PM 2.5 ดัชนีคุณภาพอากาศ

ฝุ่นละออง PM 2.5 ยังสูง [10 ม.ค. 63]

วันนี้สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ยังคงสูงอยู่ โดยในวันนี้ ค่าของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนั้น หลายแห่งมีค่าเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า เมื่อวานนี้ ( 9 ม.ค. 63) โดยเว็บไซต์ AQICN…

Home / NEWS / ฝุ่นละออง PM 2.5 ยังสูง [10 ม.ค. 63]

ประเด็นน่าสนใจ

  • ค่าดัชนีคุณภาพอากาศของกรุงเทพ ปริมณฑลยังอยู่ในระดับสีแดง เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • แนะนำ ใส่หน้ากาก N95 ป้องกันรักษาสุขภาพ

วันนี้สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ยังคงสูงอยู่ โดยในวันนี้ ค่าของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนั้น หลายแห่งมีค่าเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า เมื่อวานนี้ ( 9 ม.ค. 63)

โดยเว็บไซต์ AQICN ได้รายงานว่า ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ของกรุงเทพเมื่อเวลา 06.00 น. มีค่าอยู่ที่ 189

ส่วนเว็บไซต์ AirVirtual รายงานว่า เมื่อเวลา 6.50 น. ของวันนี้ ( 10 ม.ค. 63 ) ค่าดัชนีคุณภาพอากาศของไทยแย่เป็นอันดับ 8 ของโลก

ส่วนศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็รายงานเช่นเดียวกันว่า หลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ยังคงมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ในระดับสีแดง คือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ส่วนบริเวณภาคเหนือเช้าวันนี้ หลายพื้นที่อยู่ในระดับสีส้ม เช่นเชียงใหม่ ที่เมื่อวานนี้ อยู่ในระดับสีแดงหลายพื้นที่

สมุทรปราการ สูงมาก

เว็บไซต์ AQICN ยังรายงานด้วยว่า ค่าดัชนีสภาพอากาศเช้านี้ ที่สูงที่สุดในไทยคือ พื้นที่พระปะแดง สมุทรปราการ โดยค่าดัชนีสภาพอากาศ อยู่ที่ 203 ส่วนตัวเมืองสมุทรปราการ อยู่ที่ 202

X