กระทรวงสาธารณสุข ข่าวสดวันนี้ ยุงลาย

สาธารณสุขเอาบ้าง! จัดวิ่งไล่ยุง รณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย

ดร.สาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณะสุข​, ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข, เจ้าหน้าที่, อสม. และประชาชน ร่วมรณรงค์ชุมชนปลอดยุง พร้อมจัด“วิ่งไล่ยุง”กิจกรรมเดิน-วิ่งรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,500 คน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย…

Home / NEWS / สาธารณสุขเอาบ้าง! จัดวิ่งไล่ยุง รณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย

ประเด็นน่าสนใจ

  • หวังแก้ปัญหาของไข้เลือดออก และส่งเสริมออกกำลังกาย
  • วิ่งไล่ยุงต้องวิ่งทุกวัน เพื่อขจัดแหล่งเพาะกันยุง
  • หากวิ่งไปแล้วพบะเห็นภาชนะมีน้ำขังให้คว่ำทันที

ดร.สาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณะสุข​, ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข, เจ้าหน้าที่, อสม. และประชาชน ร่วมรณรงค์ชุมชนปลอดยุง พร้อมจัด“วิ่งไล่ยุง”กิจกรรมเดิน-วิ่งรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,500 คน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และส่งเสริมการออกกำลังกาย

โดยดร.สาธิต กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย ยังคงเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และมีแนวโน้มเกิดการระบาด จากการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พบว่าในวัด โรงเรียน โรงแรม โรงงาน ยังพบลูกน้ำยุงลายมากกว่าร้อยละ 30 และในชุมชนมากกว่าร้อยละ 20

กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ควบคุมโรคในโครงการ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” ช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาดในเดือนมกราคมถึงมีนาคม

ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาทองที่สามารถตัดวงจรชีวิตยุงได้ เนื่องจากไข่ยุงลายสามารถอยู่ได้เป็นปี โดยเฉพาะตามภาชนะ เช่น โอ่ง แจกัน จานรองตู้กับข้าว จานรองกระถางต้นไม้ยางรถยนต์เก่า ถังเก็บน้ำในห้องน้ำ ที่มีน้ำขังจะมีไข่ยุงเกาะ สังเกตได้ง่าย ๆ ไข่ยุงจะเป็นขุยดำ ๆ เล็ก ๆ ติดอยู่ ตามขอบ ต้องขัดไข่ยุงออก

ดังนั้น ช่วงเวลานี้จึงเหมาะสมที่จะต้องช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ รวมทั้งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน และประชาชน เฝ้าระวังโรคและออกสำรวจกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ “ขอให้ประชาชนทุกคนหันมาใส่ใจเริ่มต้นจากดูแลบ้านตนเอง สำรวจภาชนะต่างๆ ไม่ให้มีน้ำขัง หากมีแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ ควรปิดฝาภาชนะให้มิดชิด หรือในแจกันดอกไม้ควรเปลี่ยนน้ำทุกๆ 7 วัน

เก็บทำลายเศษวัสดุต่าง ๆ ไม่ให้มีน้ำขัง และควรเก็บบ้านให้โปร่งไม่มีมุมอับที่เกาะพักของยุง ตัดวงจรชีวิตยุงลาย ลดการแพร่ระบาดของโรค ป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัด รวมทั้งออกกำลังกายสม่ำเสมอให้มีร่างกายแข็งแรง” ดร.สาธิต กล่าว

อย่างไรก็ตามการวิ่งไล่ยุงเพียงวันเดียวไม่สามารถกำจัดยุงได้ แต่จะเป็นการสร้างจิตสำนึกและตระหนักว่าร่างกายที่แข็งแรงต้องควบคู่ไปกับสุขภาพดีไร้โรคภัยด้วย วิ่งออกกำลังกายหากเจอขยะ ภาชนะที่สามารถรองรับน้ำเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงก็ให้ช่วยกันเก็บทำลาย เมื่อไม่มียุงลายก็ไม่มีใครป่วยตายจากโรคไข้เลือดออก ไข้ไขข้อยุงลาย และโรคติดเชื่อไวรัสซิกา

X