ข่าวสดวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันเด็กแห่งชาติ

บิ๊กตู่ ให้โอวาทเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ขอให้รู้หน้าที่พลเมืองไทย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้โอวาทเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กเยาวชน ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติทั้งหมด 772 คน ซึ่งเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ…

Home / NEWS / บิ๊กตู่ ให้โอวาทเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ขอให้รู้หน้าที่พลเมืองไทย

ประเด็นน่าสนใจ

  • เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าพบนายกฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563
  • นายกฯ จึงให้โอวาท ขอให้รู้หน้าที่พลเมืองไทย
  • และจะต้องไม่ลืมความเป็นไทย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้โอวาทเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า

รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กเยาวชน ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติทั้งหมด 772 คน ซึ่งเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน เพราะจัดเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า

เยาวชนต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีความพร้อม มีความรู้คู่คุณธรรม รู้ว่าสิ่งใดดี-ไม่ดี ปฏิบัติตนตั้งอยู่ในความดี มีสำนึกรักชาติบ้านเมือง รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ และทำสิ่งเหล่านี้ให้มีคุณภาพขึ้นมาในสังคมไทย

“เด็กไทยยุคใหม่ รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

เหมือนคำขวัญ ที่ตนเขียนในวันนี้ “เด็กไทยยุคใหม่ รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” อยากให้ทุกคนนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้คำว่าหน้าที่ คู่กับคำว่าสิทธิ ทุกคนมีสิทธิในการเป็นพลเมืองไทย แต่อย่าลืมคำว่าหน้าที่ต่อชาติบ้านเมือง ถ้าจะเอาสิทธิเสรีภาพอย่างเดียวไม่ได้ จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ

ทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติตั้งมั่น ในความดี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะเจริญเติบโต เป็นคนดีมีคุณภาพ และประเทศไม่ว่าจะมาจากไหน ส่วนในพรรคการเมืองก็คือรัฐบาล

คือ ครม.ปัจจุบันหน้าที่ต้องทำทุกคนทุกกลุ่มทุกฝ่าย พยายามทำให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย แต่ขณะเดียวกันก็ต้องหารายได้ให้กับประเทศมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่

ทุกคนต้องรู้หน้าที่ของตนเอง เด็กต้องศึกษา พัฒนาตัวเอง อย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่น

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ทุกวันนี้ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน บางทีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลต้องมีภูมิคุ้มกัน เพราะอาจมีการบิดเบือน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุข เราเองทำอย่างไรให้เดินหน้าไปให้ได้ และต้องมีทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมประกอบ ด้วยบุคคลหลายกลุ่มหลายฝ่าย

ทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีน้ำใจ นี่คือทักษะของสังคมไทย ซึ่งอาจลืมไปบ้าง ทำให้เกิดปัญหาและสังคม เพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะกันบนถนน คนต้องรู้หน้าที่ส่วนตนทำหน้าที่ให้ดี ต้องรู้ว่าหน้าที่ของเด็กคืออะไร การศึกษาพัฒนาตนเอง อย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่น หาตนเองให้เจอ

เกิดเป็นคนไทย จะต้องไม่ลืมความเป็นไทย

โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ คำว่าพลเมืองที่มีคุณภาพ ถ้าประเทศใดที่มีพลเมืองที่มีคุณภาพก็จะเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้า เป็นประเทศชั้นนำในโลก ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมในทุกด้านอยู่แล้ว ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ว่าเป็นใครมาจากที่ใด

เกิดในแผ่นดินไทย บางคนก็ไปเรียนต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่เกิดในประเทศไทยทั้งสิ้น ต้องคำนึงถึงผืนแผ่นดินที่ให้อยู่อาศัย ให้เราได้โตได้เกิดมาจนถึงทุกวันนี้ มีอะไรที่จะต้องตอบแทนเขา เขาไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเรา มีแต่เราเรียกร้องจากเขา เพราะฉะนั้นแผ่นดินผืนนี้ เป็นแผ่นดินที่มีความสุข แต่อย่าทำให้ไม่มีความสุขเลยก็แล้วกัน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังเตือนเด็กและเยาวชนทุกคนให้รู้เสมอว่าเกิดในแผ่นดินไทย จะลืมความเป็นไทยไม่ได้ จะลืมสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเสียสละเลือดเนื้อ และเสียสละแผ่นดินไม่ได้

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ต้องสร้างจิตสำนึกในตัวเองขึ้นมา ให้เกิดความภาคภูมิใจ และจะต่อเติมจากสิ่งที่เขาทำไว้ในอดีตอย่างไร แน่นอนว่าไม่มีใครถูกใจทั้งหมด แต่ต้องดูว่าทำได้มากหรือทำได้น้อย หรือทำได้มากกว่าในอดีตที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคิดใคร่ครวญให้ดี

X