ปารีณา ไกรคุปต์ ฟาร์มไก่ปารีณา รื้อฟาร์มไก่ปารีณา เขาสนฟาร์ม

รื้อ ‘ฟาร์มไก่ปารีณา’ วันนี้

ความคืบหน้าการดำเนินคดีฟาร์มไก่เขาสน ของนางสาว ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. จังหวัดราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ บุกรุกที่สาธารณะ ที่วันนี้จะมีการรื้อถอนฟาร์มไก่ หลังจากนางสาวปารีณา ส่งมอบพื้นที่ 682 ไร่ คืน ส.ป.ก.เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกษตกร…

Home / NEWS / รื้อ ‘ฟาร์มไก่ปารีณา’ วันนี้

ประเด็นน่าสนใจ

  • วันนี้จะมีการรื้อถอนฟาร์มไก่ “เขาสนฟาร์ม” ของ ‘ปารีณา ไกรคุปต์’ ส.ส. จังหวัดราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ
  • หลังส่งมอบพื้นที่ 682 ไร่ คืน ส.ป.ก.เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกษตกร
  • ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่ง ส.ป.ก. ตรวจสอบผู้ที่บุกรุกที่ดิน ส.ป.ก. ทุกราย

ความคืบหน้าการดำเนินคดีฟาร์มไก่เขาสน ของนางสาว ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. จังหวัดราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ บุกรุกที่สาธารณะ ที่วันนี้จะมีการรื้อถอนฟาร์มไก่ หลังจากนางสาวปารีณา ส่งมอบพื้นที่ 682 ไร่ คืน ส.ป.ก.เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกษตกร

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การคืนที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในฟาร์มไก่ “เขาสนฟาร์ม” ของนางสาว ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. จังหวัดราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ถือว่ามีผลสมบูรณ์แล้ว จึงสั่งการเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้ดำเนินการตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับผู้บุกรุกครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.ทุกราย

โดยกำชับ ส.ป.ก.นำที่ดินเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งอนุญาตให้ผู้มีคุณสมบัติลงทะเบียนขอรับการจัดสรรสิทธิ์ต่อสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีเข้าทำกินเร็วที่สุด ขณะเดียวกัน ส.ป.ก.ได้ประสาน นางสาวปารีณา ให้ผู้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งอยู่ในที่ดิน 682 ไร่ ทำให้วันนี้ ( 9 ม.ค.63)

ทางฝ่ายกฎหมาย พรรคพลังประชารัฐ จะเข้าดำเนินการเข้ารื้อตรวจสอบทรัพย์สิน เช่น โรงเรือนเลี้ยงไก่ บ้านพักคนงาน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เนื่องจากต้องทำบัญชีทรัพย์สินทุกรายการให้ครบถ้วน ก่อนการรื้อออกทั้งหมด

ส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดีอาญา กรณีฟาร์มไก่เขาสนบุกรุกที่สาธารณะ 46 ไร่ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งด้วยวาจาต่อ ส.ป.ก.การดำเนินคดีอาญาตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 เป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้ว่า การตอบความเห็นจะต้องไม่เป็นการแจ้งด้วยวาจา ต้องออกเป็นเอกสารราชการ เมื่อได้รับหนังสือจากคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมป่าไม้จะดำเนินการตามความเห็นที่ได้รับทันที