PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ฝุ่น PM 2.5 ยังสูงต่อเนื่อง ( 11 ม.ค. 63)

สำหรับสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในวันนี้ ( 11 ม.ค. 2563 ) ปริมาณค่าฝุ่นละอองในหลายพื้นที่ยังอยู่ในระดับสีแดง หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน โดยภาพรวมหลายพื้นที่ในประเทศไทย ค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI…

Home / NEWS / ฝุ่น PM 2.5 ยังสูงต่อเนื่อง ( 11 ม.ค. 63)

สำหรับสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในวันนี้ ( 11 ม.ค. 2563 ) ปริมาณค่าฝุ่นละอองในหลายพื้นที่ยังอยู่ในระดับสีแดง หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน โดยภาพรวมหลายพื้นที่ในประเทศไทย ค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI อยู่ในระดับสีแดง (เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)

ส่วนมากเป็นตอนกลางของประเทศ บริเวณตั้งแต่จ.ลำพูน แพร่ พิษณุโลก ต่อเนื่องไปถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา ต่อเนื่องภาคกลาง เช่นนครสวรรค์ สระบุรี

ข้อมูลจากศูนย์ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กทม. ยังสูงต่อเนื่อง ระดับแดงหลายพื้นที่

ในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น เมื่อช่วงเช้าวันนี้ เว็บไซต์ Bangkokairquality.com ของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงานว่า

เมื่อผลการตรวจวัดเมื่อเวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 สูงที่สุดในพื้นที่กรุงเทพฯ อยู่ที่บริเวณสำนักงานเขตพระนคร โดยมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ที่ 103 µg/m3 ดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI อยู่ที่ 213 รองลงมาเป็นพื้นที่บริเวณริมถนน หน้ามหาวิทยาลัยสยาม เขตภาษีเจริญ อยู่ที่ 96 µg/m3 ดัชนีคุณภาพอากาศ อยู่ที่ 206

ส่วนภาพรวมของทั้งกรุงเทพนั้น อยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลต่อสุขภาพ

ลำพูน

วันเด็กแห่งชาติ หลายพื้นที่จัดงานในพื้นที่เปิด ควรระวัง

เนื่องในวันนี้ เป็นวันเด็กแห่งชาติ หลายพื้นที่มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่เปิดโล่ง ซึ่งสภานการณ์ของสภาพอากาศหลายพื้นที่อยู่ในระดับสีส้ม-แดง ซึ่งเป็นอันตรายกับเด็ก ดังนั้นผู้ปกครองควรพิจารณาในการพาเด็กๆ ออกไปเที่ยวชม-ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก เช่น เลือกไปในพื้นที่ปิด หรือ ให้เด็กใส่หน้ากากป้องกัน

X