จากวิกฤตเวเนซุเอลา สู่วิกฤตคิวบา

เว็บไซต์ ลงทุนแมน ได้เผยแพร่บทความ เกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศคิวบา ซึ่งได้รับผลกระทบจากเวเนซุเอลา ในอดีตนั้นสหภาพโซเวียตให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่คิวบา แต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อปี 1991 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของคิวบาอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของคิวบาเริ่มกลับมาฟื้นตัวในช่วงต้นปี 2000 เนื่องจากได้รับการช่วยเหลือทางด้านต่างประเทศหลายอย่างจากประเทศเวเนซุเอลา โดยเฉพาะการสนับสนุนน้ำมันดิบราคาถูก ซึ่งมีมูลค่ารวมกันไม่ต่ำกว่า…

Home / NEWS / จากวิกฤตเวเนซุเอลา สู่วิกฤตคิวบา

ประเด็นน่าสนใจ

  • วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศคิวบา ซึ่งได้รับผลกระทบจากเวเนซุเอลา คิวบาตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ
  • คิวบา ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
  • คิวบาเป็นเพียงประเทศเดียวในบริเวณภูมิภาคนี้ที่ยังปกครองแบบระบอบคอมมิวนิสต์อยู่

เว็บไซต์ ลงทุนแมน ได้เผยแพร่บทความ เกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศคิวบา ซึ่งได้รับผลกระทบจากเวเนซุเอลา

ในอดีตนั้นสหภาพโซเวียตให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่คิวบา แต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อปี 1991 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของคิวบาอย่างหนัก

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของคิวบาเริ่มกลับมาฟื้นตัวในช่วงต้นปี 2000 เนื่องจากได้รับการช่วยเหลือทางด้านต่างประเทศหลายอย่างจากประเทศเวเนซุเอลา โดยเฉพาะการสนับสนุนน้ำมันดิบราคาถูก ซึ่งมีมูลค่ารวมกันไม่ต่ำกว่า 180,000 ล้านบาทต่อปี

โดยที่ทางคิวบาได้ให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์ การศึกษา ด้วยการส่งแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และครู เพื่อไปพัฒนาระบบสาธารณสุข และการศึกษาของเวเนซุเอลาให้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม การที่คิวบาพึ่งพาความช่วยเหลือจากเวเนซุเอลามากเกินไป ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังเวเนซุเอลาประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ

ปริมาณการผลิตน้ำมันของคิวบาเริ่มขาดแคลน ประชาชนไม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ รัฐบาลต้องออกมาประกาศภาวะการขาดแคลนน้ำมันในประเทศ

เมื่อรวมกับการที่คิวบาต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกา ทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องปรับลดงบประมาณรายจ่าย ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับทั้งเวเนซุเอลาและคิวบา ทำให้มูลค่าการค้าของทั้ง 2 ประเทศนั้นลดลงไปด้วย

ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าในปี 2020 GDP ของคิวบาจะเติบโตเหลือเพียงแค่ 1.3% เท่านั้น

X