ข่าวสดวันนี้ สารกันบูด อย.

อย.เตือนระวัง หลังพบไส้กรอกไก่-ไอศกรีม บางยี่ห้อ ไม่ผ่านมาตรฐาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร พบว่า ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ “ไก่อร่อย ตราทิพย์เดียรดา รมควันหนังกรอบ” ตรวจพบกรดเบนโซอิก หรือสารกันบูด 1,734 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และไนไตรต์ หรือดินประสิว 103…

Home / NEWS / อย.เตือนระวัง หลังพบไส้กรอกไก่-ไอศกรีม บางยี่ห้อ ไม่ผ่านมาตรฐาน

ประเด็นน่าสนใจ

  • ไส้กรอกและไอศกรีมที่พบสารกันบูดเกินมาตรฐาน คือ ไก่อร่อย ตราทิพย์เดียรดา และ รวมมิตรโคโคนัท ไอศกรีม
  • เพื่อความปลอดภัย สั่งห้ามบริโภคเด็ดขาด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร พบว่า ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ “ไก่อร่อย ตราทิพย์เดียรดา รมควันหนังกรอบ” ตรวจพบกรดเบนโซอิก หรือสารกันบูด 1,734 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และไนไตรต์ หรือดินประสิว 103 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ซึ่งกฎหมายกำหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตในอาหารได้เพียง 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และเมื่อคำนวณการได้รับสัมผัสไนไตรต์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เกินค่าความปลอดภัย จึงเป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเจือปนอยู่

นอกจากนี้ยังพบว่า ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฉลากระบุ “รวมมิตรโคโคนัท ไอศกรีม” ไม่เข้ามาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค และเข้าข่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ด้วย

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน จึงได้ออกประกาศเตือนให้งดบริโภคอาหารทั้ง 2 ชนิดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อสุขภาพได้

สำหรับการบริโภคสารกันบูดติดต่อกันเป็นประจำจะทำให้ร่างกายขับสารเหล่านั้นออกมาไม่ทัน จนกลายเป็นสารพิษตกค้างสะสมที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยตามมาได้ อีกทั้งสารบางชนิดอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

โดยอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดจากการบริโภคอาหารที่เจือปนสารกันบูดในปริมาณมาก มีดังนี้

  • วิงเวียนหรือปวดศีรษะ
  • คลื่นไส้ อาเจียน
  • ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร
  • ท้องเสีย
  • เป็นโรคที่เกิดจากอาหาร เช่น อาหารเป็นพิษ เป็นต้น
  • กลไกการดูดซึมสารหรือการใช้สารอาหารในร่างกายเปลี่ยนแปลงไป
  • มีปัญหาเกี่ยวกับตับและไต
  • เป็นภาวะเมทฮีโมโกลบินนีเมีย (Methemoglobinemia) ที่อาจทำให้มีอาการคลื่นไส้ หายใจไม่ออก ตัวเขียว เป็นลม และหมดสติ ซึ่งอันตรายมากหากเกิดในเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีภาวะซีด หรือผู้ที่เป็นโรคเลือด

X