วันเด็ก 2563 วันเด็กแห่งชาติ

เด็กๆ ขึ้นฟรี รถเมล์-รถไฟฟ้า ในวันเด็กแห่งชาติ

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 หลายหน่วยงานผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ พร้อมใจกันเปิดให้บริการฟรีตลอดทั้งวัน ในวันที่ 11 มกราคมนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เด็กและผู้ปกครองในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมวันเด็กในสถานที่ต่างๆ ประกอบด้ว องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้สิทธิเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี…

Home / NEWS / เด็กๆ ขึ้นฟรี รถเมล์-รถไฟฟ้า ในวันเด็กแห่งชาติ

ประเด็นน่าสนใจ

  • รถเมล์ฟรีสำหรับเด็กจะติดข้อความหน้ากระจกซ้าย วันเด็กแห่งชาติ เด็กขึ้นรถเมล์ฟรีตลอดวัน
  • รถไฟฟ้า จำกัดเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี สูงไม่เกิน 140 ซม. แสดงตัวรับบัตรที่ห้องออกบัตร
  • เด็กขึ้นรถไฟฟ้าฟรีเริ่มตั้งแต่ 06.00 – 24.00 น.

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 หลายหน่วยงานผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ พร้อมใจกันเปิดให้บริการฟรีตลอดทั้งวัน ในวันที่ 11 มกราคมนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เด็กและผู้ปกครองในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมวันเด็กในสถานที่ต่างๆ ประกอบด้ว

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้สิทธิเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก. ทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ โดยไม่คิดค่าบริการตลอดทั้งวัน โดยได้จัดรถโดยสาร จำนวน 2,884 คัน รวม 129 เส้นทาง และเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่ง การเปลี่ยนกะพนักงานประจำรถ

ทั้งนี้รถโดยสารที่ให้บริการฟรีจะมีข้อความติดที่กระจกหน้ารถด้านซ้ายว่า “ วันเด็กแห่งชาติ เด็กขึ้นรถเมล์ฟรีตลอดวัน ” สำหรับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการ โดยชำระค่าโดยสารในอัตราปกติ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ร่วมกับ รฟม. เปิดให้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ฟรี ทั้ง 2 สาย ได้แก่ สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินและสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) สำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิน 140 ซม. เพียงแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารเพื่อรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้าฟรี ตลอดระยะเวลาให้บริการ

ส่วนรถไฟฟ้า BTS และรถโดยสาร BRT จะให้เด็กที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี เดินทางฟรี ตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น.