นโยบายพรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคอนาคตใหม่ พรรคเพื่อไทย เลือกตั้ง62

เลือกตั้ง62 : ส่องนโยบาย 5 ด้าน จาก 5 พรรคการเมือง โค้งสุดท้ายก่อนตัดสินใจ

คัดลอก URL แล้ว

“ชี้ชะตาประเทศไทย เลือกตั้ง 2562 กับเว็บไซต์ MThai.com

นับถอยหลังเหลือเพียงอีกไม่กี่วันแล้ว สำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ ซึ่งในช่วงโค้งสุดท้ายพรรคการเมืองต่างๆ เร่งลงพื้นที่หาเสียง พร้อมจัดเวทีปราศรัยกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งชูนโยบายพรรคเพื่อเรียกคะแนนเสียงกันอย่างไม่มีพรรคไหนยอมแพ้กันเลย วันนี้ MThaiNews จึงได้รวบรวมนโยบายจาก 5 การเมืองมาให้ผู้อ่านได้รับชมกัน

 

นโยบายด้านการศึกษา

นโยบาย เพื่อไทย พปชร. ประชาธิปัตย์ อนาคตใหม่ ภูมิใจไทย
เพิ่มงบ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
พัฒนา
เด็กเล็ก
ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชารัฐ 4.0 เกิดปั๊บรับแสน เงินเลี้ยงดูบุตร
ศูนย์เลี้ยงเด็ก
เรียนฟรี 15 ปี หลักประกันการศึกษาถ้วนหน้า เรียนฟรีถึง ปวส. เงินอุดหนุน 2 พัน เรียนฟรีออนไลน์
กยศ. เรียนก่อนผ่อนที่หลัง แก้ปัญหาค้างชำระ พักหนี้ 5ปี,
ปลดภาระผู้ค้ำ,
ทำดีลดหนี้ กยศ.
โครงสร้าง ปรับหลักสูตร,
หลักสูตร 3 ภาษา
ปรับปรุงหลักสูตร
คูปองล้านใบ
ปรับโครงสร้าง
ตัดส่วนที่ไม่จำเป็น
เรียนสัปดาห์ ละ 4 วัน
อื่นๆ แจกแล็ปท็อป มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง คูปองการเรียนรู้ของทุกคน ยกระดับห้องสมุด,
โภชนากรทุกเขตการศึกษา

….

นโยบายด้านการคมนาคม

นโยบาย เพื่อไทย พปชร. ประชาธิปัตย์ อนาคตใหม่ ภูมิใจไทย
รถเมล์ ปรับปรุง,
ขึ้นฟรี
ต่อยอดนโยบายปัจจุบัน ปรับปรุง,
รถเมล์ไฟฟ้า
รถเมล์ไฟฟ้า
รถไฟ ขึ้นฟรี ต่อยอดนโยบายปัจจุบัน เร่งรัดรถไฟรางคู่,
ลดค่าบริการรถไฟฟ้า
ปัญหาจราจร นโยบายบ้านใกล้ที่ทำงาน AI แก้ปัญหาจราจร AI แก้ปัญหาจราจร
อื่นๆ นโยบายเมืองเดินได้ Bangkok Card ใบเดียวทุกโครงข่าย มอเตอร์เวย์ระหว่างเมือง เชื่อมโยงทั้งระบบด้วยบัตรใบเดียว Grab ถูกกฎหมาย

 

