที่อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยในเขตเมืองจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน ซึ่งเป็นสะพานแขวนสูงจากระดับน้ำทะเล 14,331 เมตร และเป็นกระจกใส ที่มองเห็นด้านล่างได้ เมื่อผู้ปวยต้องพักอยู่ในห้อง ICU เป็นเวลาหลายวัน ทําให้มีค่าใช้จ่าย รักษาพยาบาลสูง

ขณะที่ประกันภัยการเดินทางที่บริษัทนําเที่ยวทําให้ ส่วนใหญ่นั้นครอบคลุมเฉพาะการรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น กรมการกงสุลจึงขอแนะนําให้คนไทย ทําประกันภัยการเดินทางที่ครอบคลุมกรณีเจ็บป่วยจากเหตุต่าง ๆ ด้วย