ไทยยังมี 76 จังหวัด ยังไม่มีการแยกจังหวัดเพิ่ม

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง(ปค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ชี้แจงกรณีที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อออนไลน์ ระบุว่า “ประกาศ! ชาวไทยจะมี 83 จังหวัดแล้ว” โดยข้อมูลข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง และข่าวนี้เคยเป็นข่าวปลอมมาตั้งแต่ปี 2558 แล้ว…

Home / NEWS / ไทยยังมี 76 จังหวัด ยังไม่มีการแยกจังหวัดเพิ่ม

ประเด็นน่าสนใจ

  • มีการส่งต่อข่าวอ้างไทยมีจังหวัดเพิ่มเป็น 83 จังหวัดแล้ว
  • กระทรวงมหาดไทย จึงออกมายืนยันว่าไม่จริง
  • ปัจจุบันไทยยังมี 76 จังหวัดเช่นเดิม

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง(ปค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ชี้แจงกรณีที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อออนไลน์ ระบุว่า “ประกาศ! ชาวไทยจะมี 83 จังหวัดแล้ว” โดยข้อมูลข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง และข่าวนี้เคยเป็นข่าวปลอมมาตั้งแต่ปี 2558 แล้ว

ขอเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 76 จังหวัด หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการปกครองท้องที่ (สน.ปท.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02–6298306–14 ต่อ 516

โดยข่าวปลอมดังกล่าวมีการอ้างว่า รัฐบาลจะมีการประกาศ 7 จังหวัดใหม่ รวมทั้งหมด 83 จังหวัด ได้แก่
1.จังหวัดบัวใหญ่ แยกมาจากจังหวัดนครราชสีมา มี 8 อำเภอ
2.จังหวัดเดชอุดม แยกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี มี 5 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ
3.จังหวัดกันทรลักษ์ แยกออกมาจากจังหวัดศรีษะเกษ มี 6 อำเภอ 3 กิ่งอำเภอ
4.จังหวัดชุมแพ แยกออกมาจากจังหวัดขอนแก่น มี 6 อำเภอ
5.จังหวัดนางรอง แยกออกมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ มี 10 อำเภอ
6.จังหวัดนาทวี แยกออกมาจากจังหวัดสงขลา มี 8 อำเภอ
7.จังหวัดท่าศาลา แยกจากนครศรีธรรมราช มี 6 อำเภอ

X