นโยบายด้านการเกษตร

นโยบาย เพื่อไทย พปชร. ประชาธิปัตย์ อนาคตใหม่ ภูมิใจไทย
ข้าว ข้าวหอมฯ 17,000 บ. ข้าวหอมฯ 18,000 บ.
ชดเชยค่าเกี่ยวข้าว
ประกันราคา รัฐขายแบ่งกำไรชาวนา
ปาล์ม ต้องแก้ไข > 5 บ. > 4 บ. ลดการผูกขาด > 2 บ.
ยาง ต้องแก้ไข > 65 บ. > 60 บ. ลดการผูกขาด 70-100 บ.
หนี้เกษตรกร ต้องแก้ไข ลดหนี้ ลดต้นทุน ลดความเสี่ยง แก้ไข-ปรับโครงสร้าง ปรับโครงสร้าง,
ปลดหนี้
ที่ดินทำกิน ปรับพื้นที่ให้เหมาะกับพืช ส.ป.ก.4.0 แก้ไขความเป็นอยู่เกษตรกร ขีดเส้นป่าใหม่,
ป่าเสื่อมโทรมคือที่ทำกิน
แก้ไขการออกเอกสารสิทธิ์
อื่นๆ ส่งเสริมพืชพลังงาน,
เกษตรน้ำน้อย,
เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า,
ปฏิรูปโครงสร้าง
เพิ่มรายได้ที่ยั่งยืน,
ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว 2พัน บ.
ประกันราคาพืช ศก. อื่นๆ,
สร้างตลาดกลาง,
เพิ่มมูลค่าสินค้า,
Smart Farming
เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมพืชพลังงาน

 

นโยบายด้านการสวัสดิการสังคม

นโยบาย เพื่อไทย พปชร. ประชาธิปัตย์ อนาคตใหม่ ภูมิใจไทย
ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บ. /วัน,
ป.ตรี ขั้นต่ำ 18,000
400-425 บ./วัน
อาชีวะ 18,000/เดือน
ป.ตรี 20,000/เดือน
400 บ. หรือ  120,000 ต่อปี
รัฐสวัสดิการ ปรับปรุงกองทุนต่าง ๆ,
ปรับปรุง 30 บ. รักษาทุกโรค
ต่อยอดบัตรคนจน เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพิ่มบัตรทอง คนละ 4 พัน ยกระดับ อสม.
บุตร/เด็กเล็ก/คนชรา สงเคราะห์บุตร >1,200 บ. สวัสดิการคนท้อง 2.7 หมื่น,
วันคลอด 1 หมื่น,
สนับสนุนเพิ่ม 2 พัน/เดือน,
เบี้ยสูงอายุ 1 พัน
เพิ่มลาคลอดเป็น 6 เดือน,
เบี้ยสูงอายุ 1 พัน
ลาคลอด 180 วัน,
เบี้ยคนชรา 1800,
เพิ่มสิทธิเยาวชน
การว่างงาน/อาชีพ กองทุนเถ้าแก่ใหม่,
ประกันการว่างงาน
เสริมทักษะอาชีพ,
สร้างงานล้านตำแหน่ง
พัฒนาอาชีพ
สร้างรายได้
ทำงานสัปดาห์ 4 วัน
อื่นๆ ปรับปรุงกฎหมายแรงงาน เพิ่มรายได้ที่ยั่งยืน,
ส่งเสริมการทำงานผู้สูงวัย
ฝึกทักษะอาชีพผู้สูงอายุ แก้กฎหมายภาพยนตร์,
Single Digital ID
เทคโนโลยีเชื่อมโยงภาครัฐ

 

นโยบายด้านการทหาร

นโยบาย เพื่อไทย พปชร. ประชาธิปัตย์ อนาคตใหม่ ภูมิใจไทย
งบประมาณ/กำลังพล ตัด 10 %,
ลดกำลังพล
ปรับกองทัพ
ไม่ใช่เรื่องด่วน
ปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็น
ลดกำลังพล
ลดงบ 5 หมื่นล้าน,
ลดกำลังพล
ไม่ลด
เกณฑ์ทหาร ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก
สวัสดิการทหาร กองทุนเถ้าแก่ใหม่ ลดกำลังพล,
ขจัดความรุนแรง-ซ่อม-ธำรงวินัย
ปฏิรูปกองทัพ,
ลดกำลังพล
อื่น ๆ นำที่ดินกองทัพมาใช้ประโยชน์
Smart Army
ปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย ที่ดินทหาร สร้างบ้าน ปชช.,
สนับสนุนการวิจัย-
พัฒนาการป้องกันประเทศ

……

รายละเอียดนโยบายเด่นในแต่ละด้าน

พรรคเพื่อไทย

นโยบายด้านการศึกษา

 • เพิ่มงบประมาณและให้ความสำคัญกับการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
 • ยกระดับให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉรินะ 20,000 แห่ง
 • One-Laptop-per Child หรือหนึ่งแล็ปท็อปต่อเด็กหนึ่งคน
 • เรียนฟรี 15 ปี พร้อมดึงเด็กที่ต้องออกจากระบบการศึกษาเพราะฐานะบทางบ้านยากจน ให้กลับเข้าสู่ระบบทางการศึกษา ผลักดันให้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • กองทุนกู้ยืม ‘เรียนก่อนผ่อนทีหลัง’ เมื่อมีงานทำ
 • ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย
 • โครงการหนึ่งอำเภอสองภาษา เด็กไทยจะต้องสื่อสารได้ทั้ง 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และจีน) สามารถสื่อสารได้ตั้งแต่ชั้น ม.3 ผ่านครูเจ้าของภาษาและแอพพิลเคชั่นฝึกภาษา

นโยบายด้านการคมนาคม

สร้าง ‘เมื่องน่าอยู่ เมืองเดินได้’ เชื่อมระบบคมนาคม ทางพรรคเพื่อไทยได้พูดถึงนโยบายทางด้านคมนาคม โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย ได้กล่าวถึงไว้ว่า ปัญหารถติดภายในกรุงเทพฯ นั้น ไม่ได้เกิดจากปัญหาปริมาณรถที่มากขึ้นเพียงอย่างเดียว นั้นก็มาจากประชชาชนใช้รถโดยสารสาธารณะน้อยลง เพราะโดยสารไม่สามารถพาผู้คนไม่ถึงจุดหมายได้โดยตรง เช่นเดียวกับรถไฟฟ้าสายต่างๆ เป็นเพียงแค่เส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคมในกรุงเทพ ซึ่งเป็นการขนส่งมวลชนที่พาไปถึงจุดหมายหลักๆเท่านั้น แต่ไม่ได้พาไปถึงบ้าน ถึงที่ทำงาน ถึงที่เรียนสถานศึกษา

 • การใช้ระบบการขนส่งสาธารณะ ปรับปรุงรถเมล์ให้มีคุณภาพ พร้อมปรับเส้นทางการเดินรถเมล์ใหม่เพื่อให้สอดคล้อง และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 • บ้านใกล้ที่ทำงาน – ที่ทำงานใกล้บ้าน เนื่องจากปัจจุบันสถานที่ทำงานส่วนใหญ่ถูกกระจุกอยู่ในกลางกรุงเทพฯ ทำให้มนุษย์เงินเดือนต้องใช้เวลาเดินทางเข้ามาทำงาน ส่งผลกระทบในเรื่องปัญหาการจราจร การที่จะทำให้บ้านใกล้ที่ทำงาน อาทิ การทำที่พักอาศัยแบบเช่า เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาเก็บเงิน สร้างตัว อาจในช่วงระยะสั้น 5 ปี แล้วปล่อยให้รายอื่นๆเข้ามาเช่าต่อ ซึ่งเป็นราคาที่ไม่สูงมากนัก หรือ การทำให้ที่ทำงานใกล้บ้าน อาทิ การกระจายสำนักงานไปตามเขตรอบเมือง ตามชานเมืองให้มากขึ้น พร้อมสร้างนโยบายจูงใจกับเอกชนในการลงทุน สร้างที่ทำงานนอกเหนือจากในตัวเมือง
 • เน้นการสร้างเมืองที่สามารถเดินได้ ตามรอบรถไฟ้า หรือ บริเวณรอบป้ายรถเมล์
 • สานต่อโครงการรถเมล์ รถไฟ ฟรี

นโยบายด้านการเกษตร

 • การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตจากเดิม ไปสู่เกษตรกรรมที่ส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อการอุปโภคและบริโภค
 • พืชเพื่อผลิตพลังงานทดแทน
 • การปรับพื้นที่การเกษตรให้เหมาะสมกับประเภทของพืชเศรษฐกิจ
 • ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เกษตรกรรมที่ใช้น้ำน้อย
 • การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยอุตสาหกรรมการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม

นโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

พรรคเพื่อไทย เสนอนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเป็น 400 บาท ต่อวัน พร้อมปรับเงินเดือนสำหรับผู้ที่เรียนจบปริญญาตรี ให้เป็น 18,000 บาท ต่อเดือน

นโยบายด้านสวัสดิการ

 • ระบบสวัสดิการสังคม ที่ครอบคลุมและยุติธรรมแก่ผู้ที่ส่งเงินประกันสังคมให้แก่ภาครัฐในทุกสาขาอาชีพ
 • เร่งรัดกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสวัสดิการสังคม และแนวทางในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคมประเภทต่างๆ
 • เสริมสร้างระบบประกันการว่างงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และแก้ไขกฎหมายด้านแรงงานให้เกิดความเป็นธรรม
 • สวัสดิการเงินสงเคราะห์บุตร ขั้นต่ำ 1,200 บาท พร้อมให้ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งอายุ 8 ขวบ
 • สานต่อนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ยกระดับให้สูงขึ้น
 • ‘กองทุนเถ้าแก่ใหม่’ กองทุนเพื่อสร้างโอกาสให้กบคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการสร้างเนื้อสร้างตัว

นโยบายการเณฑ์ทหาร

 • ตัดงบประมาณของกระทรวงกลาโหม 10% เพื่อให้เงินดังกล่าวไปใช้ในส่วนของสวัสดิการ ‘กองทุนเถ้าแก่ใหม่’
 • ยกเลิกระบบการเกณฑ์ทหาร พร้อมเปลี่ยนมาเป็นระบบแบบสมัครใจ

…..

พรรคประชาธิปัตย์

นโยบายด้านการศึกษา

 • การดูแลทารกและเด็กในช่วงปฐมวัย โครงการ ‘เกิดบั๊บรับเงินแสน’ ให้เงินเด็กแรกเกิดคนละ 5,000 บาทในเดือนแรก และได้รับอีกเดือนละ 1,000 บาท ในเดือนต่อๆ จนเด็กอายุครบ 8 ปี
 • ปรับหลักสูตรการศึกษาเพื่อโลกอนาคต
 • นโยบายเรียนฟรีถึงชั้น ปวส.
 • เรียนจบแล้วมีงานทำ
 • การศึกษาตลอดชีวิต ด้วย ‘โครงการคูปองล้านใบ’ ให้เป็นสิทธิทางเลือกในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อสร้างและส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆ ที่จำเป็นส้าหรับประชาชน
 • กองทุน Smart Educations อยู่ภายใต้สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (ส.ส.ค.) ที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีงบประมาณเฉพาะที่เพียงพอ ทำหน้าที่สนับสนุนให้องค์กรต่างๆ ที่ทำงานด้านการศึกษาใช้เงินทุนจากกองทุนดังกล่าว ไปดำเนินการเพื่อพัฒนายกระดับการศึกษาและขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

นโยบายด้านการคมนาคม

 • เร่งพัฒนารถไฟฟ้าควบคู่ไปกับรถเมล์
 • การเร่งรัดโครงการสร้างรถไฟฟ้ารางคู่
 • ลดอัตราค่าบริการ รถไฟฟ้าที่รัฐบาลรับผิดชอบ ถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งของราคาปัจจุบัน
 • ใช้รถเมล์พลังงานไฟฟ้า มาวิ่งให้บริการและให้สอดคล้องกับความตต้องการของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รวมทั้งลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ
 • ขยายโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

นโยบายด้านการเกษตร

 • ประกันรายได้พืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน รวมถึงพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นตามความเหมาะสม
 • แก้ไขปัญหาหนี้สิน ฟื้นฟูอาชีพ และความเป็นอยู่ของเกษตรกร
 • สร้างตลาดกลางเพื่อการค้าส่งและค้าปลีกสินค้าเกษตรในทุกภูมิภาคของประเทศ
 • ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
 • ผลักดันการทำเกษตรแบบ Smart Farming เพื่อลดต้นทุน พร้อมส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร

นโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

พรรคประชาธิปัตย์ เสนอนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเป็น 400 บาท ต่อวัน หรือรายได้ขั้นต่ำ 120,000 ต่อปี

นโยบายด้านสวัสดิการ

 • เพิ่มระยะเวลาสิทธิลาคลอดเพื่อการเลี้ยงดูบุตร จากเดิม 3 เดือน เป็น 6 เดือน
 • ส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนขั้นต่ำจากรัฐ
 • ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้เพื่อฟื้นฟูฐานะของผู้มีรายได้น้อย
 • ปรับอัตราเบี้ยผู้สูงอายุ เป็น 1,000 บาท
 • ฝึกทักษะแรงงานให้กับผู้สูงอายุ เพิ่มโอกาสการได้รับการจ้างงานหลังเกษียณอายุ

นโยบายการเณฑ์ทหาร

 • ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร พร้อมหามาตรการจูงใจในการสมัครเป็นทหาร
 • ขจัดความรุนแรงในการฝึกทหาร
 • ลดกำลังพล

…..

พรรคพลังประชารัฐ

นโยบายด้านการศึกษา

 • การศึกษาประชารัฐ 4.0
 • มุ่งเน้นแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาที่เป็นหนี้ค้างชำระ กยศ.
 • สร้างหลักประกันการศึกษาถ้วนหน้าเพื่อให้เด็กได้เล่าเรียนอย่างภาคภูมิ และวางระบบให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลระบบการศึกษาแทนกระทรวง ตามแนวคิด ‘บ้าน’ ‘วัด’ ‘โรงเรียน’
 • ‘ดึงมหาวิทยาลัยเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงแก่โรงเรียน เพื่อส่งเสริมระบบการเรียนการสอนแก่โรงเรียน ครู และเด็กเยาวชน’ เพื่อสร้างคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น เพราะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความพร้อมด้านองค์ความรู้และบุคลากร

นโยบายด้านการคมนาคม

 • ต่อยอดนโยบายตามที่รัฐบาลได้ทำไว้
 • แก้ไขปัญหาการจราจร
 • ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถขนส่งสาธารณะ
 • บัตร Bangkok Card ใช้ได้ทุกอย่างจบครบในบัตรเดียว
 • นำระบบเทคโนโลยี AI มาจัดการเรื่องการจราจร บนท้องถนน พร้อมมีแอพพลิเคชั่นที่สามารถช่วยวางแผนในการเดินทางได้

นโยบายด้านการเกษตร

 • นโยบาย 3 ลด 3 เพิ่ม คือ ลดต้นทุน ลดภาระหนี้ และลดความเสี่ยงจากราคาตกต่ำ
 • เพิ่มแนวทางหารายได้ที่กระจายและยั่งยืน
 • เพิ่มค่าชดเชยค่าเกี่ยวข้าวจากเดิม

นโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

พรรคพลังประชารัฐ ได้มีนโยบายเสนอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400-425 บาท วุฒิอาชีวะเงินเดือน 18,000 บาท และวุฒิระดับปริญญาตรีเงินเดือน 20,000 บาท

นโยบายด้านสวัสดิการ

 • ‘มารดาประชารัฐ’ ตั้งครรภ์รับเงินช่วยเหลือทันทีผ่านบัตรสวัสดิการคนท้อง รวม 2.7 หมื่นบาท ตลอดการตั้งครรภ์ 9 เดือน
 • รับเงินช่วยเหลือ 1 หมื่นบาทเมื่อถึงวันคลอด และให้เงินสนับสนุน 2,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่อง 6 ปี
 • ต่อยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสู่ 4 กลุ่มเป้าหมาย ขยายจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อย (ผู้สูงอายุ , คนพิการ , สตรีมีครรภ์ , แรงงาน)
 • พัฒนาทักษะเสริมอาชีพ ผู้มีรายได้น้อย
 • รวม 44 สวัสดิการ จาก 14 หน่วยงานในบัตรเดียว
 • ผู้มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี บุตรเรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี ได้รับจัดสรรที่ดินทำกิน
 • ส่งเสริมการทำงานของผู้สูงวัย
 • ปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเท่ากันทุกช่วงอายุ
 • สร้างงาน 1 ล้านตำแหน่งให้ผู้สูงอายุ

….

พรรคอนาคตใหม่

นโยบายการศึกษา

 • ให้เงินเลี้ยงดูบุตร อายุ 0-6 ขวบ เดือนละ 1,200 บาท
 • อุดหนุนเงินเยาวชนอายุ 18-22 ปี เดือนละ 2,000 บาท
 • สร้างศูนย์เลี้ยงเด็ก 20,000 โรง ทั่วประเทศ
 • ยกระดับห้องเรียน-ห้องสมุด 17,000 โรงทั่วประเทศ เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียนที่มีคุณภาพ ห้องสมุด WiFi ฟรี
  พัฒนาสถาบันฝึกอาชีวะ 900 โรงทั่วประเทศ
 • ยุบโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการที่ไม่จำเป็น
 • เพิ่มนักโภชนาการ 1 คน / 1 เขต การศึกษา

นโยบายด้านการคมนาคม

 • การใช้รถเมล์ไฟฟ้า โดยผลิตจากในประเทศเองแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
 • จัดตั้งศูนย์ระบบควบคุมจราจรด้วยเทคโนโลยี AI
 • เชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะทั้งระบบ ด้วยระบบ Feeder และบัตรใบเดียว

นโยบายเกษตรกรรม

 • ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
 • ระงับข้อพิพาทที่ดิน ขีดเส้นป่าใหม่ นำป่าเสื่อมโทรมมาให้ชาวบ้านทำกิน
 • ปลดหนี้เกษตรกร ที่มีปัญหาสังคม ชรา ทุพพลภาพ พิการ
 • ปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกร ที่ยังมีศักยภาพ

นโยบายด้านสวัสดิการและสังคม

 • เพิ่มเบี้ยคนชราเป็นเดือนละ 1,800 บาท
 • เพิ่มงบบัตรทองเป็นคนละ 4,000 บาท
 • เพิ่มวันลาคลอดเป็น 180 วัน
 • เชื่อมโยงข้อมูลรัฐกับประชาชน ด้วยระบบ Single Digital ID
 • แก้กฎหมายภาพยนตร์และวิดีทัศน์ ที่ปิดกั้นการแสดงออก
 • เพิ่มสิทธิเยาวชน ลดอายุบรรลุนิติภาวะ-สมัคร ส.ส.ได้ เหลือ 18 ปี

นโยบายทางการทหาร

 • ปฏิรูปกองทัพ
 • ลดงบกลาโหม 5 หมื่นล้านบาท
 • ยกเลิกเกณฑ์ทหาร เปลี่ยนไปใช้ระบบสมัครใจ
 • ลดกำลังพลลงครึ่งหนึ่ง
 • ลดจำนวนนายพล

…..

พรรคภูมิใจไทย

นโยบายการศึกษา

 • พักหนี้ กยศ. 5 ปี จากผู้กู้ 10 ล้านคน 4 แสนล้านบาท
 • นำภาษีที่ใช้จ่าย ผลการเรียน ชั่วโมงจิตอาสา มาลดหนี้ กยศ.ได้
 • ปลดภาระผู้ค้ำประกัน
 • สร้างสถาบันการศึกษาออนไลน์ Thailand Sharing University ให้เรียนฟรีจากประถม-มหาวิทยาลัยเรียนสัปดาห์ละ 4 วัน

นโยบายเศรษฐกิจ

 • นำ Buriram Model มาใช้พัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดอื่น
 • ทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษ
 • แก้กฎหมายประมง ให้ทำอาชีพประมงง่ายขึ้น

นโยบายด้านการเกษตร

 • นำระบบ profit sharing มาใช้กับพืชเศรษฐกิจ ข้าว ยาง และมันสำปะหลัง
 • แบ่งกำไรขายข้าว 75% ให้ชาวนา 25% ให้โรงสี
 • ส่งเสริมพลังงานทดแทน ไบโอดีเซลและเอทานอล

นโยบายด้านสวัสดิการและสังคม

 • ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงภาครัฐกับประชาชน
  แก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรค sharing economy (ทำ Grab ให้ถูกกฎหมาย)
  ไปทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน
  ยกระดับ อสม.เป็นหมอประจำบ้าน

แท็ก: NEWS , , , , , , ,
WRITER

RELATED

ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. สอบ พปชร. มีมติขับ ‘ธรรมนัส’ – 20 ส.ส. พ้นพรรค

ศรีสุวรรณ ร้อง กกต. สอบ พปชร. มีมติขับ ‘ธรรมนัส’ – 20 ส.ส. พ้นพรรค

ก่อนหน้านี้ มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ มีมติให้ ร.อ.ธรรมนัส และกลุ่ม ส.ส. 20 คน พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค

เพื่อไทย ขับ 2 ส.ส. ‘ศรัณย์วุฒิ-พรพิมล’ พ้นพรรค ปมโหวตสวนมติ

เพื่อไทย ขับ 2 ส.ส. ‘ศรัณย์วุฒิ-พรพิมล’ พ้นพรรค ปมโหวตสวนมติ

ที่ประชุมกรรมการจริยธรรมพรรคเพื่อไทย พิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงและกำหนดบทลงโทษ กรณี 7 ส.ส.ของพรรคโหวตสวนมติพรรค

ชุดประจำชาติ ศิวิไลซ์ ที่ ควีน เบญจรัตน์ จะสวมใส่ในการประกวด Miss Supranational 2021

ชุดประจำชาติ ศิวิไลซ์ ที่ ควีน เบญจรัตน์ จะสวมใส่ในการประกวด Miss Supranational 2021

ชุดประจำชาติ เป็นชุดที่ผสมผสานอารยธรรมของฝั่งตะวันตกและตะวันออก ด้วยการนำผ้าลูกไม้มาตัดเย็บด้วยแพทเทิร์นแบบตะวันตก ออกแบบช่วงแขนให้พอง

พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ จี้รัฐบาลยกเลิกข้อกำหนดจำกัดเสรีภาพสื่อ

พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ จี้รัฐบาลยกเลิกข้อกำหนดจำกัดเสรีภาพสื่อ

พรรคเพื่อไทย ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้ยกเลิกข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 29)

“ธรรมนัส” นั่งเก้าอี้เลขาฯพรรค พปชร. – ‘บิ๊กป้อม’ นั่งหัวหน้าพรรคต่ออีกสมัย

“ธรรมนัส” นั่งเก้าอี้เลขาฯพรรค พปชร. – ‘บิ๊กป้อม’ นั่งหัวหน้าพรรคต่ออีกสมัย

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดประชุมใหญ่สามัญพปชร. ปี’64 จังหวัดขอนแก่น ในวาระเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคชุดใหม่

ผลตรวจยืนยัน ‘ศักดิ์สยาม’ ติดโควิด-19 หลังมีไข้สูง – แอดมิท เมื่อเช้าที่ผ่านมา

ผลตรวจยืนยัน ‘ศักดิ์สยาม’ ติดโควิด-19 หลังมีไข้สูง – แอดมิท เมื่อเช้าที่ผ่านมา

ช่วงเช้าที่ผ่านมา 'ศักดิ์สยาม ชิดชอบ' เข้าแอดมิท ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ หลังพบมีไข้สูงถึง 38 องศาเซลเซียส

ศาลรธน. รับคำร้องกรณี ‘ไพบูลย์’ ยุบพรรคตัวเอง ไปเข้าพลังประชารัฐ

ศาลรธน. รับคำร้องกรณี ‘ไพบูลย์’ ยุบพรรคตัวเอง ไปเข้าพลังประชารัฐ

ก่อนหน้านี้ประธานสภาฯ ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.ของ 'ไพบูลย์ นิติตะวัน'

‘ฟิล์ม รัฐภูมิ’ ยื่นหนังสื่อลาออกพรรคเพื่อไทย

‘ฟิล์ม รัฐภูมิ’ ยื่นหนังสื่อลาออกพรรคเพื่อไทย

ฟิล์ม รัฐภูมิ ได้ส่งจดหมายถึงนายทะเบียนพรรค ประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแบบตลอดชีพ

‘คุณหญิงสุดารัตน์’ ยื่นลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย มีผลทันที

‘คุณหญิงสุดารัตน์’ ยื่นลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย มีผลทันที

คุณหญิงสุดารัตน์ ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคแล้ว โดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้

X